, Příspěvek na bydlení 2019 → Podmínky, formulář, co doložit… - Skrblík.cz

Příspěvek na bydlení 2019: Podmínky, formulář, co doložit…

Příspěvek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy.

1Kdo má nárok na příspěvek na bydlení 2019

Příspěvek na bydlení

Nárok na příspěvek na bydlení mají všichni vlastníci, nebo nájemci bytu s trvalým pobytem v něm, jestliže splňují obě z níže uvedených podmínek.

 • Náklady na bydlení
  Měsíční náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).
 • Rozhodný příjem
  Součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území Prahy 0,35) není vyšší, než částka normativních nákladů na bydlení.

Nároky jsou kladeny rovněž na nemovitost, ze zákona musí splňovat podmínky pro trvalé obývání, nebo být zkolaudována jako byt. Není tak možné získat příspěvek třeba na bydlení na chatě bez čísla popisného.

Příjmy rodiny se počítají každé tři měsíce – vždy za uplynulé čtvrtletí. Započítávají se do nich přídavky na dítěrodičovské příspěvky.

Společně se posuzují všechny osoby, které mají v daném bytě trvalé bydliště. Není podstatné, jestli spolu skutečně bydlí.

2Výše příspěvku na bydlení 2019

Výše příspěvku na bydlení = normativní náklady na bydlení – násobek rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).

Výše příspěvku se dále odvíjí od:

 • místa bydliště
 • počtu osob v rodině
 • výše příjmu rodiny
 • skutečných nákladů na bydlení

Maximální výše příspěvku na bydlení může dosáhnout až 18 827 Kč.

3Náklady na bydlení vs. normativní náklady na bydlení

Pro účely příspěvku na bydlení se rozlišují náklady na bydlení a normativní náklady na bydlení:

 • Náklady na bydlení
  U nájemních bytů je tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu.
  Náklady u družstevních bytů a bytů vlastníků tvoří srovnatelné náklady vyčíslené v zákoně o SSP.
  Ve všech případech se k nákladům přičítají ještě náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění. V úvahu se berou průměrné náklady zaplacené za poslední 3 měsíce.
 • Normativní náklady na bydlení
  Normativní náklady jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení rozdělené do několika skupin v závislosti na velikosti obce. Vždy zahrnují nájem včetně nákladů na energie, teplo atd. Odstupňovány jsou podle počtu osob v bytu trvalé bydlících. Stanovují se vždy na kalendářní rok.

Státem definované normativní náklady byly zavedeny proto, aby někteří vykutálení koumáci nemohli pobírat příspěvek na bydlení na úrovni přesahující jejich reálné finanční možnosti.

4Normativní náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 2019

Měsíční normativní náklady dle počtu obyvatel obce 2019:

Počet osob v rodině Praha 100 000 a více 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9 999
jedna 7 870 Kč 6 227 Kč 5 928 Kč 5 036 Kč 4 844 Kč
dvě 11 186 Kč 8 938 Kč 8 530 Kč 7 308 Kč 7 046 Kč
tři 15 116 Kč 12 176 Kč 11 642 Kč 10 045 Kč 9 702 Kč
čtyři a více 18 827 Kč 15 282 Kč 14 639 Kč 12 712 Kč 12 299 Kč

5Normativní náklady na bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků 2019

Měsíční normativní náklady 2019:

Počet osob v rodině Praha 100 000 a více 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9 999
jedna 4 420 Kč 4 420 Kč 4 420 Kč 4 420 Kč 4 420 Kč
dvě 6 489 Kč 6 489 Kč 6 489 Kč 6 489 Kč 6 489 Kč
tři 8 939 Kč 8 939 Kč 8 939 Kč 8 939 Kč 8 939 Kč
čtyři a více 11 298 Kč 11 298 Kč 11 298 Kč 11 298 Kč 11 298 Kč

6Jak a kde žádat o příspěvek na bydlení

O příspěvek na bydlení žádejte na kontaktním pracovišti Úřadu práce.

Při žádosti je třeba předložit tyto vyplněné formuláře:

Když to shrneme, tak je na úřadě nutné předložit žádost o příspěvek na bydlení, průkaz totožnosti žadatele, doklady o výši čtvrtletních příjmů rodiny, doklady o výši nákladů na bydlení, nájemní smlouvu a u dětí do 15 let rodný list.

O příspěvek na bydlení je třeba žádat každé kalendářní čtvrtletí. Jednou za 12 měsíců je třeba doložit zúčtování zálohových plateb, pokud doloženo nebude, Úřad práce dávku odejme.

7Příspěvek na bydlení OSVČ 2019

U OSVČ se posuzují příjmy podle posledního daňového přiznání. Až do 30. června 2018 se vychází z daňového přiznání za rok 2016. Od 1. července 2018 se posuzují přiznané příjmy v roce 2017.

Kromě výše uvedených formulářů a podkladů OSVČ dokládá aktuální vyúčtování záloh na sociální a zdravotní pojištění.

8Příspěvek na bydlení zpětně

Nárok na příspěvek na bydlení je přiznáván zpětně za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Například žádost o příspěvek za čtvrté čtvrtletí 2017 podáváte od ledna 2018. Na příslušných formulářích se dokládají skutečné příjmy a skutečné náklady vynaložené na bydlení v říjnu, listopadu a prosinci 2017.