Příspěvek na bydlení 2017

Příspěvek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy.

1Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení

Nárok na příspěvek na bydlení mají všichni vlastníci, nebo nájemci bytu s trvalým pobytem v něm, jestliže splňují obě z níže uvedených podmínek.

 • Náklady na bydlení
  Měsíční náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).
 • Rozhodný příjem
  Součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území Prahy 0,35) není vyšší, než částka normativních nákladů na bydlení.

Nároky jsou kladeny rovněž na nemovitost, ze zákona musí splňovat podmínky pro trvalé obývání, nebo být zkolaudována jako byt. Není tak možné získat příspěvek třeba na bydlení na chatě bez čísla popisného.

Příjmy rodiny se počítají každé tři měsíce – vždy za uplynulé čtvrtletí. Započítávají se do nich přídavky na dítěrodičovské příspěvky.

Společně se posuzují všechny osoby, které mají v daném bytě trvalé bydliště. Není podstatné, jestli spolu skutečně bydlí.

2Výše příspěvku na bydlení 2017

Výše příspěvku na bydlení = normativní náklady na bydlení – násobek rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).

3Náklady na bydlení vs. normativní náklady na bydlení

Pro účely příspěvku na bydlení se rozlišují náklady na bydlení a normativní náklady na bydlení:

 • Náklady na bydlení
  U nájemních bytů je tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu.
  Náklady u družstevních bytů a bytů vlastníků tvoří srovnatelné náklady vyčíslené v zákoně o SSP.
  Ve všech případech se k nákladům přičítají ještě náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění. V úvahu se berou průměrné náklady zaplacené za poslední 3 měsíce.
 • Normativní náklady na bydlení
  Normativní náklady jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení rozdělené do několika skupin v závislosti na velikosti obce. Vždy zahrnují nájem včetně nákladů na energie, teplo atd. Odstupňovány jsou podle počtu osob v bytu trvalé bydlících. Stanovují se vždy na kalendářní rok.

Státem definované normativní náklady byly zavedeny proto, aby někteří vykutálení koumáci nemohli pobírat příspěvek na bydlení na úrovni přesahující jejich reálné finanční možnosti.

4Normativní náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 2017

Měsíční normativní náklady dle počtu obyvatel obce:

Počet osob v rodině Praha 100 000 a více 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9 999
jedna 7 720 Kč 6 116 Kč 5 822 Kč 4 950 Kč 4 763 Kč
dvě 11 004 Kč 8 806 Kč 8 407 Kč 7 213 Kč 6 957 Kč
tři 14 896 Kč 12 022 Kč 11 500 Kč 9 939 Kč 9 604 Kč
čtyři a více 18 577 Kč 15 112 Kč 14 482 Kč 12 599 Kč 12 195 Kč

5Normativní náklady na bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

Měsíční normativní náklady:

Počet osob v rodině Praha 100 000 a více 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9 999
jedna 4 484 Kč 4 484 Kč 4 484 Kč 4 484 Kč 4 484 Kč
dvě 6 703 Kč 6 703 Kč 6 703 Kč 6 703 Kč 6 703 Kč
tři 9 316 Kč 9 316 Kč 9 316 Kč 9 316 Kč 9 316 Kč
čtyři a více 11 887 Kč 11 887 Kč 11 887 Kč 11 887 Kč 11 887 Kč

6Jak a kde žádat o příspěvek na bydlení

O příspěvek na bydlení žádejte na kontaktním pracovišti Úřadu práce.

Při žádosti je třeba předložit tyto vyplněné formuláře:

Když to shrneme, tak je na úřadě nutné předložit žádost o příspěvek na bydlení, průkaz totožnosti žadatele, doklady o výši čtvrtletních příjmů rodiny, doklady o výši nákladů na bydlení, nájemní smlouvu a u dětí do 15 let rodný list.

7Příspěvek na bydlení zpětně

Peníze z příspěvku na bydlení je možné získat zpětně za období až 3 uplynulých měsíců.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu