Porodné 2022: Kdo má nárok, kde žádat, OSVČ, druhé dítě…

Hana Volencová
Publikováno 30. prosince 2021
 • Porodné slouží jako jednorázový příspěvek rodinám s nižšími příjmy při narození prvního a druhého dítěte.
 • Nárok na porodné není automatický, je nutné splnit stanovené podmínky.
 • Výše porodného na první dítě je 13 000 Kč, na druhé 10 000 Kč a na dvojčata 23 000 Kč.
 1. Kdo má nárok na porodné 2022

  Porodné 2022: Kdo má nárok, kde žádat, OSVČ, druhé dítě…Nárok na porodné mají rodiny s příjmy nižšími, než je 2,7násobek jejich životního minima.

  Do rozhodného příjmu se nezapočítává přídavek na dítě, avšak od roku 2020 do něj úředníci započítávají rodičovský příspěvek. Dále se do rozhodného příjmu započítává i podpora v nezaměstnanosti, důchody a dávky nemocenského pojištění: nemocenská, ošetřovné, mateřská.

  Pro nárok na dávky od března 2020 do prosince 2021 se za příjem nepovažuje (nebude zahrnuta jako rozhodný příjem) náhrada za vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci dle § 35 krizového zákona.

  Porodné je vypláceno ženě, která porodila své první nebo druhé dítě.

  Členové rodinyŽivotní minimum rodinyHranice rozhodného příjmu
  Matka samoživitelka
  při narození 1. dítěte
  5 520 Kč14 904 Kč
  Matka samoživitelka
  při narození 2. dítěte
  1. dítě do 6 let
  7 490 Kč20 223 Kč
  Úplná rodina
  při narození 1. dítěte
  8 720 Kč23 544 Kč
  Úplná rodina
  při narození 2. dítěte
  1. dítě do 6 let
  10 690 Kč28 863 Kč

  Pokud příjmy rodiny nedosahují hranice rozhodného příjmu, má matka nárok na porodné.

 2. Výše porodného 2022

  Výše porodného je stanoveno pevnou částkou bez ohledu na výši příjmů rodiny:

  • Porodné na první dítě: 13 000 Kč
  • Porodné na druhé dítě: 10 000 Kč
  • Porodné na dvojčata: 23 000 Kč
 3. Jak a kde žádat o porodné

  Žádost o porodné se podává na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce.

  Dostavit se tam musíte s vyplněným formulářem Žádost o porodné, což lze zařídit z domova přes internet. S sebou si vezměte svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz apod.), rodný list dítěte a vyplněný a potvrzený Doklad o výši čtvrtletního příjmu. Výši příjmu potvrzuje zaměstnavatel.

  Příjem se posuzuje za kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Pokud se tedy miminko narodí například v dubnu, posuzují se příjmy za leden, únor a březen.

  Porodné je obvykle vyplaceno ve lhůtě od 7 do 30 dnů.

 4. Porodné OSVČ 2022

  Pokud jeden z rodičů (případně oba rodiče) podniká jako osoba samostatně výdělečně činná, posuzují se příjmy z posledního podaného daňového přiznání. Jestliže se miminko narodí do 30. června 2022, posuzují se příjmy z roku 2020, od 1. července 2022 se vychází z přiznaných příjmů za rok 2021.

  Podle zákona o státní sociální podpoře se však jako příjem z podnikání započítává vždy nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Výše průměrné mzdy v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2021 byla 37 020 Kč. I když budete vykazovat nižší příjmy, při posuzování nároku na porodné bude počítáno s částkou zhruba 18 500 Kč.

 5. Lze získat porodné zpětně?

  O porodné lze žádat až do dosažení jednoho roku života dítěte. Vždy však platí podmínka doložení příjmů pro období před narozením dítěte.

 6. Porodné na dítě převzaté do trvalé péče

  Porodné může také získat osoba, která převezme do trvalé péče nahrazující péči rodičů dítě mladší 1 roku. Podmínky jsou stejné jako v případě narozeného dítěte. Každá rodina může získat porodné maximálně dvakrát bez ohledu na to, jestli jde o dítě vlastní nebo osvojené.

 7. Dotazy a odpovědi k porodnému

  Co když žena při porodu zemře?
  Pokud žena při porodu zemře, nárok na porodné náleží otci dítěte.

  Při prvním narozeném dítěti rodina neměla na porodné nárok vzhledem k vysokým příjmům. Při druhém narozeném dítěti již příjmy nedosahují 2,7násobku životního minima. Jaké porodné přísluší matce?

  V tomto případě matka obdrží porodné ve výši 10 000 Kč. Částka se odvíjí od skutečného pořadí narození dítěte, nepřidělení porodného nemá na tuto praxi žádný vliv.

Státní podpora pro rodiče 2022

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.