Koncesionářské poplatky 2024 → Jak platit, pokuta, jak je legálně neplatit

Lenka Rutteová
Publikováno 6. prosince 2023
 • Proč se platí koncesionářské poplatky  a kdy se musí platit?
 • Jaká je aktuální výše koncesionářských poplatků a o kolik se poplatky od roku 2025 zdraží?
 • Jaké další změny přinese od 1. ledna 2025 tzv. velká mediální novela?

Proč platíme koncesionářské poplatky

Koncesionářské poplatky 2024 → Jak platit, pokuta, jak je legálně neplatitČeská televize a Český rozhlas jsou dvě veřejnoprávní média, na která veřejnost měsíčně připlácí. Ze zákona mají být politicky i obchodně nezávislá.

Vzhledem k předpokladu nezávislosti je tedy nemožné, aby tato média byla financována ze státního rozpočtu, kam chodí většina daní. Jejich provoz by pak podléhal rozhodování politiků, kteří sestavují státní rozpočet.

Tomu se zákonodárce chtěl vyhnout vytvořením zákona č. 348/2005 Sb.. Respektive to nastalo již v roce 1995, kdy začala éra veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu. Obě média tehdy musela přijmout roli televize a rozhlasu veřejné služby v duálním systému soukromého a veřejnoprávního vysílání. Měla se stát z velké části nezávislá na komerci a na rozhodování politiků, proto mají obě média zajištěny politicky i komerčně nezávadné příjmy od občanů a podniků.

Kdo musí platit koncesionářský poplatek

Povinnost platit koncesionářský poplatek se vztahuje pouze na tzv. poplatníky. Těmi jsou dle zákona jednak zákonem definované domácnosti a jednak podnikatelé (fyzické i právnické osoby).

Jak jsou koncesionářské poplatky vysoké?

Výše koncesionářských poplatků je dána zákonem: V roce 2024 se platí 45 Kč za rozhlas a 135 Kč za televizi. Domácnosti platí jeden poplatek bez ohledu na počet přijímačů.

Zdražení koncesionářských poplatků v roce 2025

Zdražení koncesionářských poplatků oznámil ministr kultury Martin Baxa při představení tzv. velké mediální novely na tiskové konferenci 5. září 2023.

„Poplatky se u České televize nezvyšovaly 15 let, u Českého rozhlasu dokonce 18 let, současná hodnota poplatku je tak zhruba poloviční. Sledovanost a poslechovost obou veřejnoprávních médií je však jednou z nejvyšších, obě média mají širokou nabídku, široké spektrum příznivců, vysokou kvalitu a důvěryhodnost. Diváci a posluchači mají rádi kvalitní českou tvorbu a pokud chceme, aby vznikaly nové projekty, jako v případě ČT třeba unikátní animované seriály pro děti, či dobové série jako Marie Terezie nebo Božena, je třeba příjmy navýšit o 25-30 %,“ řekl ministr kultury Martin Baxa a doplnil: „Zvyšování poplatků a rozšíření okruhu poplatníků se projeví, pokud půjde vše dle legislativního plánu, od 1. ledna 2025, tedy v době, kdy ekonomická situace bude pro občany příznivější.“

Podle návrhu se navýší stávající poplatek u televize o 25 korun na 160 Kč měsíčně a u rozhlasu o 10 korun na 55 Kč měsíčně.

Poplatek budou muset platit i majitelé chytrých mobilních telefonů

Novela chystá také rozšíření okruhu poplatníků. Zatímco současná právní úprava váže poplatky pouze na rozhlasový a televizní přijímač, od začátku roku 2025 budou poplatky povinné u jakéhokoliv zařízení, které může přijímat a reprodukovat rozhlasové nebo televizní vysílání, jde zejména o chytré telefony, tablety a počítače.

Pokud je v domácnosti více takových zařízení, poplatek se bude platit pouze jeden.

Novela zavádí nový princip plateb pro firmy

Od 1. ledna 2025 se změní také platby právnických osob. Poplatky se nově nebudou dotýkat malých firem do pěti zaměstnanců a živnostníků. V ostatních firmách se již nebude počítat, kolik televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů firma vlastní. Výše poplatku se bude počítat podle počtu zaměstnanců.

Aktuálně přispívá 3,3 milionů koncesionářů České televizi a 3 miliony koncesionářů Českému rozhlasu. Po navýšení poplatku a rozšíření okruhu poplatníků se očekává zvýšení příjmů u ČT o 1,4 mld. korun, u Českého rozhlasu o 626 mil. korun ročně.

Domácnosti a koncesionářské poplatky

Koncesionářské poplatky platí domácnosti pravidelně každý měsíc. Oznamovací povinnost nese domácnost, takže se k poplatku musí sama přihlásit, a to do 15 dnů od nabytí přijímače, respektive od nastěhování do nového bydliště.

Domácnosti jsou poplatníkem koncesionářského poplatku tehdy, když jsou odběrateli elektrické energie. Povinnosti odvádět koncesionářský poplatek se lze několika způsoby legálně vyhnout.

Jak se přihlásit k placení koncesionářského poplatku

Koncesionářské poplatky 2024 → Jak platit, pokuta, jak je legálně neplatitChcete-li koncesionářský poplatek odvádět prostřednictvím SIPO, můžete se k placení přihlásit na České poště. Formuláře jsou k dostání na pobočce pošty. Na stejném místě můžete zároveň požádat o osvobození od poplatku.

Jestliže budete koncesionářský poplatek odvádět přímo, přihláška se odesílá přímo veřejnoprávnímu médiu. Tiskopisy si můžete stáhnout na webu České televizeČeského rozhlasu.

Stejným způsobem se můžete odhlásit od plateb koncesionářského poplatku. Odvádíte-li poplatek prostřednictvím SIPO, vyřešíte odhlášku na poště. Platíte-li přímo, odešlete vyplnění formulář České televiziČeskému rozhlasu.

 1. Domácnosti bez přijímače koncesionářský poplatek zatím neplatí

  Domácnosti mohou být od placení poplatku osvobozeny, pokud nevlastní rádio či televizi.

  Stačí České televizi zaslat čestné prohlášení, že nejsou vlastníky televizního přijímače ani televizní karty do počítače. Streamované vysílání po internetu, které lze sledovat v počítači či mobilním zařízení, poplatku zatím nepodléhá.

  Stejná je situace u poplatku za rozhlasové vysílání, čestné prohlášení se zasílá do Českého rozhlasu.

  Od začátku roku 2025 se budou koncesionářské poplatky vztahovat také na chytré telefony, tablety, počítače a další zařízení, která umožňují příjem veřejnoprávní stanice.

 2. Byt a chalupa? Koncesionářský poplatek se hradí jen jednou

  Pokud jedna domácnost používá dvě místa bydliště s televizním nebo rádiovým přijímačem (byt a chatu nebo chalupu), platí pouze jeden koncesionářský poplatek. Musí však informovat Českou televizi a Český rozhlas, že na chalupě poplatek neodvádí, neboť jej platí již v bytě.

 3. Nízkopříjmové domácnosti poplatek neodvádí

  Domácnosti s příjmy do 2,15násobku životního minima koncesionářský poplatek odvádět nemusejí. Příjmy domácnosti je však nutné každého půl roku prokazovat České televizi a Českému rozhlasu zasláním potvrzení.

  Pokud platí poplatky za televizi a rozhlas přes SIPO, je třeba zajít na poštu a tam vyplnit příslušný tiskopis – 1× pro Českou televizi a 1× pro Český rozhlas. V něm se uvádí počet členů domácnosti, jejich věk, životní minimum a dosahované příjmy. Tento proces je rovněž nutné opakovat co půl roku.

 4. Poplatek a přístroj schopný přijímat TV i rádio

  Domácnosti s jedním přijímačem schopným přijímat televizní i rozhlasové vysílání (chytré televize), platí současně oba koncesionářské poplatky.

 5. Koncesionářský poplatek a domácnost se dvěma rodinami

  Dvougenerační domácnosti platí pouze jeden koncesionářský poplatek. Stačí, když členové rodiny žijí společně a společně hospodaří. Dva elektroměry nemají na výši koncesionářského poplatku vliv.

 6. Koncesionářský poplatek a příležitostný pronájem

  Pokud máte dva byty (případně byt a chalupu) a jedno z míst příležitostně pronajímáte, další koncesionářský poplatek z pronajímané nemovitosti neplatíte. Neplatí ho ani nájemce.

  Pronájem nemovitosti nesmí trvat déle než jeden měsíc. U pronájmů delších než 1 měsíc platí koncesionářský poplatek nájemce.

 7. Neslyšící a nevidomí lidé koncesionářský poplatek neplatí

  Osoby nevidomé a neslyšící koncesionářský poplatek neodvádí, pakliže domácnost obývají samy, nebo s osobou stejného postižení.

  Domácnosti, ve kterých zároveň žije osoba bez postižení, jsou povinny koncesionářský poplatek odvádět.

Sankce za neplacení koncesionářského poplatku

Pokuta za neodvádění koncesionářského poplatku České televizi je 10 000 Kč, v případě Českého rozhlasu je přirážka až 5 000 Kč. Sankci lze udělit opakovaně, dotyčný je navíc povinen uhradit dlužnou částku.

Nebude-li dlužná částka uhrazena včas, je provozovatel vysílání oprávněn domáhat se sankce u soudu včetně zaplacení úroku z prodlení.

Přišel vám dopis od České televize nebo Českého rozhlasu?

Rozhlas i televize od ledna 2017 oslovují fyzické osoby – domácnosti, které doposud nejsou poplatníky koncesionářského poplatku.

Pokud byste měli být přihlášeni, přihlaste se. Pokud se na vás platba nevztahuje, pošlete televizi nebo rozhlasu české prohlášení s informací, proč koncesionářský poplatek neodvádíte.

Podnikatelé, právnické osoby a koncesionářské poplatky

Poplatníkem koncesionářského poplatku je podnikající právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem přijímače. Účel používání přijímače není rozhodující, rozhoduje jeho vlastnictví. Podnikající fyzická osoba platí koncesionářský poplatek i za domácnost.

 1. Z čeho platí podnikatelé koncesionářský poplatek

  Podnikatelé platí koncesionářské poplatky z každého přijímače v jejich vlastnictví, i když jsou přijímače upraveny k jinému účelu (například jen k videoprojekci). Poplatek se vztahuje také na přijímače zabudované do dopravních prostředků.

  Pokud podnikatel prodává nebo servisuje televizní a rozhlasové přijímače, platí pouze tolik poplatků, kolik má provozoven.

  Pokud má zaměstnanec u zaměstnavatele svou televizi nebo rádio, a to déle než 30 dnů, platí zaměstnavatel koncesionářský poplatek i za tyto přijímače, které jsou ve vlastnictví zaměstnance.

 2. Oznamovací povinnost je na podnikateli

  Poplatník je povinen se k platbě televizníhorozhlasového koncesionářského poplatku přihlásit a oznámit také veškeré změny související s evidencí poplatníka do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

  Stejná situace platí při odhlášení podnikatele či přijímače z evidence. Formuláře jsou k dispozici na stránkách České televizeČeského rozhlasu.

 3. Výjimky z placení koncesionářských poplatků u podnikajících osob

  Výjimku z placení koncesionářského poplatku mají školy, muzea, jež mají televize pouze jako součást sbírek, dále jsou vyňaty přijímače používané soudy výlučně pro účely soudního řízení, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, provozovatelé vysílání, kteří k tomu mají licenci a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

 4. Splatnost podnikatelských koncesionářských poplatků

  Koncesionářské poplatky u podnikatelů jsou splatné jednou za čtvrtletí, a to vždy do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října. Platí se přímo na účty ČT poté, co podnikatel obdrží pokyny k platbě včetně variabilního symbolu. Stejně tak je tomu u Českého rozhlasu.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.