, Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství

Vzory zdarma

Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství zdarma ke stažení

Ukázka oficiální žádosti o rozvod (návrhu o rozvod manželství) slouží všem manželům, popřípadě jednomu z manželů, jež se rozhodl podat návrh na rozvod. Návrh se podává k příslušnému soudu, přičemž samotná žádost o rozvod má několik nezbytných náležitostí.

Předně v návrhu na rozvod manželství nesmí chybět specifikace obou stran, tj. žalobce i žalovaného. Dále musí být v žádosti o rozvod vyjmenován samotný důvod žádosti, datum oddání, důkazy o existujícím manželství, či návrh nejvhodnějšího řešení, tj. rozvodu manželství.

Náhled vzoru žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství

Návrh na rozvod bezdětného manželství

dle § 24 Zákona o rodině

určený Obvodnímu soudu v Praze 2

Žalobce: Kateřina Skrblíková, bytem Krátká 6, 102 00 Praha 2

Žalovaný: Eduard Skrblík, bytem Zanzibarská 208/11, 102 00 Praha 2

I.

Dne 14. února 2017 jsem s odpůrcem Eduardem Skrblíkem uzavřela sňatek, a to před Městským úřadem v Praze 2. Z mé strany se jedná o první manželství, u odpůrce Eduarda Skrblíka o manželství třetí. Oba dva jsme státními příslušníky České republiky a děti z našeho společného manželství nevzešly.

Naše poslední společné bydliště se nacházelo na adrese Krátká 6, 102 00 Praha 2.

Důkazy:

  • oddací list ze dne 14. února  2017
  • výpověď účastníků
  • občanské průkazy účastníků

II.

Sňatek jsem s odpůrcem uzavřela po zhruba roční známosti, přičemž naše společné soužití bylo v průběhu prvního roku klidné a harmonické. Před pěti měsíci, tj. v červnu 2018 jsem otěhotněla a čekali jsme spolu svého prvního potomka.

Od té doby se však manžel začal chovat odtažitě, z práce se vracel pozdě v noci a jezdil na časté pracovní cesty. Před dvěma týdny, tj. 3. listopadu  2018 se mi manžel po naléhání přiznal, že má milenku, se kterou čeká dítě.

V důsledku velké psychické zátěže jsem očekávané dítě potratila. V důsledku toho jsem k odpůrci ztratila veškerý citový vztah a nemám zájem na jakékoliv další setrvání v manželství, které je již nenávratně rozvráceno.

III.

Navrhuji proto vydání následujícího rozsudku: “Manželství žalobkyně Kateřiny Skrblíkové, rozené Ukázkové, a žalovaného Eduarda Skrblíka, uzavřené dne 14. února 2017 na Městském úřadě v Praze 2, se rozvádí.”

V Praze dne 18. listopadu 2018

Kateřina Skrblíková

Vzor “Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství” zdarma ke stažení

Ukázka žádosti o rozvod (návrhu o rozvodu manželství) je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství

Vaše emailová adresa zůstane utajena. Urážlivé nebo nicneříkající komentáře rovnou mažeme. :-)

Diskuze Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství