Rodičovský příspěvek 2024: Na 3 roky, zvýšení a žádost online

Hana Volencová
Publikováno 23. prosince 2023
 • Rodičovský příspěvek mohou využít rodiče všech dětí, lze ho nově čerpat maximálně do 3 let věku dítěte
 • Od 1. ledna 2024 dochází k navýšení příspěvku na 350 000 Kč a zkracuje se maximální doba čerpání
 • Od srpna 2023 o něj lze žádat online a stejně tak je umožněno měnit online výši čerpání (což je možné i nadále každé 3 měsíce)
 1. Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

  Rodičovský příspěvek 2024: Na 3 roky, zvýšení a žádost online

  O rodičovský příspěvek může požádat rodič pečující osobně, celodenně a řádně o dítě, které je nejmladší v rodině. Příspěvek je tedy určen tomu z rodičů, který se o dítě stará. Rodič musí mít společně se svým dítětem trvalý pobyt a bydliště v České republice.

  Nárok mají i ti, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti. Lze ho čerpat také v případě, kdy rodič pracuje nebo studuje, jen musí zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

  Jestliže se do rodiny narodí další dítě, nárok zaniká, ale nevyčerpanou částku lze získat jednorázově, pokud alespoň jednomu rodiči bylo možné ke dni narození tohoto dítěte stanovit denní vyměřovací základ.

 2. Výše rodičovského příspěvku 2024

  Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. V důsledku novely zákona o státní sociální podpoře se zvyšuje celková výše rodičovského příspěvku rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 na 350 000 Kč, rodiny s dvojčaty či trojčaty dostanou 525 000 Kč. V případě dětí narozených ještě v roce 2023 platí původní částka 300 000 Kč, resp. 450 000 Kč v případě vícerčat.

  Od roku 2024 se také zkracuje maximální doba čerpání příspěvku z původních 4 let nově na 3 roky. Sjednocuje se tak maximální doba čerpání rodičovského příspěvku s maximální délkou čerpání rodičovské dovolené.

  Výše rodičovského příspěvku záleží na výši příjmů rodičů. Příspěvek se počítá z příjmu jednoho z rodičů ke dni narození dítěte. Pokud ho je možné stanovit u obou rodičů, počítá se ten vyšší. Měsíční výše však stále nebude moci být vyšší než 70 % vyměřovacího základu (zjednodušeně se jedná o hrubý měsíční příjem). Stanovení výše příspěvku a doba čerpání se řídí podle těchto podmínek:

  • Celkovou výši rodičovského příspěvku je možné vybrat nejméně v 6 měsících.
   Horní hranicí výše měsíčního rodičovského příspěvku je peněžitá pomoc v mateřství, na kterou měl rodič nárok.
  • Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku může být podána maximálně jednou za 3 měsíce.
   Změna se provádí podáním formuláře Volba výše rodičovského příspěvku na příslušném úřadě nebo také online.
  • Rodičovský příspěvek lze čerpat nejdéle do 3 let věku dítěte.
  • U dětí narozených do 31. prosince 2023 platí původní pravila a délku čerpání příspěvku lze nastavit až do jejich 4. narozenin.
 3. Rodičovský příspěvek OSVČ 2024

  Do samostatné kategorie pro čerpání rodičovského příspěvku spadají rodiče, kterým nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože nesplnili potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění. Zpravidla jde o studenty, nezaměstnané a OSVČ bez nemocenského pojištění.

  Rodiče v takovém případě mohou zvolit příspěvek až do výše 13 000 Kč za měsíc.

 4. Rodičovský příspěvek na dvojčata 2024

  Celková výše rodičovského příspěvku pro rodiny s dvojčaty či trojčaty je 450 000 Kč, navyšuje se i maximální měsíční částka na 1,5 násobek.

  Rodičům vícerčat, kterým nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tak bude umožněno čerpat nejvýše 19 500 Kč měsíčně.

 5. Kde a jak žádat o rodičovský příspěvek

  S žádostí o příspěvek se můžete na úřad obrátit ještě před ukončením peněžité pomoci v mateřství nebo ihned po narození dítěte, pokud na mateřskou nevznikl nárok. Požádat lze až tři měsíce zpětně. Ideální je požádat ve 4. měsíci dítěte, aby příspěvek navázal na půlroční mateřskou.

  O rodičovský příspěvek požádejte na místně příslušném Úřadu práce ČR nebo nově od 1. srpna 2023 jednoduše podejte žádost online.

  Žádost podává vždy jen jeden z rodičů. Předkládají se osobní doklady rodiče (občanský průkaz nebo cestovní pas), rodný list dítěte a žádost o rodičovský příspěvek.

  Formulář Žádost o rodičovský příspěvek můžete také vyplnit přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. K tomuto formuláři je třeba přiložit následující přílohy:

 6. Kdy je rodičovský příspěvek rovněž vyplácen

  Rodičovský příspěvek je také vyplácen v kalendářním měsíci, v němž:

  • se dítě se narodilo,
  • rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou poskytované v souvislosti s porodem,
  • osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, s výjimkou pěstounské péče na přechodnou dobu,
  • dítě dovršilo věku 3 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,
  • dítě nebo rodič zemřeli,
  • rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu či bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.
 7. V jakých situacích je také rodičovský příspěvek vyplácen

  Rodičovský příspěvek náleží také v případech, kdy

  • dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci,
  • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
  • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
  • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
  • jestliže oba rodiče dítěte nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,
  • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.

  Docházka do výše uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.

 8. Otázky a odpovědi

  • Co když se dítě narodí 31. prosince 2023?
   Na rodiče dětí, které se narodí do konce roku 2023, se vztahují původní pravidla. To znamená, že výše rodičovského příspěvku je 300 000 Kč, v případě vícerčat 450 000 Kč. Výplatu rodičovského příspěvku lze rovněž v jejich případě rozložit až do 4. narozenin dítěte.
  • Rodiče pobírají příspěvek na dítě ve věku 2 let, přičemž zjistí, že čekají druhého potomka.
   Dne 28. července 2021 vstoupila v platnost novela zákona o státní sociální podpoře, která pojednává o tom, že lze rodičovský příspěvek dočerpat v celé výši i při narození dalšího dítěte. Pokud tedy otěhotníte ještě během čerpání rodičovského příspěvku, o své peníze již nyní nepřijdete. Zbytek rodičovského příspěvku, který nestihnete vyčerpat, už nepropadne, jako tomu bylo do té doby. Podle zmíněné novely může být zbývající částka doplacena jednorázově při narození dalšího dítěte. Podmínkou ovšem je, že aspoň jeden z rodičů pracuje (zaměstnanec, OSVČ nebo dohodář platící pravidelně pojistné).
  • Co když v rodině dojde ke změně osob, které jsou posuzovány jako rodiče?
   Pokud spolu s tím dojde ke vzniku nebo ke změně výšky denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek od následujícího kalendářního měsíce podle nově splněných podmínek.
  • Má příjem rodičů vliv na výši rodičovského příspěvku?
   Nemá. Rodič může v průběhu čerpání rodičovského příspěvku výdělečnou činností zlepšovat finanční situaci rodiny.
  • Je možné pobírat zároveň rodičovský příspěvek v ČR i v zahraničí?
   To už není možné. Jestliže rodiče pobírali na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému příspěvku i v jiné zemi, odečte se jim z celkových 350 tisíc Kč částka, která byla vyplacena na dítě v jiném státě.
  • Potřebuji více informací.
   Doporučujeme navštívit příslušné webové stránky Úřadu práceMinisterstva práce a sociálních věcí nebo zavolat na bezplatnou infolinku +420 800 779 900 či napsat email na rodicak@uradprace.cz.

Státní podpora pro rodiče 2024


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.