Příspěvek na bydlení 2023 → Podmínky, formulář, co doložit…

Hana Volencová
Publikováno 2. ledna 2023
 • Příspěvek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy.
 • Od roku 2023 dochází k řadě změn – mění se normativy, sjednocuje se výpočet příspěvku či dochází ke sloučení jedno a dvoučlenných domácností.
 • Od července 2022 je možné žádat o příspěvek také ve zjednodušeném formuláři, žadatel dokládá jen údaje, které si úřad práce nemůže prokazatelně zjistit.
 1. Příspěvek na bydlení 2023 → Podmínky, formulář, co doložit…

  Kdo má nárok na příspěvek na bydlení 2023

  Příspěvek na bydlení 2023 → Podmínky, formulář, co doložit…

  Nárok na příspěvek na bydlení mají všichni skuteční obyvatelé vlastního bytu či domu, družstevního bytu nebo nájemníci v nich bez ohledu na to, zda mají na dané adrese hlášen trvalý pobyt. Musí splňovat zároveň obě z níže uvedených podmínek.

  1. 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení,
  2. těchto 30 % příjmů rodiny je nižších než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

  Ještě v roce 2022 byla tato hranice nastavena v Praze na 35 %. To se s rokem 2023 mění a tento výpočet se sjednocuje pro všechna města a obce v republice.

  Nároky jsou kladeny rovněž na nemovitost, ze zákona musí splňovat podmínky pro trvalé obývání nebo být zkolaudována jako byt. Pro období roku 2022 a 2023 má však na příspěvek na bydlení nárok rovněž vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci.

  Příjmy rodiny se počítají vždy za uplynulé čtvrtletí. Započítává se do nich mzda, všechny typy důchodů, výživné, porodné, přídavky na dítěmateřskárodičovské příspěvky, také nemocenská a další dávky nemocenského pojištění či podpora v nezaměstnanosti. Naopak se za příjem nepovažují příjmy ze zaměstnání (včetně dohod) u nezaopatřených dětí.

  Společně se posuzují všechny osoby, které v daném bytě skutečně bydlí.

  Pokud je celkový čistý příjem nižší než částka životního minima rodiny, započte se příjem ve výši životního minima odpovídajícího této rodině.

 2. Výše příspěvku na bydlení 2023

  Výše příspěvku na bydlení = normativní náklady na bydlení – násobek rozhodného příjmu a koeficientu 0,30.

  Výše příspěvku se dále odvíjí od:

  • místa bydliště
  • počtu osob v rodině
  • výše příjmu rodiny
  • skutečných nákladů na bydlení

  Nejčastěji jde o dávku ve výši nižších jednotek tisíc korun měsíčně. Výši příspěvku si orientačně můžete vypočítat díky kalkulačce MPSV.

 3. Náklady na bydlení vs. normativní náklady na bydlení

  Pro účely příspěvku na bydlení se rozlišují náklady na bydlení a normativní náklady na bydlení:

  Náklady na bydlení

  U nájemních bytů je tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu.

  Náklady u družstevních bytů a bytů vlastníků tvoří srovnatelné náklady vyčíslené v zákoně o státní sociální podpoře. Pro rok 2023 jsou podle počtu osob v rodině stanoveny takto:

  • 1 nebo 2 osoby: 3 571 Kč
  • 3 osoby: 4 669 Kč
  • 4 a více osob: 5 632 Kč

  Do nákladů patří i další výdaje spojené s bydlením, tedy platby za plyn, elektřinu, za dodávku tepla a vody, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných prostor domu, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu, společnou televizi a rozhlas, svoz komunálního odpadu a případně i náklady za pevná paliva.

  Pro rok 2023 jsou náklady na pevná paliva podle počtu osob v rodině stanoveny pevnými částkami (za kalendářní měsíc):

  • 1 nebo 2 osoby: 1 843 Kč
  • 3 osoby: 2 411 Kč
  • 4 a více osob: 2 979 Kč

  Normativní náklady na bydlení

  Normativní náklady jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení rozdělené do několika skupin v závislosti na velikosti obce. Vždy zahrnují nájem včetně nákladů na energie, teplo atd. Odstupňovány jsou podle počtu osob v bytu trvale bydlících. Stanovují se vždy na kalendářní rok.

 4. Normativní náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy od 1. ledna 2023

  Počet osob v rodině Praha nebo Brno 70 000 a více obyvatel do 69 999 obyvatel
  jedna nebo dvě 18 129 Kč 15 597 Kč 15 137 Kč
  tři 20 812 Kč 17 500 Kč 16 899 Kč
  čtyři a více 24 995 Kč 21 002 Kč 20 277 Kč
 5. Normativní náklady na bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků od 1. ledna 2023

  Počet osob v rodině Praha nebo Brno 70 000 a více obyvatel do 69 999 obyvatel
  jedna nebo dvě 10 932 Kč 10 932 Kč 10 932 Kč
  tři 13 561 Kč 13 561 Kč 13 561 Kč
  čtyři a více 16 368 Kč 16 368 Kč 16 368 Kč
 6. Jak a kde žádat o příspěvek na bydlení

  O příspěvek na bydlení žádejte na úřadu práce. Nově to v některých případech můžete zvládnout i elektronicky.

  Při žádosti je třeba předložit povinně tyto vyplněné formuláře:

  Nepovinně můžete potřebovat tyto přílohy:

  A v případě, že některá osoba minimálně 3 měsíce nevyužívá společnou domácnost, ač má na dané adrese nahlášeno trvalé bydliště:

 7. Příspěvek na bydlení OSVČ 2023

  U OSVČ se posuzují příjmy podle posledního daňového přiznání. Až do 30. června 2023 se vychází z daňového přiznání za rok 2021. Od 1. července 2023 se posuzují přiznané příjmy v roce 2022.

  Kromě výše uvedených formulářů a podkladů OSVČ dokládá aktuální vyúčtování záloh na sociální a zdravotní pojištění.

 8. Příspěvek na bydlení zpětně

  Nárok na příspěvek na bydlení je přiznáván zpětně za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Například žádost o příspěvek za první čtvrtletí 2023 podáváte v dubnu 2023. Na příslušných formulářích se dokládají skutečné příjmy a skutečné náklady vynaložené na bydlení v lednu, únoru a březnu 2023.

  S účinností od 1. října 2022 je umožněno prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně a příspěvek na bydlení je vyplácen po období šesti měsíců ve stejné výši. Povinně se dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za 1. a 3. čtvrtletí kalendářního roku (pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení ve druhém a čtvrtém kalendářním čtvrtletí).

  Nepovinně se dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za 4. a 2. čtvrtletí kalendářního roku (pro nárok na příspěvek na bydlení v prvním a třetím kalendářním čtvrtletí), pokud se žadatel o příspěvek na bydlení domnívá, že se mu v daném kalendářním čtvrtletí zvýšily náklady na bydlení, případně snížil příjem rodiny, což může mít vliv na dosažení vyšší částky příspěvku na bydlení.

  Všechny aktuální informace a formuláře naleznete na stránkách MPSV. Najdete zde také praktické příklady a nejčastější dotazy.


J
Jaroslav 19.02.2022 – 11:01

Dobrý den. Měl bych dotaz k žádosti na Příspěvek na bydlení. Jsem na ÚP a ten chce po mně výpis z účtu a nesmí tam být žádné naspořené peníze, a nebo lépe řečeno jen nějaké minimum. Je to prosím správný postup pracovníků na ÚP? Děkuji za případnou odpověď a přeji hezký den. JH

Odpovědět

M
Miloslav 18.03.2022 – 10:11

Chtěl bych se zeptat zda je Úřad práce, jako poskytovatel příspěvku na bydlení, je oprávněn kontrolovat zda je tento příspěvek k tomuto účelu používán, tzn. zda jeho příjemce - nájemce řádně platí pronajímateli nájem. Pronajímatel je poskytovateli příspěvku znám, neboť žadatel o něj dokládá uzavřenou nájemní smlouvu s vyznačenou výší nájemného. Zda má, když nájemce poskytnutý příspěvek na bydlení k tomuto ůčelu nepoužívá, nájem pronajímateli neplatí, pronajímatel povinnost tuto skutečnost oznámit Úřadu práce. Zda se  nejedná o zneužívání poskytnuté sociální dávky a jaké jsou případné postihy žadatele.

Odpovědět

SS
Staníčková Soňa 15.07.2022 – 10:36

Z ÚP pobírám příspěvek na bydlení.Bytovým družstvem mám stanovené zálohy na teplo,teplou a studenou vodu.Snažím se šetřit a proto mám při ročním zúčtování přeplatky.Za dané čtvrtletí nemám nárok příspěvek na bydlení.Je to tak správné?Tím ,že se snažím šetřit teplem i vodou ,příjdu o příspěvek na bydlení.Děkuji za odpověď.

Odpovědět

J
Jitka 20.07.2022 – 08:41

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda si můžu zažádat o příspěvek na bydlení. Jsem na ÚP žádné dávky nepopírám. Nebo musí manžel(zaměstnaný),nájem,energie atd,jsou psané na něj. Děkuji za odpověď

Odpovědět

M
Martina 30.08.2022 – 10:43

Dobrý den, chtěla bych se zeptat : syn má u mě trvalý pobyt, ale nebydlí se mnou, ani se žádnou částkou nepodílí na nákladech společné domácnosti....musím k žádosti něco dokládat ..myslím čestné prohlášení??

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 31.08.2022 – 15:22

Dobrý den, v případě konkrétních dotazů je nejlepší zeptat se přímo pracovníků na úřadu práce. Můžete také zavolat na bezplatnou linku 800 77 99 00 nebo napsat e-mail na adresu callcentrum@uradprace.cz.

Odpovědět

Ž
Žaneta 04.09.2022 – 09:31

Dobry den ,jsem osvc kosmeticka v invalidnim duchodu 1.stupne.Mam byt na hypoteku platim 12.tis hypoteku a 5.tis poplatky , 2700kc za elektriku čtvrtletně .Mam dceru 18let .Pobiram 6.tis za duchod a 3.tis za náhradní výživné.Danovy priznani za rok 2021 je 78.tis za rok.Jak mohu pozadat o prispevek na bydleni a ma to vubec smysl zazadat ,kdyz mam hypoteku .Dekujibza odpověd Szajdova

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 19.09.2022 – 17:59

@Martina: Ano, v případě, že některá osoba minimálně 3 měsíce nevyužívá společnou domácnost, ač má na dané adrese nahlášeno trvalé bydliště, použijte formulář Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob.

Odpovědět

Libor Čtveráček 22.09.2022 – 16:47

Dobrý den. Rád bych věděl, kde je definováno, že nemovitost musí splňovat podmínky bydlení. ÚP nechce matce přiznat příspěvek z důvodu, že byt v domě v pro seniory není zkolaudován jako byt. Objekt je katastru nemovitostí zapsán jako ubytovací zařízení pro seniory, matka zde má trvalé bydliště, má nájemní smlouvu na byt č.1. Ten se skládá z obývací místnosti s postelí, sedací soupravou, konferenčním stolkem, lednicí, skříní, stolkem s televizorem a kuchyňskou linou. Dále pak předsíň, koupelna, WC. Na ÚP mi sdělili, že informace nemovitost musí být splňovat podmínky bydlení nebo být zkolaudována jako byt je mylná a nesprávná. Totéž mi uvedli na stavebním odboru městského úřadu. Kdo mi poradí?

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 23.09.2022 – 17:04

@Libor Čtveráček: Libore, situaci Vaší maminky by možná mohl řešit tzv. doplatek na bydlení: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/doplatek-na-bydleni. Ale nejlépe by měli umět poradit právě na úřadu práce.

Odpovědět

A
Anna 23.01.2023 – 18:48

roční vyučtování služeb musím doložit fakturu nebo stačí jen vyučtováni služeb podepsaný majitelem bytu jsem v pronájmu

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 24.01.2023 – 14:26

Dobrý den, Anno, ohledně nákladů na služby cituji z pokynů MPSV dostupných na webu https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni k 24. 1. 2023: "Budete potřebovat scan nebo fotografie dokladů, které potvrzují vaše náklady na služby. Náklady můžete také prokázat potvrzením o platbě z vašeho internetového bankovnictví. Případně můžete použít příjmové doklady, ústřižky složenky, doklady SIPO."

Odpovědět

DK
Dagmar Křížová 02.04.2023 – 21:09

Dobry den je zohlednění k příspěvku na bydlení pojištění majetku,baráku.?

Odpovědět

M
Míša 26.04.2023 – 09:52

Dobrý den, mám dotaz a nikdo mi ho nedokáže pochopitelně vysvětlit. Podala jsem si žádost na příspěvek na bydlení,který mi byl schválen,ale až od letošního února. Žádost jsem podávala zpětně za 4té čtvrletí 2022 a jak jsem již zmínila byl mi přiznán až od února 2023. Nechápu z jakého důvodu mi to nebylo uznáno zpětně,když jsem vše řádně doložila a dokonce byla provedena domácí prohlídka. Na můj dotaz dostanu na místním Úp jsem dostala odpověď,že se řešilo vyloučení partnera ze společné domácnosti. Ano to se řešilo,ale vše se v 10sátém měsíci vyřešilo. Tak se znova ptám když mi byly dávky přiznány,proč tedy nebyly řádně doplaceny.Moc děkuji za odpověď.

Odpovědět

V
Veronika 09.08.2023 – 22:28

Dobry den, chtěla bych se zeptat, zda je možny žádat o příspěvek na bydlení s nájemní smlouvu ,ale bez trvalého pobytu . Děkuii

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 10.08.2023 – 08:32

Hezký den, Veroniko, ano, i tak můžete o příspěvek na bydlení požádat, od července 2020 už je podmínka trvalého bydliště zrušena.

Odpovědět

j
jakub 21.11.2023 – 23:48

Dobry večer, nevite nekdo kdy jsou terminy na vyplaceni prispevku na bydleni tento mesic v koline? Předchozí 3 měsíce mi to chodilo mezi 10-15. v měsíci. Tento měsíc mi nepřišlo zatim ani rozhodnutí? nevíte někdo co se děje? popřípadě jestli vám už nekomu třeba na účet nepřišel..diky za odpoved :)

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.