Jak postupovat při pojistné události (NÁVOD 2020)

V zahraničí při sobě vždy noste kartičku či potvrzení, které jste obdrželi po uzavření cestovní pojistky. Bývají zde uvedeny všechny důležité informace – zejména telefonní číslo na asistenční linku, která pomůže s řešením aktuální situace. Ve všech případech se obraťte nejprve na ni.

1Škody na zdraví

Pokud jste platili např. u lékaře či v nemocnici za ošetření, pečlivě uschovejte všechny doklady o zaplacení a vydané lékařské zprávy. Všechny doklady uschovávejte také při úhradě poplatků za léky, placení regulačních poplatků, při přepadení či nehodě apod. Dorazí-li vám některá složenka k proplacení domů, sami ji neproplácejte, ale kontaktujte pojišťovnu, u které jste byli pojištěni.

2Škoda na majetku pojištěného

Při ztrátě či poškození věcí v průběhu dopravy se obraťte přímo na vašeho přepravce, poškozené věci vyfotografujte. Pokud jste byli okradeni či přepadeni, zajděte na policii sepsat protokol a uveďte do něj pokud možno přesný seznam odcizených věcí. Dobré je si před vycestováním do zahraničí všechny věci vyfotografovat a snímky nechat uložené např. na e-mailu. Pro úspěšné uhrazení škod je zpravidla nutné doložit účtenky od příslušných věcí.

3Způsobení škody

Pokud je to možné, způsobenou škodu zdokumentujte např. fotoaparátem. V žádném případě neuznávejte vinu bez předchozí domluvy s pojišťovnou a nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte. Uveďte, že máte sjednané pojištění odpovědnosti.

Kam nahlásit pojistnou událost

Všechny pojišťovny mají k dispozici asistenční linku, která je v provozu vzhledem k různým časovým pásmům napříč světem většinou nonstop. Linka je provozována z České republiky a operátoři hovoří česky.

Pojišťovna Asistenční linka
AIG +420 234 108 311
Allianz +420 241 170 000
AXA pojišťovna +420 292 292 292
Česká podnikatelská pojišťovna +420 957 444 555
Generali Česká pojišťovna +420 241 114 114
ČSOB pojišťovna +420 466 100 777
DIRECT pojišťovna (dříve Triglav pojišťovna) +420 221 221 221
Hasičská vzájemná pojišťovna +420 222 119 119
Kooperativa +420 957 105 105
Mondial Assistance +420 283 002 868
SLAVIA pojišťovna +420 255 790 111
UNION pojišťovna + 420 844 111 211
+ 421 220 811 811 (ze zahraničí)
UNIQA pojišťovna +420 488 125 125
Wüstenrot +420 257 092 111