Příspěvek na bydlení 2021: Podmínky, formulář, co doložit…

Lenka Chládková
Publikováno 20. března 2021
 • Příspěvek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy.
 • Od července 2020 se změnil okruh společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení.
 • Do výpočtu se nově zahrnují osoby, které skutečně žijí v dané domácnosti, dosud se do výpočtu zahrnovaly pouze osoby, které měly v dané domácnosti nahlášen trvalý pobyt.
 1. Kdo má nárok na příspěvek na bydlení 2021

  Příspěvek na bydlení 2021: Podmínky, formulář, co doložit…

  Nárok na příspěvek na bydlení mají všichni vlastníci, nebo nájemci bytu s trvalým pobytem v něm, jestliže splňují obě z níže uvedených podmínek.

  Náklady na bydlení

  Měsíční náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).

  Rozhodný příjem

  Součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území Prahy 0,35) není vyšší, než částka normativních nákladů na bydlení.

  Nároky jsou kladeny rovněž na nemovitost, ze zákona musí splňovat podmínky pro trvalé obývání, nebo být zkolaudována jako byt. Není tak možné získat příspěvek třeba na bydlení na chatě bez čísla popisného.

  Příjmy rodiny se počítají každé tři měsíce – vždy za uplynulé čtvrtletí. Započítávají se do nich přídavky na dítěrodičovské příspěvky.

  Společně se posuzují všechny osoby, které v daném bytě skutečně bydlí.

 2. Výše příspěvku na bydlení 2021

  Výše příspěvku na bydlení = normativní náklady na bydlení – násobek rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).

  Výše příspěvku se dále odvíjí od:

  • místa bydliště
  • počtu osob v rodině
  • výše příjmu rodiny
  • skutečných nákladů na bydlení

  Maximální výše příspěvku na bydlení může dosáhnout až 20 077 Kč.

 3. Náklady na bydlení vs. normativní náklady na bydlení

  Pro účely příspěvku na bydlení se rozlišují náklady na bydlení a normativní náklady na bydlení:

  Náklady na bydlení

  U nájemních bytů je tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu.

  Náklady u družstevních bytů a bytů vlastníků tvoří srovnatelné náklady vyčíslené v zákoně o státní sociální podpoře.

  Ve všech případech se k nákladům přičítají ještě náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění. V úvahu se berou průměrné náklady zaplacené za poslední 3 měsíce.

  Normativní náklady na bydlení

  Normativní náklady jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení rozdělené do několika skupin v závislosti na velikosti obce. Vždy zahrnují nájem včetně nákladů na energie, teplo atd. Odstupňovány jsou podle počtu osob v bytu trvale bydlících. Stanovují se vždy na kalendářní rok.

  Státem definované normativní náklady byly zavedeny proto, aby někteří vykutálení koumáci nemohli pobírat příspěvek na bydlení na úrovni přesahující jejich reálné finanční možnosti.

 4. Normativní náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 2021

  Počet osob v rodiněPraha100 000 a více50 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
  jedna8 775 Kč6 965 Kč6 637 Kč5 653 Kč5 476 Kč
  dvě12 205 Kč9 729 Kč9 279 Kč7 934 Kč7 689 Kč
  tři16 337 Kč13 099 Kč12 511 Kč10 752 Kč10 432 Kč
  čtyři a více20 077 Kč16 172 Kč15 463 Kč13 341 Kč12 955 Kč
 5. Normativní náklady na bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků 2021

  Počet osob v rodiněPraha100 000 a více50 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
  jedna4 932 Kč4 932 Kč4 932 Kč4 932 Kč4 932 Kč
  dvě7 045 Kč7 045 Kč7 045 Kč7 045 Kč7 045 Kč
  tři9 605 Kč9 605 Kč9 605 Kč9 605 Kč9 605 Kč
  čtyři a více11 944 Kč11 944 Kč11 944 Kč11 944 Kč11 944 Kč
 6. Jak a kde žádat o příspěvek na bydlení

  O příspěvek na bydlení žádejte na kontaktním pracovišti Úřadu práce.

  Při žádosti je třeba předložit tyto vyplněné formuláře:

  Když to shrneme, tak je na úřadě nutné předložit žádost o příspěvek na bydlení, průkaz totožnosti žadatele, doklady o výši čtvrtletních příjmů rodiny, doklady o výši nákladů na bydlení, nájemní smlouvu a u dětí do 15 let rodný list.

  O příspěvek na bydlení je třeba žádat každé kalendářní čtvrtletí. Jednou za 12 měsíců je třeba doložit zúčtování zálohových plateb, pokud doloženo nebude, Úřad práce dávku odejme.

 7. Příspěvek na bydlení OSVČ 2021

  U OSVČ se posuzují příjmy podle posledního daňového přiznání. Až do 30. června 2021 se vychází z daňového přiznání za rok 2019. Od 1. července 2021 se posuzují přiznané příjmy v roce 2020.

  Kromě výše uvedených formulářů a podkladů OSVČ dokládá aktuální vyúčtování záloh na sociální a zdravotní pojištění.

 8. Příspěvek na bydlení zpětně

  Nárok na příspěvek na bydlení je přiznáván zpětně za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Například žádost o příspěvek za druhé čtvrtletí 2021 podáváte v červenci 2021. Na příslušných formulářích se dokládají skutečné příjmy a skutečné náklady vynaložené na bydlení v dubnu, květnu a červnu 2021.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.