RPSN – roční procentní sazba nákladů: Co to je, výpočet, reklamní triky

RPSN neboli Roční Procentní Sazba Nákladů nás neinformuje pouze o výši úrokové míry, za kterou nám úvěrová společnost (banka i ta nebankovní) nabízí své peníze k vypůjčení. K informaci o úrocích totiž přidává i informaci o dalších nákladech půjčky.

1Co je to RPSN (roční procentní sazba nákladů)

Jistě jste se již mnohokrát setkali s tím, že půjčka byla nabízena za například 20% úrok, ale jakmile jste si ji vzali, museli jste za půjčku zaplatit více než oněch avizovaných 20 procent.

K částce, kterou jste úvěrové společnosti museli vrátit, přibyly najednou poplatky, například za:

 • vyřízení půjčky
 • za uzavření smlouvy
 • připsání půjčky na váš účet
 • vedení úvěrového účtu
 • příjem splátek
 • výpisy o stavu vašeho úvěru
 • v případě nutnosti zaručit půjčku nemovitostí také poplatky za ocenění nemovitosti a za vyřízení zástavního práva na danou nemovitost
 • pojištění pro případ neschopnosti splácet
 • případné poplatky za zpoždění
 • a kdoví za co ještě.

RPSN musí na rozdíl od úroků až na výjimky zohlednit ostatní náklady půjčky. Jakmile si přečteme výši RPSN, měli bychom mít přesnější představu o tom, kolik nás půjčka bude ve skutečnosti stát.

RPSN - roční procentní sazba nákladů

2Jak se počítá RPSN

RPSN je (až na výjimky) součtem úrokové míry, za kterou úvěrová společnost půjčku nabízí, a k tomu ještě všech poplatků, které společnost k půjčce přidá.

Nezřídka se tedy stane, že k oněm výše zmíněným 20 % úroku se do RPSN přičte dalších například pět procent. A výsledné náklady na půjčku jsou tedy ve výši 25 %, což je výrazný rozdíl zejména u větších půjček.

Roční procentní sazba nákladů nás informuje o tom, kolik nás budou vypůjčené peníze stát za jeden rok trvání půjčky.

Pokud si bereme půjčku objemnější, kterou budeme splácet více než jeden rok, bude výsledná cena půjčky mnohem vyšší, než avizuje RPSN. Nemůžeme však uvedené RPSN jen vynásobit počtem let, na které si půjčku bereme, protože v následujících letech se bude počítat z nižší částky – něco už bude za každý rok splaceno.

Kam přesně se celková cena půjčky vyšplhá, o tom nás musí informovat poskytovatel půjčky v nastaveném splátkovém kalendáři. Celkovou cenou je myšlena částka, kterou budeme muset zaplatit navíc – nad objem půjčených peněz).

3Kdy se musí a nemusí uvádět RPSN

RPSN je přímo upravena v zákoně, aby byly zachovány jednotné podmínky pro všechny a aby její vypovídací hodnota byla maximální. Konkrétně se jedná o zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

RPSN je věnován zejména §133 a 134, kde je stanoveno, že “pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů se použijí celkové náklady spotřebitelského úvěru s výjimkou nákladů splatných spotřebitelem v důsledku neplnění některé z povinností stanovených ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.”

 • Tam, kde je podmínkou půjčky zástava nemovitosti, jsou náklady na ocenění nemovitosti povinnou součástí výpočtu RPSN.
 • V případě hypoték se RPSN ze zákona vztahuje jen na první období fixace.
 • Každý poskytovatel spotřebitelského úvěru v ČR musí uvádět u své nabídky i RPSN. Výjimkou jsou úvěry nižší než 5 000 Kč, vyšší než 1 880 000 Kč a hypotéky, kde se RPSN neuvádí.

Jak poznat nedůvěryhodného poskytovatele půjčky

Náklady na zřízení nebo vedení úvěrového účtu a náklady na platební transakce nemusejí být součástí RPSN, pokud je jejich výše samostatně uvedena ve smlouvě.

Pokud někdo uvádí další náklady na půjčku jinde než v RPSN, měl by zájemce o úvěr dbát zvýšené pozornosti. Někteří neseriózní poskytovatelé půjček se tímto způsobem vyhýbají jasnému prezentování konečné ceny za své služby.

4Reklamní triky s RPSN

Nejčastější reklamní trik spočívá v tvrzení, že RPSN nabízené půjčky je od … %.

Spotřebitel rád slyší na dolní hranici nastavených podmínek. A ne vždy se automaticky dozví o tom, že na jeho půjčku se z nějakého důvodu bude vztahovat RPSN mnohem vyšší.

Proč vyšší RPSN než v reklamě? Úvěrové společnosti to odůvodní například:

 • nízkou bonitou spotřebitele,
 • jinou půjčovanou částkou než byla v reklamě,
 • tím, že mohou náklady na vedení účtu a platební transakce nezahrnout do reklamního tvrzení
 • a také třeba tím, že zrovna včera se podmínky na trhu půjček změnily.

5Na co si dát pozor při půjčce

Pokud se budete rozhodovat o půjčce, vždy se zajímejte o následující fakta:

 • Kolik peněz ve finále zaplatíte – za celý proces od uzavření smlouvy až po splacení posledního haléře. Konečnou částku si vždy nechte vystavit písemně.
 • Za kolik vám stejnou půjčku nabídnou jinde.
 • Jestli jsou do RPSN zahrnuty náklady na vedení účtu a platební transakce.
 • Jak úvěrová společnost přistupuje k případným problémům klienta se včasným splácením nebo k možnosti splatit větší část půjčky najednou.