, Výpověď smlouvy Vodafone 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Výpověď smlouvy Vodafone zdarma ke stažení

Níže publikovaný vzor výpovědi smlouvy lze použít v případě, kdy Vodafone změní své obchodní podmínky tak, že povedou ke zhoršení postavení zákazníka. Tento postup umožňuje občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.) v § 1818.

Výpověď smlouvy Vodafonu je nutné doručit na adresu Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, ještě před tím, než nové obchodní podmínky vstoupí v platnost.

Vzor ukončení smlouvy Vodafone je vám k dispozici zdarma, nezapomeňte však změnit údaje o osobě, na kterou je smlouva vedena.

Náležitosti výpovědi smlouvy Vodafone

Výpověď využije zákazník, který zjistí, že společnost Vodafone změnila své obchodní podmínky tak, že povedou k neprospěchu zákazníka.

Forma písemnosti

Výpověď je nejčastěji psáno formou obecného obchodního dopisu.

Nutné náležitosti

V záhlaví je uvedeno jméno osoby a adresa osoby, která dává výpověď a adresa firmy Vodafone.

V samotném textu uvedeme, že se jedná o výpověď podle §1818, zákona č. 89/2012, Občanský zákoník. Dále doplníme, že vypovídáme smlouvu, která se váže k danému telefonímu číslu (uvedeme své číslo) a například, že žádáme o převod čísla na předplacenou kartu. Nakonec poprosíme o zaslání písemného potvrzení o ukončení smlouvy.

V závěru nesmí chybět vlastnoruční podpis žadatele.

Kam doručit

Výpověď je nutno doručit nejlépe doporučeně na adresu společnosti Vodafone: Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5.

Na co nezapomenout

Výpověď je nutné doručit ještě předtím, než nové obchodní podmínky vstoupí v platnost.

Právní náležitosti

Výpověď je dána v souladu s §1818, zákona č. 89/2012, Občanský zákoník

Náhled vzoru objednávky

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2

Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Praha 6. srpna 2019

Výpověď smlouvy dle § 1818, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vážení,

tímto dopisem Vám k dnešnímu dni vypovídám “Smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek a poskytování služeb elektronických komunikací” vázanou k telefonnímu číslu 777 123 456 a k zákazníku Eduardu Skrblíkovi, bytem Zanzibarská 208/11, Praha 2, 102 00.

Důvodem podání výpovědi je nesouhlas se změnou obchodních podmínek vedoucích k mému horšímu postavení po 13. září 2018. Zároveň tímto žádám o převod zmíněného telefonního čísla na předplacenou kartu a zároveň o písemné potvrzení ukončení smlouvy zaslané doporučeně na výše uvedenou adresu.

S pozdravem

(podpis)
Eduard Skrblík

Vzor “Výpověď smlouvy Vodafone” zdarma ke stažení

Vzor objednávky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma výpověď smlouvy Vodafone

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Výpověď smlouvy Vodafone

Diskuze Výpověď smlouvy Vodafone