, Dodací list 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Dodací list zdarma ke stažení

Dodací list je nezbytný doklad zejména u podnikatelů a živnostníků, kteří se zabývají dodávkou zboží. Dodavatel je při odeslání zboží spolu s ním povinen přiložit i dodací list, kterým poté odběratel deklaruje převzetí zásilky v určitý čas. Vzor dodacího listu si můžete upravit k obrazu svému a doplnit ho například logem své společnosti.

Hlavní součástí dodacího listu je jeho označení a datum jeho vystavení. V hlavičce dokumentu je rovněž potřeba vyplnit kompletní údaje o dodavateli a odběrateli, včetně jejich IČ a DIČ. Pro snadnější identifikaci dodacího listu na straně odběratele se vyplňuje i číslo jejich objednávky a datum objednání. Největší prostor dodacího listu pak zabírá detailní rozpis zboží včetně označení položky, počtu kusů, měrné jednotky, jednotkové i celkové ceny – buď s daní z přidané hodnoty, nebo bez ní. Ve spodu pak nezapomeňte vyplnit celkovou sumu, částku k úhradě a následně kompetentní osoba list podepíše a opatří firemním razítkem.

Vzor dodacího listu je vám zde k dispozici zdarma ke stažení.

Náležitosti dodacího listu

Dodací list je dokument, který slouží ke kontrole nad pohybem zboží. Dokládá, že výrobky nebo zboží byly odeslány nebo dodány.

 • Forma písemnosti
  Dodací list je psán písemně podle obvyklých zvyklostí nebo na předtištěném formuláři.
 • Nutné náležitosti
  V hlavičce dodacího listu by mělo být jeho označení a datum vystavení. Dále by dodací list  měl zahrnovat adresu odesílatele a příjemce včetně IČ a DIČ. Obvykle se vyplňuje i číslo objednávky kvůli lepší dohledatelnosti. Největší část zahrnuje rozpis zboží včetně označení, počtu kusů, měrných jednotek včetně jednotkové i celkové ceny.
 • Kam doručit
  Fakturu je nejlepší doručit poštou nebo předat osobně, případně zaslat e-mailem kopii a originál doručit později. Nejčastěji se jedná o přílohu k faktuře.
 • Právní náležitosti
  Na rozdíl od faktury není dodací list zákonem přímo vyžadován.

Vzor “Dodací list” zdarma ke stažení

Vzor dodacího listu je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma dodací list

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Dodací list

Diskuze Dodací list