Příspěvek na bydlení 2020: Podmínky, formulář, co doložit…

Příspěvek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy. Od července 2020 se změnil okruh společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení. Do výpočtu se nově zahrnují osoby, které skutečně žijí v dané domácnosti, dosud se do výpočtu zahrnovaly pouze osoby, které měly v dané domácnosti nahlášen trvalý pobyt.

1Kdo má nárok na příspěvek na bydlení 2020

Příspěvek na bydlení

Nárok na příspěvek na bydlení mají všichni vlastníci, nebo nájemci bytu s trvalým pobytem v něm, jestliže splňují obě z níže uvedených podmínek.

 • Náklady na bydlení
  Měsíční náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).
 • Rozhodný příjem
  Součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území Prahy 0,35) není vyšší, než částka normativních nákladů na bydlení.

Nároky jsou kladeny rovněž na nemovitost, ze zákona musí splňovat podmínky pro trvalé obývání, nebo být zkolaudována jako byt. Není tak možné získat příspěvek třeba na bydlení na chatě bez čísla popisného.

Příjmy rodiny se počítají každé tři měsíce – vždy za uplynulé čtvrtletí. Započítávají se do nich přídavky na dítěrodičovské příspěvky.

Společně se posuzují všechny osoby, které v daném bytě skutečně bydlí.

2Výše příspěvku na bydlení 2020

Výše příspěvku na bydlení = normativní náklady na bydlení – násobek rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).

Výše příspěvku se dále odvíjí od:

 • místa bydliště
 • počtu osob v rodině
 • výše příjmu rodiny
 • skutečných nákladů na bydlení

Maximální výše příspěvku na bydlení může dosáhnout až 19 617 Kč.

 

3Náklady na bydlení vs. normativní náklady na bydlení

Pro účely příspěvku na bydlení se rozlišují náklady na bydlení a normativní náklady na bydlení:

 • Náklady na bydlení
  U nájemních bytů je tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu.
  Náklady u družstevních bytů a bytů vlastníků tvoří srovnatelné náklady vyčíslené v zákoně o státní sociální podpoře.
  Ve všech případech se k nákladům přičítají ještě náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění. V úvahu se berou průměrné náklady zaplacené za poslední 3 měsíce.
 • Normativní náklady na bydlení
  Normativní náklady jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení rozdělené do několika skupin v závislosti na velikosti obce. Vždy zahrnují nájem včetně nákladů na energie, teplo atd. Odstupňovány jsou podle počtu osob v bytu trvale bydlících. Stanovují se vždy na kalendářní rok.

Státem definované normativní náklady byly zavedeny proto, aby někteří vykutálení koumáci nemohli pobírat příspěvek na bydlení na úrovni přesahující jejich reálné finanční možnosti.

4Normativní náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 2020

Měsíční normativní náklady dle počtu obyvatel obce 2020:

Počet osob v rodině Praha 100 000 a více 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9 999
jedna 8 577 Kč 6 821 Kč 6 502 Kč 5 548 Kč 5 374 Kč
dvě 11 929 Kč 9 525 Kč 9 089 Kč 7 783 Kč 7 545 Kč
tři 15 953 Kč 12 810 Kč 12 239 Kč 10 531 Kč 10 220 Kč
čtyři a více 19 617 Kč 15 827 Kč 15 138 Kč 13 079 Kč 12 703 Kč

5Normativní náklady na bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků 2020

Měsíční normativní náklady 2020:

Počet osob v rodině Praha 100 000 a více 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9 999
jedna 4 872 Kč 4 872 Kč 4 872 Kč 4 872 Kč 4 872 Kč
dvě 6 953 Kč 6 953 Kč 6 953 Kč 6 953 Kč 6 953 Kč
tři 9 461 Kč 9 461 Kč 9 461 Kč 9 461 Kč 9 461 Kč
čtyři a více 11 769Kč 11 769 Kč 11 769 Kč 11 769 Kč 11 769 Kč

6Jak a kde žádat o příspěvek na bydlení

O příspěvek na bydlení žádejte na kontaktním pracovišti Úřadu práce.

Při žádosti je třeba předložit tyto vyplněné formuláře:

Když to shrneme, tak je na úřadě nutné předložit žádost o příspěvek na bydlení, průkaz totožnosti žadatele, doklady o výši čtvrtletních příjmů rodiny, doklady o výši nákladů na bydlení, nájemní smlouvu a u dětí do 15 let rodný list.

O příspěvek na bydlení je třeba žádat každé kalendářní čtvrtletí. Jednou za 12 měsíců je třeba doložit zúčtování zálohových plateb, pokud doloženo nebude, Úřad práce dávku odejme.

7Příspěvek na bydlení OSVČ 2020

U OSVČ se posuzují příjmy podle posledního daňového přiznání. Až do 30. června 2020 se vychází z daňového přiznání za rok 2018. Od 1. července 2020 se posuzují přiznané příjmy v roce 2019.

Kromě výše uvedených formulářů a podkladů OSVČ dokládá aktuální vyúčtování záloh na sociální a zdravotní pojištění.

8Příspěvek na bydlení zpětně

Nárok na příspěvek na bydlení je přiznáván zpětně za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Například žádost o příspěvek za třetí čtvrtletí 2020 podáváte v říjnu 2020. Na příslušných formulářích se dokládají skutečné příjmy a skutečné náklady vynaložené na bydlení v červenci, srpnu a září 2020.