Příspěvek na bydlení 2024: Kalkulačka, podmínky, co doložit, žádost online

Hana Volencová
Publikováno 30. prosince 2023
 • Příspěvek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy
 • Od ledna 2024 platí nové normativní náklady na bydlení, sníží se o 1 400 Kč až 2 800 Kč
 • O příspěvek je možné žádat elektronicky přes klientskou zónu Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí
 1. Příspěvek na bydlení 2024: Kalkulačka, podmínky, co doložit, žádost online

  Kdo má nárok na příspěvek na bydlení 2024

  Příspěvek na bydlení 2024: Kalkulačka, podmínky, co doložit, žádost online

  Nárok na příspěvek na bydlení mají všichni skuteční obyvatelé vlastního bytu či domu, družstevního bytu nebo nájemníci v nich bez ohledu na to, zda mají na dané adrese hlášen trvalý pobyt. Musí splňovat zároveň obě z níže uvedených podmínek.

  1. 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení,
  2. těchto 30 % příjmů rodiny je nižších než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

  Nároky jsou kladeny rovněž na nemovitost, ze zákona musí splňovat podmínky pro trvalé obývání nebo být zkolaudována jako byt. Dochází však k prodloužení nároku na příspěvek na bydlení i pro vlastníky stavby pro individuální či rodinnou rekreaci. Bydlíte-li tedy na chatě nebo chalupě, můžete si při splnění všech podmínek o dávku rovněž zažádat. Tato úprava z let 2022 a 2023 platí od ledna 2024 prozatím na neurčito.

  Příjmy rodiny se počítají vždy za uplynulé čtvrtletí. Započítává se do nich mzda, všechny typy důchodů, výživné, porodné, přídavky na dítěmateřskárodičovské příspěvky, také nemocenská a další dávky nemocenského pojištění či podpora v nezaměstnanosti. Naopak se za příjem nepovažují příjmy ze zaměstnání (včetně dohod) u nezaopatřených dětí.

  Pokud je celkový čistý příjem nižší než částka životního minima rodiny, započte se příjem ve výši životního minima odpovídajícího této rodině.

  Společně se posuzují všechny osoby, které v daném bytě skutečně bydlí. Od roku 2024 platí, že pokud v průběhu měsíce přestane byt užívat oprávněná osoba (nebo společně posuzovaná osoba), tak se ke změně bude přihlížet až od následujícího měsíce.

 2. Výše příspěvku na bydlení 2024

  Výše příspěvku na bydlení = skutečné/normativní náklady na bydlení − násobek rozhodného příjmu a koeficientu 0,30.

  Výše příspěvku se dále odvíjí od:

  • místa bydliště,
  • počtu osob v rodině,
  • výše příjmu rodiny,
  • skutečných nákladů na bydlení.

  Nejčastěji jde o dávku ve výši nižších jednotek tisíc korun měsíčně. Výši příspěvku si orientačně můžete vypočítat díky kalkulačce MPSV.

 3. Náklady na bydlení vs. normativní náklady na bydlení

  Pro účely příspěvku na bydlení se rozlišují náklady na bydlení a normativní náklady na bydlení:

  Náklady na bydlení

  U nájemních bytů je tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu.

  Při bydlení ve vlastním bytě nebo domě nebo při bydlení v družstevním bytě se neplatí nájem. Příspěvky do fondu oprav nebo jiné výdaje spojené s údržbou, rekonstrukcí apod. a také případné splátky hypotéky se ale nepočítají mezi náklady na bydlení. Místo toho se započítá paušální částka podle počtu osob, tzv. srovnatelné náklady na bydlení. Pro rok 2024 se oproti předchozímu roku nemění a jsou podle počtu osob v domácnosti stanoveny takto:

  • 1 nebo 2 osoby: 3 571 Kč
  • 3 osoby: 4 669 Kč
  • 4 a více osob: 5 632 Kč

  Do nákladů patří i další výdaje spojené s bydlením, tedy platby za plyn, elektřinu, za dodávku tepla a vody, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných prostor domu, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu, společnou televizi a rozhlas, svoz komunálního odpadu a případně i náklady za pevná paliva.

  Pro rok 2024 jsou náklady na pevná paliva podle počtu osob v rodině stanoveny pevnými částkami (za kalendářní měsíc):

  • 1 nebo 2 osoby: 1 843 Kč
  • 3 osoby: 2 411 Kč
  • 4 a více osob: 2 979 Kč

  Normativní náklady na bydlení

  Aby stát nedotoval přebytečný luxus, jsou stanovené takzvané normativní náklady na bydlení. Je to vlastně částka, u níž se předpokládá, že za ni daná domácnost může rozumně bydlet. Pokud jsou tedy vykázané skutečné náklady vyšší než normativní, počítá se s těmi normativními.

  Normativní náklady jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení rozdělené do několika skupin v závislosti na velikosti obce. Vždy zahrnují nájem včetně nákladů na energie, teplo atd. Odstupňovány jsou podle počtu osob v bytu skutečně bydlících. Stanovují se vždy na kalendářní rok.

  V roce 2024 nedochází k valorizaci normativních nákladů na bydlení a navíc bylo současně zrušeno i jejich mimořádné zvýšení, které mělo v roce 2023 za cíl pomoci více rodinám se skokovým zdražováním energií. Výsledkem je tedy snížení normativních nákladů na bydlení o 1 400–2 800 Kč (podle typu bydlení, lokality a počtu osob) oproti roku 2023. Na příspěvek na bydlení tak dosáhne méně domácností.

 4. Normativní náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy od 1. ledna 2024

  Počet osob v rodině Praha nebo Brno 70 000 a více obyvatel do 69 999 obyvatel
  jedna nebo dvě 16 729 Kč 14 197 Kč 13 737 Kč
  tři 19 212 Kč 15 900 Kč 15 299 Kč
  čtyři a více 23 195 Kč 19 202 Kč 18 477 Kč
 5. Normativní náklady na bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků od 1. ledna 2024

  Počet osob v rodině Praha nebo Brno 70 000 a více obyvatel do 69 999 obyvatel
  jedna nebo dvě 8 932 Kč 8 932 Kč 8 932 Kč
  tři 11 161 Kč 11 161 Kč 11 161 Kč
  čtyři a více 13 568 Kč 13 568 Kč 13 568 Kč
 6. Jak a kde žádat o příspěvek na bydlení

  O příspěvek na bydlení žádejte na Úřadu práce ČR. Nově můžete o příspěvek požádat také elektronicky v klientské zóně Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí. Díky tomu vyřídíte žádost o příspěvek na bydlení online, a ušetříte si tak zbytečné papírování a návštěvu ÚP.

  Při osobní žádosti je třeba předložit povinně tyto vyplněné formuláře:

  Nepovinně můžete potřebovat tyto přílohy:

  A v případě, že některá osoba minimálně 3 měsíce nevyužívá společnou domácnost, ač má na dané adrese nahlášeno trvalé bydliště:

 7. Příspěvek na bydlení OSVČ 2024

  U OSVČ se posuzují příjmy podle posledního daňového přiznání. Až do 30. června 2023 se vychází z daňového přiznání za rok 2022. Od 1. července 2024 se posuzují přiznané příjmy v roce 2023.

  Kromě výše uvedených formulářů a podkladů OSVČ dokládá aktuální vyúčtování záloh na sociální a zdravotní pojištění.

 8. Příspěvek na bydlení zpětně

  Nárok na příspěvek na bydlení je přiznáván zpětně za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Například žádost o příspěvek za první čtvrtletí 2024 podáváte v dubnu 2024. Na příslušných formulářích se dokládají skutečné příjmy a skutečné náklady vynaložené na bydlení v lednu, únoru a březnu 2024.

  Od 1. ledna 2023 je umožněno prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně a příspěvek na bydlení je vyplácen po období šesti měsíců ve stejné výši. Povinně se dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za 1. a 3. čtvrtletí kalendářního roku (pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení ve 2. a 4. kalendářním čtvrtletí).

  Nepovinně se dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za 4. a 2. čtvrtletí kalendářního roku (pro nárok na příspěvek na bydlení v 1. a 3. kalendářním čtvrtletí), pokud se žadatel o příspěvek na bydlení domnívá, že se mu v daném kalendářním čtvrtletí zvýšily náklady na bydlení, případně snížil příjem rodiny, což může mít vliv na dosažení vyšší částky příspěvku na bydlení.

  V roce 2024 dochází k několika drobným úpravám. Pokud vznikl nárok na na příspěvek na bydlení za prosinec, tak je automaticky nárok na příspěvek i v 1. čtvrtletí následujícícho roku. Pokud vznikl nárok na příspěvek na bydlení za červen, tak je automaticky nárok na příspěvek i ve 3. čtvrtletí.

  Všechny aktuální informace a formuláře naleznete na stránkách MPSV. Najdete zde také praktické příklady a nejčastější dotazy.


J
Jaroslav 19.02.2022 – 11:01

Dobrý den. Měl bych dotaz k žádosti na Příspěvek na bydlení. Jsem na ÚP a ten chce po mně výpis z účtu a nesmí tam být žádné naspořené peníze, a nebo lépe řečeno jen nějaké minimum. Je to prosím správný postup pracovníků na ÚP? Děkuji za případnou odpověď a přeji hezký den. JH

Odpovědět

M
Miloslav 18.03.2022 – 10:11

Chtěl bych se zeptat zda je Úřad práce, jako poskytovatel příspěvku na bydlení, je oprávněn kontrolovat zda je tento příspěvek k tomuto účelu používán, tzn. zda jeho příjemce - nájemce řádně platí pronajímateli nájem. Pronajímatel je poskytovateli příspěvku znám, neboť žadatel o něj dokládá uzavřenou nájemní smlouvu s vyznačenou výší nájemného. Zda má, když nájemce poskytnutý příspěvek na bydlení k tomuto ůčelu nepoužívá, nájem pronajímateli neplatí, pronajímatel povinnost tuto skutečnost oznámit Úřadu práce. Zda se  nejedná o zneužívání poskytnuté sociální dávky a jaké jsou případné postihy žadatele.

Odpovědět

SS
Staníčková Soňa 15.07.2022 – 10:36

Z ÚP pobírám příspěvek na bydlení.Bytovým družstvem mám stanovené zálohy na teplo,teplou a studenou vodu.Snažím se šetřit a proto mám při ročním zúčtování přeplatky.Za dané čtvrtletí nemám nárok příspěvek na bydlení.Je to tak správné?Tím ,že se snažím šetřit teplem i vodou ,příjdu o příspěvek na bydlení.Děkuji za odpověď.

Odpovědět

J
Jitka 20.07.2022 – 08:41

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda si můžu zažádat o příspěvek na bydlení. Jsem na ÚP žádné dávky nepopírám. Nebo musí manžel(zaměstnaný),nájem,energie atd,jsou psané na něj. Děkuji za odpověď

Odpovědět

M
Martina 30.08.2022 – 10:43

Dobrý den, chtěla bych se zeptat : syn má u mě trvalý pobyt, ale nebydlí se mnou, ani se žádnou částkou nepodílí na nákladech společné domácnosti....musím k žádosti něco dokládat ..myslím čestné prohlášení??

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 31.08.2022 – 15:22

Dobrý den, v případě konkrétních dotazů je nejlepší zeptat se přímo pracovníků na úřadu práce. Můžete také zavolat na bezplatnou linku 800 77 99 00 nebo napsat e-mail na adresu callcentrum@uradprace.cz.

Odpovědět

Ž
Žaneta 04.09.2022 – 09:31

Dobry den ,jsem osvc kosmeticka v invalidnim duchodu 1.stupne.Mam byt na hypoteku platim 12.tis hypoteku a 5.tis poplatky , 2700kc za elektriku čtvrtletně .Mam dceru 18let .Pobiram 6.tis za duchod a 3.tis za náhradní výživné.Danovy priznani za rok 2021 je 78.tis za rok.Jak mohu pozadat o prispevek na bydleni a ma to vubec smysl zazadat ,kdyz mam hypoteku .Dekujibza odpověd Szajdova

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 19.09.2022 – 17:59

@Martina: Ano, v případě, že některá osoba minimálně 3 měsíce nevyužívá společnou domácnost, ač má na dané adrese nahlášeno trvalé bydliště, použijte formulář Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob.

Odpovědět

Libor Čtveráček 22.09.2022 – 16:47

Dobrý den. Rád bych věděl, kde je definováno, že nemovitost musí splňovat podmínky bydlení. ÚP nechce matce přiznat příspěvek z důvodu, že byt v domě v pro seniory není zkolaudován jako byt. Objekt je katastru nemovitostí zapsán jako ubytovací zařízení pro seniory, matka zde má trvalé bydliště, má nájemní smlouvu na byt č.1. Ten se skládá z obývací místnosti s postelí, sedací soupravou, konferenčním stolkem, lednicí, skříní, stolkem s televizorem a kuchyňskou linou. Dále pak předsíň, koupelna, WC. Na ÚP mi sdělili, že informace nemovitost musí být splňovat podmínky bydlení nebo být zkolaudována jako byt je mylná a nesprávná. Totéž mi uvedli na stavebním odboru městského úřadu. Kdo mi poradí?

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 23.09.2022 – 17:04

@Libor Čtveráček: Libore, situaci Vaší maminky by možná mohl řešit tzv. doplatek na bydlení: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/doplatek-na-bydleni. Ale nejlépe by měli umět poradit právě na úřadu práce.

Odpovědět

A
Anna 23.01.2023 – 18:48

roční vyučtování služeb musím doložit fakturu nebo stačí jen vyučtováni služeb podepsaný majitelem bytu jsem v pronájmu

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 24.01.2023 – 14:26

Dobrý den, Anno, ohledně nákladů na služby cituji z pokynů MPSV dostupných na webu https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni k 24. 1. 2023: "Budete potřebovat scan nebo fotografie dokladů, které potvrzují vaše náklady na služby. Náklady můžete také prokázat potvrzením o platbě z vašeho internetového bankovnictví. Případně můžete použít příjmové doklady, ústřižky složenky, doklady SIPO."

Odpovědět

DK
Dagmar Křížová 02.04.2023 – 21:09

Dobry den je zohlednění k příspěvku na bydlení pojištění majetku,baráku.?

Odpovědět

M
Míša 26.04.2023 – 09:52

Dobrý den, mám dotaz a nikdo mi ho nedokáže pochopitelně vysvětlit. Podala jsem si žádost na příspěvek na bydlení,který mi byl schválen,ale až od letošního února. Žádost jsem podávala zpětně za 4té čtvrletí 2022 a jak jsem již zmínila byl mi přiznán až od února 2023. Nechápu z jakého důvodu mi to nebylo uznáno zpětně,když jsem vše řádně doložila a dokonce byla provedena domácí prohlídka. Na můj dotaz dostanu na místním Úp jsem dostala odpověď,že se řešilo vyloučení partnera ze společné domácnosti. Ano to se řešilo,ale vše se v 10sátém měsíci vyřešilo. Tak se znova ptám když mi byly dávky přiznány,proč tedy nebyly řádně doplaceny.Moc děkuji za odpověď.

Odpovědět

V
Veronika 09.08.2023 – 22:28

Dobry den, chtěla bych se zeptat, zda je možny žádat o příspěvek na bydlení s nájemní smlouvu ,ale bez trvalého pobytu . Děkuii

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 10.08.2023 – 08:32

Hezký den, Veroniko, ano, i tak můžete o příspěvek na bydlení požádat, od července 2020 už je podmínka trvalého bydliště zrušena.

Odpovědět

j
jakub 21.11.2023 – 23:48

Dobry večer, nevite nekdo kdy jsou terminy na vyplaceni prispevku na bydleni tento mesic v koline? Předchozí 3 měsíce mi to chodilo mezi 10-15. v měsíci. Tento měsíc mi nepřišlo zatim ani rozhodnutí? nevíte někdo co se děje? popřípadě jestli vám už nekomu třeba na účet nepřišel..diky za odpoved :)

Odpovědět

KP
Karel P. 03.01.2024 – 23:15

Tento článek jsou jen ovbecné řeči na papríře. Napište sem, s čím máte se státními úředníky potíže, ať vyjde pravda najevo.

Odpovědět

KP
Karel P. 03.01.2024 – 23:18

@Míša: Protože jste vyštvalka muež z bytu. To je asociální jednání.

Odpovědět

KP
Karel P. 03.01.2024 – 23:21

@Staníčková Soňa: Za současné německé okupace musíte počítat. Spočítat si vždy vše dopředu tak, abyst na všechno měla nárok, a nikde jste nepochybila = aby vás čeští státní úřednící neokradli. Mají sice pracovat pro vás, a pomáhat vám, ale situace je od roku 2010 opačná - jdou proti lidem. Nejen, že lžou, nepomáhají, ale je jim úplně jedno, jestli člověk zemře pod mostem. Vlastní otřesná zkušenost z dřívějška.

Odpovědět

BN
Barbora Nováková 23.02.2024 – 13:45

Dobrý den, jako samoživitelka pobírám příspěvěk na bydlení a dcera , která má status studenta na VŠ si našla brigádu na HPP, bude se její příjem také započítávat? Děkuji

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.