Cena plynu 2024: Dodavatelé zlevňují, domácnosti ušetří několik tisíc ročně

Petr Novák
Publikováno 13. února 2024
  • V průběhu minulého roku byla cena plynu zastropována vládním nařízením na 3,025 Kč za kWh
  • Obchodní cena plynu v roce 2024 výrazně poklesla, regulovaná část naopak vzrostla
  • Celková cena plynu včetně regulované složky činila loni 3,330 Kč/kWh, letos jedna kWh vyjde na 2,280 Kč

Ceny plynu: Rok 2023 vs. 2024

Pro srovnání byl použit Ceník STANDARD společnosti Pražská plynárenská s distribucí Pražská plynárenská Distribuce a. s.

Oficiální Ceník Pražské plynárenské s platností od 1. ledna 2023 uvádí obchodní cenu (neregulovanou část ceny) ve výši 4 000 Kč/MWh bez DPH, nicméně domácnosti platily v průběhu roku 2023 cenu za plyn upravenou vládním nařízením, a to ve výši 2 500 Kč/MWh bez DPH. Celková cena za 1 MWh včetně regulované složky i včetně DPH činila 3 330 Kč. K tomu je ještě třeba připočítat stálé měsíční platby, které byly stanoveny na 322 Kč/měsíc.

Cena neregulované části ceny plynu pro rok 2024 je nižší než v minulém roce, a to 1 550 Kč/MWh bez DPH. Jedna MWh včetně regulované složky i včetně DPH vychází na 2 280 Kč, stálé měsíční platby vzrostly na 387 Kč/měsíc.

Přestože došlo ke zdražení regulované části ceny plynu, nemělo navýšení takový dopad jako v případě elektřiny, domácnosti by měly za roční spotřebu plynu zaplatit výrazně méně než v loňském roce. Při spotřebě 25 MWh za rok by mělo jít o úsporu více než 25 tisíc korun, jak také dokládá výpočet v tabulce.

Skutečné náklady na plyn pro vaši domácnost si můžete spočítat v kalkulačce.

Položka Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
Regulovaná složka
Distribuce plynu 6 427,03 Kč 6 747,14 Kč 7 059,24 Kč 5 880,50 Kč 6 259,50 Kč 8 283,75 Kč
Činnost operátora trhu 51,25 Kč 60,25 Kč 61 Kč 51 Kč 46 Kč 70,75 Kč
Poplatek za přistavenou kapacitu 1 645,68 Kč 1 752,24 Kč 2 396,04 Kč
Neregulovaná složka
Odebíraný plyn 20 930 Kč 20 930 Kč 20 930 Kč 54 475 Kč 62 500 Kč 38 750 Kč
Stálý měsíční poplatek 1 320 Kč 1 320 Kč 1 320 Kč 1 188 Kč 1 440 Kč 1 440 Kč
DPH 21 % 6 032,94 Kč 6 103 Kč 6 167,75 Kč 13 280,44 Kč 15 119,47 Kč 10 697,51 Kč
Celkem za rok 34 761,22 Kč 35 161 Kč 35 537,99 Kč 76 520,62 Kč 87 116,96 Kč 61 638,05 Kč

 

Neregulované složky plynu

Tvoří zhruba tři čtvrtiny celkových nákladů na plyn, cenu si stanovují sami obchodníci. Jestliže vám někdo slibuje např. slevu 20 % na plyn, řeč je pouze o této neregulované části.

Platba za odebíraný plyn

Částka, jejíž výše odpovídá skutečné spotřebě plynu. V cenících a ve vyúčtování je rozpočítávána zpravidla na 1 MWh.

Fixní měsíční sazba

Neměnný měsíční poplatek, na jehož výši nemá vaše spotřeba žádný vliv. Obchodníkovi má pokrýt například náklady související s vyúčtováním.

Regulované složky plynu

Výši jednotlivých částí regulovaných složek plynu stanovuje Energetický regulační úřad se sídlem v Jihlavě. Ceny jsou vyhlašovány vždy v listopadu na následující kalendářní rok.

Regulovaná složka činí zhruba jednu čtvrtinu z celkových nákladů na plyn.

Distribuce plynu

Nejvyšší část této složky tvoří náklady na distribuci plynu. Protože do každé domácnosti vede jen jedno plynové potrubí, nelze si distributora vybrat a je přidělen dle místa odběru. Celou částku tvoří dvě složky – jedna určovaná dle skutečného odběru a spolu s ní měsíční fixní sazba.

Činnost operátora trhu

Operátor trhu je státní podnik, který organizuje trh s plynem. Výše tohoto poplatku je přímo závislá na spotřebě.

K regulované i neregulované složce je dále třeba připočíst DPH ve výši 21 %.

Kdy se stanovují ceny plynu?

Ceny plynu na následující kalendářní rok ohlašuje Energetický regulační úřad i jednotliví obchodníci s plynem vždy do konce listopadu.

Distributoři plynu v ČR

Ceny plynu 2024

Pro zjištění konkrétní ceny plynu v roce 2024 navštivte web příslušného obchodníka:


J
J. 14.12.2022 – 15:44

Jak si mám představit MVh? Kolik je to kubíků nebo jaká je to část kubíku?

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.