Cena plynu 2023: Kdo topí plynem, zaplatí kolem 132 492 Kč ročně

Petr Novák
Publikováno 3. prosince 2022
  • Cenu plynu tvoří regulovaná a neregulovaná složka plus DPH
  • Státem regulovaná část zahrnuje třeba dopravu, tvoří zhruba 6 % z ceny
  • Neregulovaná část naceněná obchodníkem činí 76 %, DPH je 18 %

Cenový strop plynu 2023

Cenový strop plynu pro celý rok 2023 je stanoven na 3 Kč za 1 kWh včetně DPH. Cena stropu se vztahuje pouze na silovou složku energie, cena za distribuci se k ní přičítá.

Vládou stanovený cenový strop se vztahuje na všechny domácnosti a maloodběratele s ročním odběrem do 620 MWh.

Ceny plynu: Rok 2022 vs. 2023

Ve výpočtu do roku 2021 jsou použity údaje domácnosti se spotřebou 25 MWh ročně, obchodníkem je Pražská plynárenská, distributorem je společnost Pražská plynárenská Distribuce a. s. a produkt je beze slev.

Protože v roce 2022 Pražská plynárenská daný produkt nenabízí, je ve výpočtech nahrazen nejbližším podobným produktem: Garance 1. V roce 2023 je použit ceník Standard 2023.

Skutečné náklady na plyn pro vaši domácnost si můžete spočítat v kalkulačce.

Položka Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023
Regulovaná složka
Distribuce plynu 6 427,03 Kč 6 747,14 Kč 7 059,24 Kč 5 880,50 Kč 6 259,50 Kč
Činnost operátora trhu 51,25 Kč 60,25 Kč 61 Kč 51 Kč 46 Kč
Poplatek za přistavenou kapacitu 1 645,68 Kč 1 752,24 Kč
Neregulovaná složka
Odebíraný plyn 20 930 Kč 20 930 Kč 20 930 Kč 54 475 Kč 100 000 Kč
Stálý měsíční poplatek 1 320 Kč 1 320 Kč 1 320 Kč 1 188 Kč 1 440 Kč
DPH 21 % 6 032,94 Kč 6 103 Kč 6 167,75 Kč 13 280,44 Kč 22 994,47 Kč
Celkem za rok 34 761,22 Kč 35 161 Kč 35 537,99 Kč 76 520,62 Kč 132 491,96 Kč

Co tvoří cenu plynu 2023

Neregulované složky plynu

Tvoří zhruba tři čtvrtiny celkových nákladů na plyn, cenu si stanovují sami obchodníci. Jestliže vám někdo slibuje např. slevu 20 % na plyn, řeč je pouze o této neregulované části.

Platba za odebíraný plyn

Částka, jejíž výše odpovídá skutečné spotřebě plynu. V cenících a ve vyúčtování je rozpočítávána zpravidla na 1 MWh.

Fixní měsíční sazba

Neměnný měsíční poplatek, na jehož výši nemá vaše spotřeba žádný vliv. Obchodníkovi má pokrýt například náklady související s vyúčtováním.

Regulované složky plynu

Výši jednotlivých částí regulovaných složek plynu stanovuje Energetický regulační úřad se sídlem v Jihlavě. Ceny jsou vyhlašovány vždy v listopadu na následující kalendářní rok.

Regulovaná složka činí zhruba jednu čtvrtinu z celkových nákladů na plyn.

Distribuce plynu

Nejvyšší část této složky tvoří náklady na distribuci plynu. Protože do každé domácnosti vede jen jedno plynové potrubí, nelze si distributora vybrat a je přidělen dle místa odběru. Celou částku tvoří dvě složky – jedna určovaná dle skutečného odběru a spolu s ní měsíční fixní sazba.

Činnost operátora trhu

Operátor trhu je státní podnik, který organizuje trh s plynem. Výše tohoto poplatku je přímo závislá na spotřebě.

K regulované i neregulované složce je dále třeba připočíst DPH ve výši 21 %.

Kdy se stanovují ceny plynu?

Ceny plynu na následující kalendářní rok ohlašuje Energetický regulační úřad i jednotliví obchodníci s plynem vždy do konce listopadu.

Distributoři plynu v ČR

Ceny plynu 2023

Pro zjištění konkrétní ceny plynu v roce 2023 navštivte web příslušného obchodníka:


J
J. 14.12.2022 – 15:44

Jak si mám představit MVh? Kolik je to kubíků nebo jaká je to část kubíku?

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.