Porodné 2020: Kdo má nárok, kde žádat, OSVČ, druhé dítě…

Porodné slouží jako jednorázový příspěvek rodinám s nižšími příjmy při narození prvního a druhého dítěte.

1Kdo má nárok na porodné 2020

Porodné 2020Nárok na porodné mají rodiny s příjmy nižšími, než je 2,7násobek jejich životního minima.

Do rozhodného příjmu se nezapočítává ani rodičovský příspěvek, ani přídavek na dítě.

Porodné je vypláceno ženě, která porodila své první, nebo druhé dítě.

Členové rodiny Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu
Matka samoživitelka
při narození 1. dítěte
5 520 Kč 14 904 Kč
Matka samoživitelka
při narození 2. dítěte
1. dítě do 6 let
7 490 Kč 20 223 Kč
Úplná rodina
při narození 1. dítěte
8 720 Kč 23 544 Kč
Úplná rodina
při narození 2. dítěte
1. dítě do 6 let
10 690 Kč 28 863 Kč

Pokud příjmy rodiny nedosahují hranice rozhodného příjmu, má matka nárok na porodné.

2Výše porodného 2020

Výše porodného je stanoveno pevnou částkou bez ohledu na výši příjmů rodiny:

  • Porodné na první dítě: 13 000 Kč
  • Porodné na druhé dítě: 10 000 Kč
  • Porodné na dvojčata: 23 000 Kč

3Jak a kde žádat o porodné

Žádost o porodné se podává na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce.

Dostavit se tam musíte s vyplněným formulářem Žádost o porodné, což lze zařídit z domova přes internet. S sebou si vezměte svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz apod.), rodný list dítěte a vyplněný a potvrzený Doklad o výši čtvrtletního příjmu. Výši příjmu potvrzuje zaměstnavatel.

Příjem se posuzuje za kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Pokud se tedy miminko narodí například v dubnu, posuzují se příjmy za leden, únor a březen.

Porodné je obvykle vyplaceno ve lhůtě od 7 do 30 dnů.

4Porodné OSVČ 2020

Pokud jeden z rodičů, případně oba rodiče podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné, posuzují se příjmy z posledního podaného daňového přiznání. Jestliže se miminko narodí do 30. června 2020, posuzují se příjmy z roku 2018, od 1. července 2020 se vychází z přiznaných příjmů za rok 2019.

Podle zákona o státní sociální podpoře se jako příjem z podnikání započítává vždy nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Výše průměrné mzdy v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2019 je 33 429 Kč. I když budete vykazovat nižší příjmy, při posuzování nároku na porodné bude počítáno s částkou 16 714,50 Kč.

5Lze získat porodné zpětně?

O porodné lze žádat až do dosažení jednoho roku života dítěte. Vždy však platí podmínka doložení příjmů pro období před narozením dítěte.

6Porodné na dítě převzaté do trvalé péče

Porodné může také získat osoba, která převezme do trvalé péče nahrazující péči rodičů dítě mladší 1 roku. Podmínky jsou stejné jako v případě narozeného dítěte. Každá rodina může získat porodné maximálně dvakrát bez ohledu na to, jestli jde o dítě vlastní, nebo osvojené.

7Dotazy a odpovědi k porodnému

Co když žena při porodu zemře?
Pokud žena při porodu zemře, nárok na porodné náleží otci dítěte.

Při prvním narozeném dítěti rodina neměla na porodné nárok vzhledem k vysokým příjmům. Při druhém narozeném dítěti již příjmy nedosahují 2,7násobku životního minima. Jaké porodné přísluší matce?
V tomto případě matka obdrží porodné ve výši 10 000 Kč. Částka se odvíjí od skutečného pořadí narození dítěte, nepřidělení porodného nemá na tuto praxi žádný vliv.

Státní podpora pro rodiče 2020