Nová zelená úsporám 2021 pro bytové domy v ČR

Redakce
Publikováno 23. března 2021
 • Až do 31. prosince 2021 program Nová zelená úsporám přijímá žádosti ve 3. výzvě pro bytové domy
 • Výzva se již nevztahuje jen pro bytové domy v Praze, ale po celé republice
 • V článku najdete všechny potřebné informace i návod, kde žádat
 1. Základní informace o 3. výzvě NZÚ 2021

  Nová zelená úsporám 2021Nová zelená úsporám přišla v roce 2017 s novinkou v oblasti dotací pro bytové domy. Tentokrát není omezení vlastníků budov pouze na území Prahy jako u 2. výzvy, ale platí pro celou Českou republiku.

  3. výzva Nové zelené úsporám 2021 je zaměřená na podporu stavby nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, popř. na stavební změny již postavených bytových domů, které po realizaci budou splňovat požadovanou energetickou náročnost.

  • Kdo může o podporu žádat: fyzická či právnická osoba (stavebník)
  • Příjem žádostí: od 9. ledna 2017 do 31. prosince 2021
  • Způsob podání žádosti: pouze elektronicky na NovaZelenaUsporam.cz
  • Výše dotace: max. 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, max. 15 % celkových výdajů na výstavbu
 2. Oblasti a výše podpory 3. výzvy NZÚ 2021

  Stát podpoří dvě hlavní oblasti. Prioritou je výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, výše podpory fixní ( 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu). V této oblasti stát ještě poskytuje dvě dotace:

  Výstavba zelených střech

  Dotace je 500 Kč za m2, střechy nesmí být zavlažovány z vodovodní sítě.

  Využití tepla z odpadní vody

  Výše dotace je fixní 5 000 Kč za bytovou jednotku napojenou na systém využívající teplo z odpadních vod.

  Druhý okruh podpory se týká dotace na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy. Výše dotace se může vyšplhat až na 70 000 Kč.

 3. Nová zelená úsporám 2021 pro bytové domy v ČR

 4. Jak požádat o podporu z 3. výzvy pro bytové domy Nová zelená úsporám 2021

  Žádost se podává elektronicky na stránkách programu Nová zelená úsporám. Po podání žádosti běží lhůta 5 kalendářních dní na doložení potřebných dokumentů osobně na krajském pracovišti, nebo doporučeně poštou.

  Druhou možností je kompletní elektronické podání přes internet – tedy samotné žádosti a veškerých souvisejících dokumentů i dokladů k dokončení projektu.

 5. Požadované dokumenty 3. výzvy NZÚ 2021

  Pro vyplacení příspěvku ze 3. výzvy pro bytové domy programu Nová zelená úsporám je třeba předložit následující dokumenty:

  • Formulář žádosti o podporu
  • Odborný posudek (projektová dokumentace + energetické hodnocení budovy)
  • Krycí list technických parametrů
  • Územní rozhodnutí

  V některých případech se navíc vyžaduje:

  • Doklad právní subjektivity
  • Plná moc
  • Souhlas spoluvlastníků
 6. Doložení realizace

  Realizace opatření se dokládá buď osobně stejném krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí, kde jste žádali o podporu, nebo poštou. Předkládají se tyto dokumenty včetně příloh:

  • Formulář Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Faktury za realizaci opatření
  • Soupis prací a faktur
  • Potvrzení o úhradě
  • Doklad ze stavebního úřadu o projednání záměru
  • Dokumenty prokazující zajištění služby optimalizace spotřeby, výroby a dodávky energií, nebo médií
  • Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test)

  Ve specifických případech se dále předkládá:

  • Dokumenty k veřejné podpoře
  • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků
 7. Co je důležité vědět o 3. výzvě Nové zelené úsporám 2021

  • Při výzvě k odstranění nedostatků u žádosti musíte tyto nedostatky odstranit hned napoprvé
  • Realizace opatření může být prováděna pouze oprávněnými dodavateli s odbornou způsobilostí
  • Žadatel je povinen zajistit nad stavbou odborný technický dozor a dozor projektanta
  • Souhlasíte s pořízením fotodokumentace fondem a použití technických údajů z žádosti pro prezentaci podpořených projektů v rámci NZÚ
  • Písemnosti doručené fondu se nevrací
  • Pokud po podané žádosti a před dokončením stavby dojde ke změně stavebníka, ztrácí původní žadatel nárok na podporu. Nový stavebník musí podat novou žádost (předchozí realizaci původním žadatelem si započítat nemůže).

Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.