Příspěvek na bydlení 2022 → Podmínky, formulář, co doložit…

Hana Volencová
Publikováno 6. ledna 2022
 • Příspěvek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy.
 • Od července 2020 se změnil okruh společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení, do výpočtu se nově zahrnují osoby, které skutečně žijí v dané domácnosti bez ohledu na to, zda v ní mají nahlášen trvalý pobyt.
 • V průběhu roku 2022 se očekává další úprava příspěvku v důsledku zatížení domácností vysokou cenou energií
 1. Kdo má nárok na příspěvek na bydlení 2022

  Příspěvek na bydlení 2022 → Podmínky, formulář, co doložit…

  Nárok na příspěvek na bydlení mají všichni skuteční obyvatelé vlastního bytu či domu, družstevního bytu nebo nájemníci v nich bez ohledu na to, zda mají na dané adrese hlášen trvalý pobyt. Musí splňovat obě z níže uvedených podmínek.

  Náklady na bydlení

  Měsíční náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).

  Rozhodný příjem

  Součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území Prahy 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

  Nároky jsou kladeny rovněž na nemovitost, ze zákona musí splňovat podmínky pro trvalé obývání nebo být zkolaudována jako byt. Není tak možné získat příspěvek třeba na bydlení na chatě bez čísla popisného.

  Příjmy rodiny se počítají každé tři měsíce – vždy za uplynulé čtvrtletí. Započítává se do nich mzda, všechny typy důchodů, výživné, porodné, přídavky na dítěmateřskárodičovské příspěvky, také nemocenská a další dávky nemocenského pojištění či podpora v nezaměstnanosti. Naopak se za příjem nepovažují příjmy ze zaměstnání (včetně dohod) u nezaopatřených dětí.

  Společně se posuzují všechny osoby, které v daném bytě skutečně bydlí.

  Pokud je celkový čistý příjem nižší než částka životního minima rodiny, započte se příjem ve výši životního minima odpovídajícího této rodině.

 2. Výše příspěvku na bydlení 2022

  Výše příspěvku na bydlení = normativní náklady na bydlení – násobek rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).

  Výše příspěvku se dále odvíjí od:

  • místa bydliště
  • počtu osob v rodině
  • výše příjmu rodiny
  • skutečných nákladů na bydlení

  Nejčastěji jde o dávku ve výši nižších jednotek tisíc korun měsíčně.

 3. Náklady na bydlení vs. normativní náklady na bydlení

  Pro účely příspěvku na bydlení se rozlišují náklady na bydlení a normativní náklady na bydlení:

  Náklady na bydlení

  U nájemních bytů je tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu.

  Náklady u družstevních bytů a bytů vlastníků tvoří srovnatelné náklady vyčíslené v zákoně o státní sociální podpoře. Pro rok 2022 jsou podle počtu osob v rodině stanoveny takto:

  • 1 osoba: 2 240 Kč
  • 2 osoby: 3 065 Kč
  • 3 osoby: 4 008 Kč
  • 4 a více osob: 4 834 Kč

  Do nákladů patří i další výdaje spojené s bydlením, tedy platby za plyn, elektřinu, za dodávku tepla a vody, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných prostor domu, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu, společnou televizi a rozhlas, svoz komunálního odpadu a případně i náklady za pevná paliva. Pro rok 2022 jsou podle počtu osob v rodině stanoveny pevnými částkami:

  • 1 osoba: 802 Kč
  • 2 osoby: 1 097 Kč
  • 3 osoby: 1 435 Kč
  • 4 a více osob: 1 773 Kč

  Normativní náklady na bydlení

  Normativní náklady jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení rozdělené do několika skupin v závislosti na velikosti obce. Vždy zahrnují nájem včetně nákladů na energie, teplo atd. Odstupňovány jsou podle počtu osob v bytu trvale bydlících. Stanovují se vždy na kalendářní rok.

  Státem definované normativní náklady byly zavedeny proto, aby někteří vykutálení koumáci nemohli pobírat příspěvek na bydlení na úrovni přesahující jejich reálné finanční možnosti.

 4. Normativní náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 2022

  Počet osob v rodiněPraha100 000 a více50 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
  jedna9 001 Kč7 151 Kč6 815 Kč5 809 Kč5 626 Kč
  dvě12 499 Kč9 967 Kč9 507 Kč8 131 Kč7 880 Kč
  tři16 705 Kč13 393 Kč12 792 Kč10 992 Kč10 664 Kč
  čtyři a více20 521 Kč16 528 Kč15 803 Kč13 632 Kč13 237 Kč
 5. Normativní náklady na bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků 2022

  Počet osob v rodiněPraha100 000 a více50 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
  jedna5 052 Kč5 052 Kč5 052 Kč5 052 Kč5 052 Kč
  dvě7 213 Kč7 213 Kč7 213 Kč7 213 Kč7 213 Kč
  tři9 828 Kč9 828 Kč9 828 Kč9 828 Kč9 828 Kč
  čtyři a více12 221 Kč12 221 Kč12 221 Kč12 221 Kč12 221 Kč
 6. Jak a kde žádat o příspěvek na bydlení

  O příspěvek na bydlení žádejte na kontaktním pracovišti Úřadu práce.

  Při žádosti je třeba předložit tyto vyplněné formuláře:

  Když to shrneme, tak je na úřadě nutné předložit žádost o příspěvek na bydlení, průkaz totožnosti žadatele, doklady o výši čtvrtletních příjmů rodiny, doklady o výši nákladů na bydlení, nájemní smlouvu a u dětí do 15 let rodný list.

  O příspěvek na bydlení je třeba žádat každé kalendářní čtvrtletí. Jednou za 12 měsíců je třeba doložit zúčtování zálohových plateb, pokud doloženo nebude, Úřad práce dávku odejme.

 7. Příspěvek na bydlení OSVČ 2022

  U OSVČ se posuzují příjmy podle posledního daňového přiznání. Až do 30. června 2022 se vychází z daňového přiznání za rok 2020. Od 1. července 2021 se posuzují přiznané příjmy v roce 2021.

  Kromě výše uvedených formulářů a podkladů OSVČ dokládá aktuální vyúčtování záloh na sociální a zdravotní pojištění.

 8. Příspěvek na bydlení zpětně

  Nárok na příspěvek na bydlení je přiznáván zpětně za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Například žádost o příspěvek za druhé čtvrtletí 2022 podáváte v červenci 2022. Na příslušných formulářích se dokládají skutečné příjmy a skutečné náklady vynaložené na bydlení v dubnu, květnu a červnu 2022.


J
Jaroslav 19.02.2022 – 11:01

Dobrý den. Měl bych dotaz k žádosti na Příspěvek na bydlení. Jsem na ÚP a ten chce po mně výpis z účtu a nesmí tam být žádné naspořené peníze, a nebo lépe řečeno jen nějaké minimum. Je to prosím správný postup pracovníků na ÚP? Děkuji za případnou odpověď a přeji hezký den. JH

Odpovědět

M
Miloslav 18.03.2022 – 10:11

Chtěl bych se zeptat zda je Úřad práce, jako poskytovatel příspěvku na bydlení, je oprávněn kontrolovat zda je tento příspěvek k tomuto účelu používán, tzn. zda jeho příjemce - nájemce řádně platí pronajímateli nájem. Pronajímatel je poskytovateli příspěvku znám, neboť žadatel o něj dokládá uzavřenou nájemní smlouvu s vyznačenou výší nájemného. Zda má, když nájemce poskytnutý příspěvek na bydlení k tomuto ůčelu nepoužívá, nájem pronajímateli neplatí, pronajímatel povinnost tuto skutečnost oznámit Úřadu práce. Zda se  nejedná o zneužívání poskytnuté sociální dávky a jaké jsou případné postihy žadatele.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.