Porodné 2024: Nárok, na druhé dítě, žádost online, kalkulačka

Hana Volencová
Publikováno 25. prosince 2023
 • Porodné slouží jako jednorázový příspěvek rodinám s nižšími příjmy při narození prvního a druhého dítěte
 • Nárok na porodné není automatický, je nutné splnit stanovené podmínky
 • Výše porodného na první dítě je 13 000 Kč, na druhé 10 000 Kč a na dvojčata 23 000 Kč
 1. Porodné 2024: Nárok, na druhé dítě, žádost online, kalkulačka

  Kdo má nárok na porodné 2024

  Porodné 2024: Nárok, na druhé dítě, žádost online, kalkulačkaNárok na porodné mají rodiny s příjmy nižšími, než je 2,7násobek jejich životního minima. Do životního minima domácnosti se počítají již i novorozenci, na které je porodné uplatňováno.

  Do rozhodného příjmu se nezapočítává přídavek na dítěrodičovský příspěvek. Započítává se podpora v nezaměstnanosti, důchody a dávky nemocenského pojištění: nemocenská, ošetřovné, mateřská.

  Porodné je vypláceno ženě, která porodila své první nebo druhé dítě. Porodné na 3. dítě se nevyplácí.

  Členové rodiny Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu
  Matka samoživitelka
  při narození 1. dítěte
  6 950 Kč 18 765 Kč
  Matka samoživitelka
  při narození 2. dítěte,
  1. dítě do 6 let
  9 430 Kč 25 461 Kč
  Úplná rodina
  při narození 1. dítěte
  10 990 Kč 29 673 Kč
  Úplná rodina
  při narození 2. dítěte,
  1. dítě do 6 let
  13 470 Kč 36 369 Kč

  Pokud příjmy rodiny nedosahují hranice rozhodného příjmu, má matka nárok na porodné. Můžete si případně vyplnit i kalkulačku porodného.

 2. Výše porodného 2024

  Výše porodného je stanoveno pevnou částkou bez ohledu na výši příjmů rodiny:

  • Porodné na první dítě: 13 000 Kč
  • Porodné na druhé dítě: 10 000 Kč
  • Porodné na dvojčata: 23 000 Kč
 3. Jak a kde žádat o porodné

  Žádost o porodné se podává na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

  Dostavit se tam musíte s vyplněným formulářem Žádost o porodné. S sebou si vezměte svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz apod.), rodný list dítěte a vyplněný a potvrzený Doklad o výši čtvrtletního příjmu.

  Příjem se posuzuje za kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Pokud se tedy miminko narodí například v dubnu, posuzují se příjmy za leden, únor a březen.

  Můžete potřebovat i další formuláře, pokud to vaše situace vyžaduje. Přehled všech dokumentů i s vyplněnými vzory najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

  Žádost můžete podat také elektronicky prostřednictvím elektronické identity občana, což je např. bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

  Porodné je obvykle vyplaceno ve lhůtě od 7 do 30 dnů.

 4. Porodné OSVČ 2024

  Pokud jeden z rodičů (případně oba rodiče) podniká jako osoba samostatně výdělečně činná, posuzují se příjmy z posledního podaného daňového přiznání. Jako průměrný měsíční příjem se započítá 1/12 celkového příjmu v daňovém přiznání (po odečtení nákladů a sociálního a zdravotního pojištění). Jestliže se miminko narodí do 30. června 2024, posuzují se příjmy z roku 2022, od 1. července 2024 se vychází z přiznaných příjmů za rok 2023.

  Podle zákona o státní sociální podpoře se však jako příjem z podnikání započítává vždy nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Výše průměrné mzdy v ČR v roce 2023 byla 43 967 Kč. I když budete vykazovat nižší příjmy, při posuzování nároku na porodné bude počítáno s částkou zhruba 22 000 Kč.

 5. Lze získat porodné zpětně?

  O porodné lze žádat až do dosažení 1 roku života dítěte. Vždy však platí podmínka doložení příjmů pro období před narozením dítěte.

 6. Porodné na dítě převzaté do trvalé péče

  Porodné může také získat osoba, která převezme do trvalé péče nahrazující péči rodičů dítě mladší 1 roku. Podmínky jsou stejné jako v případě narozeného dítěte. Každá rodina může získat porodné maximálně dvakrát bez ohledu na to, jestli jde o dítě vlastní nebo osvojené.

 7. Dotazy a odpovědi k porodnému

  Co když žena při porodu zemře?
  Pokud žena při porodu zemře a ke dni porodu splnila podmínky, nárok na porodné náleží otci dítěte. Podmínka prvního či druhého živě narozeného dítěte však musí být splněna i u něj.

  Při prvním narozeném dítěti rodina neměla na porodné nárok vzhledem k vysokým příjmům. Při druhém narozeném dítěti již příjmy nedosahují 2,7násobku životního minima. Jaké porodné přísluší matce?

  V tomto případě matka obdrží porodné ve výši 10 000 Kč. Částka se odvíjí od skutečného pořadí narození dítěte, nepřidělení porodného nemá na tuto praxi žádný vliv.

Státní podpora pro rodiče 2024

T
Terao 12.04.2023 – 18:26

Znamená to, že když oba manželé jsou OSVČ s jedním dítětem (věk 7 let), prakticky nikdy nemůžou dosáhnout na porodné? Protože pokud vyjdu z průměrné mzdy 38 911, která je nepodkročitelným minimem, i kdyby reálné příjmy byly nižší (tudíž 50% pro mě + 50% pro manželku), pak to vždy bude vyšší hodnota než výše uvedená částka 36 369 Kč... Čili všechny OSVČ páry automaticky bez porodného?

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.