Vzory zdarma

Žádost o odkoupení pozemku zdarma ke stažení

Předtisk formuláře žádost o odkoupení pozemku přijde vhod všem fyzickým osobám, které by rády do svého vlastnictví převedly některý z pozemků, zpravidla ve vlastnictví obce. Může se jednat o stavební pozemky, pozemky i výstavbě bytů a domů i pozemky k vybudování zahrady.

Žádost o odkoupení pozemku je nutné správně vyplnit dle faktických údajů prodávajícího, vytisknout ji a odeslat na příslušný úřad nebo odbor. Na formuláři žádosti o odkoupení pozemku naleznete mimo jiné údaje identifikující samotnou parcelu (číslo parcely, katastrální území, rozloha či účel) a údaje identifikující žadatele o odkoupení pozemku.

Formulář žádost o odkoupení pozemku je vám samozřejmě k dispozici zdarma ke stažení.

Náhled vzoru žádost o odkoupení pozemku

Žádost o odkoupení pozemku

Pozemek parcelní číslo. č. __________________________________

V katastrálním území __________________________________
Rozloha (m2) __________________________________
Účel __________________________________

Jméno a příjmení __________________________________
Datum narození __________________________________
Rodné číslo __________________________________
Stav __________________________________
Telefonní číslo __________________________________
Adresa __________________________________

V _________________ dne _________________

Svým podpisem zároveň stvrzuji/stvrzujeme, že souhlasím/souhlasíme s využitím mých/našich osobních údajů v souvislosti s vyřízením prodeje výše uvedené/uvedených nemovitosti/í.

__________________________________
podpis žadatele

Vzor “Žádost o odkoupení pozemku” zdarma ke stažení

Ukázku žádosti o odkoupení pozemku si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma žádost o odkoupení pozemku

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žádost o odkoupení pozemku

Diskuze Žádost o odkoupení pozemku