Jak postupovat při pojistné události → NÁVOD 2024

Petr Novák
Publikováno 1. prosince 2023
 • V zahraničí při sobě vždy noste kartičku či potvrzení, které jste obdrželi po uzavření cestovní pojistky
 • Před nahlášením vše pečlivě zdokumentujte, pro nahlášení si připravte číslo pojistné smlouvy
 • Pojišťovnu informujte co nejdříve po vzniku pojistné události
 1. Škody na zdraví

  Jak postupovat při pojistné události → NÁVOD 2024Pokud jste platili např. u lékaře či v nemocnici za ošetření, pečlivě uschovejte všechny doklady o zaplacení a vydané lékařské zprávy.

  Všechny doklady uschovávejte také při úhradě poplatků za léky, placení regulačních poplatků, při přepadení či nehodě apod.

  Dorazí-li vám některá složenka k proplacení domů, sami ji neproplácejte, ale kontaktujte pojišťovnu, u které jste byli pojištěni.

 2. Škoda na majetku pojištěného

  Při ztrátě či poškození věcí v průběhu dopravy se obraťte přímo na vašeho přepravce, poškozené věci vyfotografujte. Pokud jste byli okradeni či přepadeni, zajděte na policii sepsat protokol a uveďte do něj pokud možno přesný seznam odcizených věcí.

  Dobré je si před vycestováním do zahraničí všechny věci vyfotografovat a snímky nechat uložené např. na e-mailu. Pro úspěšné uhrazení škod je zpravidla nutné doložit účtenky od příslušných věcí.

 3. Způsobení škody

  Pokud je to možné, způsobenou škodu zdokumentujte, rozsah škod pečlivě nafoťte.

  V žádném případě neuznávejte vinu bez předchozí domluvy s pojišťovnou a nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte.

Jak postupovat při nahlášení pojistné události

Pojistnou událost pečlivě zdokumentujte a poté informujte pojišťovnu.
K nahlášení si je třeba připravit:

 • číslo pojistné smlouvy
 • doklad totožnosti
 • datum a místo vzniku pojistné události
 • zápis s popsanou příčinou škody
 • číslo účtu pro vyplacení pojistného plnění
 • u úrazů lékařské zprávy, faktury za hospitalizaci apod.

Kam nahlásit pojistnou událost

Všechny pojišťovny mají k dispozici asistenční linku, která je v provozu vzhledem k různým časovým pásmům napříč světem většinou nonstop. Linka je provozována z České republiky a operátoři hovoří česky.

Pojišťovna Asistenční linka
Allianz +420 241 170 000
AXA pojišťovna +420 272 099 911
Česká podnikatelská pojišťovna +420 957 444 555
Generali Česká pojišťovna +420 241 114 114
ČSOB pojišťovna +420 466 100 777
DIRECT pojišťovna (dříve Triglav pojišťovna) +420 221 221 221
Hasičská vzájemná pojišťovna +420 222 119 119
Kooperativa +420 957 105 105
SLAVIA pojišťovna +420 255 790 111
UNION pojišťovna + 420 844 111 211
UNIQA pojišťovna +420 488 125 125

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.