Pojištění odpovědnosti za škodu 2021: Srovnání, na co si dát pozor

Pojištění odpovědnosti za škodu občanů se lidově říká pojistka na blbost. Za poměrně nízkou sazbu pojistného poskytuje lidem relativní klid v případech, kdy způsobí svým (byť neúmyslným) jednáním škodu na majetku, zdraví či životě někoho druhého.

Cena pojištění odpovědnosti za škodu na jeden rok začíná na zhruba 400 Kč za jednu osobu, tedy zhruba 1 Kč denně.

Skrblíkův tip

Sjednat pojištění odpovědnosti za škodu pro celou rodinu si můžete výhodně v rámci pojištění domácnosti. Tuto službu nabízí například ČSOB Pojišťovna.

Co všechno pojištění odpovědnosti za škodu kryje?


Pojištění odpovědnosti kryje zpravidla škody způsobené:

 • v průběhu běžného občanského života,
 • v důsledku provozu běžných domácích spotřebičů,
 • v důsledku držení budovy, stavby nebo bytu,
 • při používání nemotorového vozidla,
 • při rekreačním sportu,
 • při chovu domácích zvířat, zejména psů,
 • používáním legálně držených zbraní a další.

Jednoduše řečeno – pokud vytopíte souseda a ještě ho pokouše váš pes – jste pojištěni. Stejně tak pojistka pokryje škody vzniklé rozbitím regálu vín v obchodě nebo když při jízdě na kole poškodíte stojící automobil.

Jak(é) pojištění odpovědnosti za škodu vybrat?

Krytí běžných škod je zahrnuto v základu všech pojištění odpovědnosti za škodu, ale myslet je třeba na některé specifické činnosti, jež člověk obvykle vykonává (např. jízda na kole, lyžování, adrenalinové sporty, ale také vlastnictví psa, chov koní nebo legální držení střelné zbraně).

Pojistné události vyplývající z těchto okolností nemusí být zahrnuty v levnějších pojistkách. Rozdíly mezi cenami pojištění odpovědnosti za škodu u jednotlivých pojišťoven nejsou vysoké, větší důraz by měl být kladen zejména na zkušenosti s vyplácením odškodnění u jednotlivých pojišťoven.

Přehled pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti se u všech zmiňovaných produktů vztahuje na škody způsobené v běžném občanském životě, při rekreačním sportu včetně cyklistiky, při chovu domácích zvířat, v souvislosti s vlastnictvím bytu nebo domu a v případě povinnosti uhradit náklady na léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou.

PojišťovnaProduktLimit plněníÚzemní platnost
AllianzPojištění odpovědnosti za škodu500 000–2 000 000 Kč1)Evropa
Česká podnikatelská pojišťovnaPojištění odpovědnosti za škodu2 000 000–50 000 000 KčEvropa
Generali Česká pojišťovnaPojištění odpovědnosti za škodu občana2 000 000 Kč–15 000 000 KčEvropa
ČSOB pojišťovnaPojištění odpovědnosti za škodu občana50 000–50 000 000 Kč2)Evropa
Hasičská vzájemná pojišťovnaPojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě1 000 000–10 000 000 Kč2)ČR, nebo Evropa3)

1) Lze navýšit až na 20 000 000 Kč
2) Jedná se o limit na 1 pojistnou událost. V 1 roce může být max. vyplacen dvojnásobek daného limitu za všechny pojistné události.
3) Za příplatek
Generali Česká Pojišťovna a ČSOB pojišťovna nabízí až 15% slevu za sjednání pojistky online. Česká podnikatelská pojišťovna nabízí 20 % slevu za věrnost.

Skrblík doporučuje

Skrblík jednoznačně doporučuje mít pojištění odpovědnosti za škodu sjednané. Za pouhou zhruba 1 Kč denně získáte jistotu, že v případě zavinění škodní události zaplatíte pouze spoluúčast ve výši pár set či tisíc korun.

Skrblíkův tip

Většina pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává s územní platností po celé Evropě. Pokud často cestujete, můžete tak ušetřit peníze za pojištění odpovědnosti sjednávané v rámci cestovního pojištění.

Skrblík varuje

Stejně jako ve všech podobných případech, také při sjednávání pojištění odpovědnosti za škodu doporučujeme před podpisem smlouvu velmi pečlivě přečíst. V ideálním případě celou, v tom horším alespoň nejdůležitější body, jako jsou např. výluky z pojištění.
Výluky z pojištění zahrnují situace, kdy vám pojišťovna škodu neuhradí. Každá pojišťovna si je stanovuje sama, lišit se mohou v rámci jedné pojišťovny nebo dle konkrétního pojistného programu. Mezi nejběžnější výluky z pojištění patří škody:

 • způsobené úmyslným jednáním pojištěného,
 • způsobené v rámci podnikatelské činnosti či výkonu zaměstnání,
 • vzniklé na věci převzaté (půjčené, zapůjčené, pronajaté),
 • vzniklé v rámci profesionální sportovní činnosti nebo
 • způsobené zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat či rostlin.