Vzory zdarma

Dodací list zdarma ke stažení

Dodací list je nezbytný doklad zejména u podnikatelů a živnostníků, kteří se zabývají dodávkou zboží. Dodavatel je při odeslání zboží spolu s ním povinen přiložit i dodací list, kterým poté odběratel deklaruje převzetí zásilky v určitý čas. Vzor dodacího listu si můžete upravit k obrazu svému a doplnit ho například logem své společnosti.

Hlavní součástí dodacího listu je jeho označení a datum jeho vystavení. V hlavičce dokumentu je rovněž potřeba vyplnit kompletní údaje o dodavateli a odběrateli, včetně jejich IČ a DIČ. Pro snadnější identifikaci dodacího listu na straně odběratele se vyplňuje i číslo jejich objednávky a datum objednání. Největší prostor dodacího listu pak zabírá detailní rozpis zboží včetně označení položky, počtu kusů, měrné jednotky, jednotkové i celkové ceny – buď s daní z přidané hodnoty, nebo bez ní. Ve spodu pak nezapomeňte vyplnit celkovou sumu, částku k úhradě a následně kompetentní osoba list podepíše a opatří firemním razítkem.

Vzor dodacího listu je vám zde k dispozici zdarma ke stažení.

Náležitosti dodacího listu

Dodací list je dokument, který slouží ke kontrole nad pohybem zboží. Dokládá, že výrobky nebo zboží byly odeslány nebo dodány.

Forma písemnosti

Dodací list je psán písemně podle obvyklých zvyklostí nebo na předtištěném formuláři.

Nutné náležitosti

V hlavičce dodacího listu by mělo být jeho označení a datum vystavení.

Dále by dodací list  měl zahrnovat adresu odesílatele a příjemce včetně IČ a DIČ. Obvykle se vyplňuje i číslo objednávky kvůli lepší dohledatelnosti.

Největší část zahrnuje rozpis zboží včetně označení, počtu kusů, měrných jednotek včetně jednotkové i celkové ceny.

Kam doručit

Fakturu je nejlepší doručit poštou nebo předat osobně, případně zaslat e-mailem kopii a originál doručit později. Nejčastěji se jedná o přílohu k faktuře.

Právní náležitosti

Na rozdíl od faktury není dodací list zákonem přímo vyžadován.

Vzor “Dodací list” zdarma ke stažení

Vzor dodacího listu je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma dodací list

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Dodací list

Diskuze Dodací list