Nová zelená úsporám 2023 pro bytové domy v ČR

Redakce
Publikováno 1. prosince 2022
 • Do 11. října 2021 program Nová zelená úsporám přijímal žádosti ve 3. výzvě pro bytové domy, od 12. října začalo nové programové období
 • Výzva se již nevztahuje jen pro bytové domy v Praze, ale po celé republice
 • V článku najdete všechny potřebné informace i návod, kde žádat
   1. Základní informace o 3. výzvě NZÚ 2023

    Nová zelená úsporám 2023Nová zelená úsporám přišla v roce 2017 s novinkou v oblasti dotací pro bytové domy. Tentokrát nebyli omezeni vlastníci budov pouze na území Prahy jako u 2. výzvy, ale platil pro celou Českou republiku.

    3. výzva Nové zelené úsporám 2023 byla zaměřená na podporu stavby nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, popř. na stavební změny již postavených bytových domů, které po realizaci budou splňovat požadovanou energetickou náročnost.

    • Kdo mohl o podporu žádat: fyzická či právnická osoba (stavebník)
    • Příjem žádostí: od 9. ledna 2017 do 11. října 2021 (od 12. října nové programové období)
    • Způsob podání žádosti: pouze elektronicky na NovaZelenaUsporam.cz
    • Výše dotace: max. 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, max. 15 % celkových výdajů na výstavbu
   2. Oblasti a výše podpory 3. výzvy NZÚ 2023

    Stát podpoří dvě hlavní oblasti. Prioritou je výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, výše podpory fixní ( 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu). V této oblasti stát ještě poskytuje dvě dotace:

    Výstavba zelených střech

    Dotace je 500 Kč za m2, střechy nesmí být zavlažovány z vodovodní sítě.

    Využití tepla z odpadní vody

    Výše dotace je fixní 5 000 Kč za bytovou jednotku napojenou na systém využívající teplo z odpadních vod.

    Druhý okruh podpory se týká dotace na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy. Výše dotace se může vyšplhat až na 70 000 Kč.

    Nová zelená úsporám 2023 pro bytové domy v ČR

   3. Nové programové období Nové zelené úsporám 2023

    Od 12. října 2021 plynule navázal dotační program Nová zelená úsporám na novou vlnu, která přináší řadu změn a tou nejzásadnější je možnost čerpání pro majitele a stavitele bytových domů po celé České republice. Aktuálně je možné podat žádost do 30. června 2025.

    Výše dotace je stanovena na maximálně 50 % vzniklých nákladů. Celková dotovaná částka se odvíjí od toho v jakém rozsahu, ale také kvalitě byla daná opatření provedena. Stanovené částky příspěvku jsou individuální a pohybují se u bytových domů v řádech desetitisíců až statisíců korun.

    Podpora je poskytována na několik druhů oblastí. Těmi jsou:

    Zateplení Dotace se vztahuje na zateplení strojů, střech, obvodových stěn nebo podlah. Je možno v rámci této podpory vyměnit okna i dveře nebo další otvory.
    Novostavby Dotace na stavbu nového bytového domu s co možná nejnižší energetickou náročností budovy. Případně koupi nové bytové jednotky.
    Kotle, kamna a tepelná čerpadla Dotace slouží na výměnu hlavních zdrojů tepla, které spadají do 1. nebo 2. emisní třídy.
    Fotovoltaické systémy Dotace je určena na vytvoření fotovoltaické elektrárny a využití vlastní vytvořené energie v bytovém domě.
    Dešťovka, dešťová a odpadní voda Dotace určená na efektivní využití dešťové vody a systému odpadní vody.
    Zeleň Dotace slouží k výsadbě stromů.
    Příprava teplé vody a solární ohřev Dotace, která přispěje na koupi a spuštění systému k přípravě teplé vody.
    Stínící technika Dotace se vztahuje na koupi rolet, žaluzií a další stínící techniky.
    Řízené větrání s rekuperací Dotace je určena ke koupi systému, který bude sloužit k větrání a opětovnému získávání tepla.
    Zelené střechy Dotace na stavbu zelených střech na bytových domech.
    Využití tepla z odpadní vody Dotace k pořízení a instalaci centrálního systému pro využití tepla právě z odpadní vody.
    Ekomobilita Dotace slouží ke koupi dobíjecích stanic pro vozidla.
    Projektová podpora Dotace financuje přípravu projektů, zjištění energetické náročnosti, atd.

    Žádost se podává elektronicky na stránkách programu Nová zelená úsporám. Po podání žádosti běží lhůta 5 kalendářních dní na doložení potřebných dokumentů osobně na krajském pracovišti, nebo doporučeně poštou.

    Druhou možností je kompletní elektronické podání přes internet – tedy samotné žádosti a veškerých souvisejících dokumentů i dokladů k dokončení projektu.

   4. Poraďte se o realizaci s odborníky

    Zvažujete investici do fotovoltaické elektrárny, tepelného čerpadla nebo solárního ohřevu vody? Poraďte se nezávazně se společností Schlieger, která patří mezi největší subjekty na trhu.

    Schlieger si vyrábí čerpadla a kompletuje elektrárny sám a v Česku. Nabízí bezplatnou osobní konzultaci, 100% garanci dotace a záruku až 30 let na materiál i práci.

    Nezávazná konzultace u Schlieger

   5. Požadované dokumenty nové výzvy NZÚ 2023

    Pro vyplacení příspěvku pro bytové domy programu Nová zelená úsporám je třeba předložit následující dokumenty:

    • Formulář žádosti o podporu
    • Odborný posudek (projektová dokumentace + energetické hodnocení budovy)
    • Dokument o vlastnictví bankovního účtu

    V některých případech se navíc vyžaduje:

    • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků bytového domu
    • Plná moc
    • Doklad o projednání a schválení stavebního záměru daných orgánem
    • Stanovisko § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
    • Smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o realizace, atd.
    • Doklad o kontrole a fotodokumentace stávajícího zdroje tepla
    • Dokumenty dokládající jednání týkající se kanalizace
    • Výsledek enviromentálního šetření

    Veškeré potřebné dokumenty najdete ke stažení zde: Dokumenty pro Novou zelenou úsporám

   6. Doložení realizace

    Realizace opatření se dokládá buď osobně na stejném krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí, kde jste žádali o podporu, nebo poštou. Předkládají se tyto dokumenty včetně příloh:

     • Veškeré dokumenty dokládající realizaci podporovaných opatření (Potvrzení o instalace a uvedení do provozu nového zdroje tepla, Dokumenty týkající se nabytých technických vlastností, Závěrečné zprávy technického dozoru, Provedené revize, atd.)
     • Veškeré daňové doklady
     • Potvrzení o proběhlých platbách

     V některých případech se dále dokládají:

     • Dokumenty týkající se veřejné podpory
     • Dokumenty týkající se veřejných zakázek
     • Informování o spolufinancování projektů
     • Stanoviska provozovatelů tepelné energie
     • Povolení o vypouštění odpadních vod od vodoprávního úřadu
     • Negativní test dle Metodických pokynů Ministerstva životního prostředí v potencionálně kontaminovaném místě
    • Co je důležité vědět o Nové zelené úsporám 2023

     • Od 12. října byla spuštěna nová výzva dotačního programu, která se zaměřuje i na bytové domy po ČR
     • Žádost je třeba podat řádně elektronicky, žádný jiný způsob podání není akceptován
     • Realizace opatření může být prováděna pouze oprávněnými dodavateli s odbornou způsobilostí
     • Žadatel je povinen zajistit nad stavbou odborný technický dozor a dozor projektanta
     • Při podání žádosti souhlasíte s pořízením fotodokumentace fondem a použití technických údajů z žádosti pro prezentaci podpořených projektů v rámci NZÚ
     • Písemnosti doručené fondu se nevrací
     • Pokud po podané žádosti a před dokončením stavby dojde ke změně stavebníka, je třeba to řádně doložit za přesně stanovených podmínek.


  Zatím žádné komentáře


  💵

  Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

  🖋️

  Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

  😊

  Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

  Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

  🙏

  Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.