Tepelné čerpadlo: Jak funguje, pořizovací cena, možná úspora

  • Velmi nízkých nákladů na vytápění lze dosáhnout kombinací dřeva či dřevěných pelet a tepelných čerpadel
  • Ta v závislosti na svém typu odebírají teplo vodě, vzduchu či zemi, převedou ho na vyšší teplotu a následně distribuují do radiátorů nebo ho využijí k ohřevu vody
  • Čerpadla uspoří 50 až 70 % nákladů ve srovnání s elektrickým či plynovým kotlem

Tepelná čerpadla sestávají ze dvou částí – vnitřní, jež se podobá klasickému kotli, a venkovní. Ta má za úkol odebírat okolní teplo ze zvoleného zdroje, a tak bývá poměrně rozměrná.

Tepelná čerpadla uspoří 50 až 70 % nákladů ve srovnání s elektrickým či plynovým kotlem.

Do budoucna lze předpokládat trvalý růst cen energií, celková úspora při používání vlastního tepelného čerpadla tak bude ještě výraznější.

Využívejte dvoutarifní sazbu elektřiny

S vlastnictvím tepelného čerpadla lze požádat  dodavatele elektřiny o dvoutarifní sazbu elektřiny, lidově známou jako denní a noční proud. Pro tepelná čerpadla jsou vyhrazené sazby D56d a D57d.

D56d lze využívat 22 hodin denně, D57d 20 hodin denně, kdy u nich platí tzv. nízký tarif (noční proud).

Sazby se přiznávají podle data, ve kterém byla tepelná čerpadla uvedena do provozu:

  • D55d s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. 3. 2005, tato sazba se od 1.1.2017 změnila na D56d
  • D56d v období od 1. 4. 2005 do 31. 3. 2016
  • D57d s provozem od 1. 4. 2016

Cena pořízení čerpadla se v závislosti na jeho typu (vodní, vzduchové či zemní) a tepelné ztrátě nemovitosti pohybuje v rozmezí od 220 000 do 350 000 Kč. Na první pohled se jedná o ohromnou částku, tepelné čerpadlo je ale třeba brát jako investici, která může přinést úspory ve výši až 20 000 Kč ročně oproti vytápění plynem.

Výhodou tepelných čerpadel je jejich vysoká šetrnost k životnímu prostředí.