Pojištění odpovědnosti za škodu 2024 → Srovnání, na co si dát pozor

Petr Novák
Publikováno 1. prosince 2023
 • Pojištění odpovědnosti za škodu občanů se lidově říká pojistka na blbost
 • Již za zhruba 3 Kč denně vám poskytne relativní klid pro případy, kdy způsobíte druhé osobě škodu
 • Některá pojištění odpovědnosti mají územní platnost po celé Evropě
  1. Co všechno pojištění odpovědnosti za škodu kryje?

   Pojištění odpovědnosti za škodu 2024 → Srovnání, na co si dát pozor
   Pojištění odpovědnosti kryje zpravidla škody způsobené:

   • v průběhu běžného občanského života,
   • v důsledku provozu běžných domácích spotřebičů,
   • v důsledku držení budovy, stavby nebo bytu,
   • při používání nemotorového vozidla,
   • při rekreačním sportu,
   • při chovu domácích zvířat, zejména psů,
   • používáním legálně držených zbraní a další.

   Jednoduše řečeno – pokud vytopíte souseda a ještě ho pokouše váš pes – jste pojištěni. Stejně tak pojistka pokryje škody vzniklé rozbitím regálu vín v obchodě nebo když při jízdě na kole poškodíte stojící automobil.

   1. Jak(é) pojištění odpovědnosti za škodu vybrat?

    Krytí běžných škod je zahrnuto v základu všech pojištění odpovědnosti za škodu, ale myslet je třeba na některé specifické činnosti, jež člověk obvykle vykonává (např. jízda na kole, lyžování, adrenalinové sporty, ale také vlastnictví psa, chov koní nebo legální držení střelné zbraně).

    Pojistné události vyplývající z těchto okolností nemusí být zahrnuty v levnějších pojistkách. Rozdíly mezi cenami pojištění odpovědnosti za škodu u jednotlivých pojišťoven nejsou vysoké, větší důraz by měl být kladen zejména na zkušenosti s vyplácením odškodnění u jednotlivých pojišťoven.

   2. Přehled pojištění odpovědnosti za škodu

    Pojištění odpovědnosti se u všech zmiňovaných produktů vztahuje na škody způsobené v běžném občanském životě, při rekreačním sportu včetně cyklistiky, při chovu domácích zvířat, v souvislosti s vlastnictvím bytu nebo domu a v případě povinnosti uhradit náklady na léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou.

    Pojišťovna Produkt Limit plnění Územní platnost
    Allianz Pojištění odpovědnosti za škodu 500 000–2 000 000 Kč Evropa
    Česká podnikatelská pojišťovna Pojištění odpovědnosti za škodu 2 000 000–50 000 000 Kč Evropa
    Generali Česká pojišťovna Pojištění odpovědnosti za škodu občana 2 000 000 Kč–15 000 000 Kč Evropa
    ČSOB pojišťovna Pojištění odpovědnosti za škodu občana 50 000–50 000 000 Kč Evropa
    Hasičská vzájemná pojišťovna Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě 1 000 000–10 000 000 Kč ČR, nebo Evropa
   3. Proč si sjednat pojištění odpovědnosti za škodu

    Skrblík jednoznačně doporučuje mít pojištění odpovědnosti za škodu uzavřené. Za pouhou zhruba 3 Kč denně získáte jistotu, že v případě zavinění škodní události zaplatíte pouze spoluúčast ve výši pár set či tisíc korun.

   4. Pojištění odpovědnosti jako součást pojištění domácnosti

    Sjednat pojištění odpovědnosti za škodu pro celou rodinu si můžete výhodně v rámci pojištění domácnosti. Tuto službu nabízí například ČSOB Pojišťovna.

    • Pojištění platné po celé Evropě

     Většina pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává s územní platností po celé Evropě. Pokud často cestujete, můžete tak ušetřit peníze za pojištění odpovědnosti sjednávané v rámci cestovního pojištění.

    Pozor na výluky z pojištění

    Stejně jako ve všech podobných případech, také při sjednávání pojištění odpovědnosti za škodu doporučujeme před podpisem smlouvu velmi pečlivě přečíst. V ideálním případě celou, v tom horším alespoň nejdůležitější body, jako jsou např. výluky z pojištění.
    Výluky z pojištění zahrnují situace, kdy vám pojišťovna škodu neuhradí. Každá pojišťovna si je stanovuje sama, lišit se mohou v rámci jedné pojišťovny nebo dle konkrétního pojistného programu. Mezi nejběžnější výluky z pojištění patří škody:

    • způsobené úmyslným jednáním pojištěného,
    • způsobené v rámci podnikatelské činnosti či výkonu zaměstnání,
    • vzniklé na věci převzaté (půjčené, zapůjčené, pronajaté),
    • vzniklé v rámci profesionální sportovní činnosti nebo
    • způsobené zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat či rostlin.

  J
  Johny 22.08.2021 – 20:07

  Pojistka odpovědnosti může být k ničemu, pokud dojde k technické chybě, například praskne /vyhnije šroubek držící pohromadě sifon u odpadu. S tímto mám osobní zkušenost od sousedů. Z původně " dobře" se vyvíjející škodní události, kdy již téměř došlo k plnění ze strany pojišťovny se sousedka zasekla s tím, že za škodu vlastně nemůže. Původní verzi o vysmeknuté hadici od pračky upravila podle skutečnosti v tom směru, že vše způsobil rozpadlý šroubek držící sifon u vanové výpusti. Alespoň takto jsem to pochopil. Hodná paní likvidátorka pojišťovny naši sousedku 3x do nahrávaného tel. rozhovoru upozornila, že změna popisu události bude mít ( na rozdíl od předchozího popisu vzniku škody) dramatický výsledek v podobě odmítnutí náhrady škody pro mne. Sousedka neustoupila a trvala na svém popisu vzniku škody, toto doložila i fotem šroubku a sifonu. Pojišťovna tedy moji škodu zamítla s odůvodněním, že žádný předpis v ČR nepředepisuje občanům kontroly šroubků, sifonů atd. podpořeno citací z Občan .zákoníku. Ověřil jsem si to i u právníka, který mě nedával žádnou šanci u soudu. Toto tvrzení lze volně rozšířit i o oblast škod z prasklého vodovodu, topení, požárů ze zpuchřelé elektroinstalace, porouchaných elektrospotřebičů, ze střech padajících tašek atd. Vždy musí občan porušit nějakou svoji konkrétní povinnost, nebo něco udělat nedbale, aby se plnilo. Když sousedka nechtěla aby škodu platila pojišťovna , přiměl jsem ji, aby mi na své náklady zaplatila malíře. Tím příběh končí. Poučení: pojistka odpovědnosti je sice dobrá a poměrně levná věc, ale nemusí to být vždy spása, pokud přitom narazíte jako já na .......................

  Odpovědět

  Napsat komentář


  💵

  Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

  🖋️

  Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

  😊

  Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

  Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

  🙏

  Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.