Cena plynu 2020: Srovnání cen za m3, co tvoří vyúčtování za plyn

Vyúčtování za plyn tvoří dvě části – regulovaná složka, jejíž výši stanovuje každoročně Energetický regulační úřad a neregulovaná složka. Tu si stanovují sami obchodníci s plynem.

Ceny plynu: Rok 2019 vs. 2020

Ve výpočtu jsou použity údaje domácnosti se spotřebou 25 MWh ročně, obchodníkem je Pražská plynárenská, distributorem je společnost Pražská plynárenská Distribuce a. s. a produkt je beze slev.

Skutečné náklady na plyn pro vaši domácnost si můžete spočítat v kalkulačce.

Položka Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Regulovaná složka
Distribuce plynu 6 374,91 Kč 6 291,78 Kč 6 427,03 Kč 6 747,14 Kč
Činnost operátora trhu 60 Kč 51,50 Kč 51,25 Kč 60,25 Kč
Neregulovaná složka
Platba za odebíraný plyn 20 930 Kč 20 930 Kč 20 930 Kč 20 930 Kč
Stálý měsíční poplatek 1 320 Kč 1 320 Kč 1 320 Kč 1 320 Kč
DPH 21 % 6 023,83 Kč 6 004,59 Kč 6 032,94 Kč 6 103 Kč
Celkem za rok 34 708,74 Kč 34 597,87 Kč 34 761,22 Kč 35 161 Kč

Co tvoří cenu plynu 2020

Neregulované složky plynu

Tvoří zhruba tři čtvrtiny celkových nákladů na plyn, cenu si stanovují sami obchodníci. Jestliže vám někdo slibuje např. slevu 20 % na plyn, řeč je pouze o této neregulované části.

 • Platba za odebíraný plyn
  Částka, jejíž výše odpovídá skutečné spotřebě plynu. V cenících a ve vyúčtování je rozpočítávána zpravidla na 1 MWh.
 • Fixní měsíční sazba
  Neměnný měsíční poplatek, na jehož výši nemá vaše spotřeba žádný vliv. Obchodníkovi má pokrýt například náklady související s vyúčtováním.

Regulované složky plynu

Výši jednotlivých částí regulovaných složek plynu stanovuje Energetický regulační úřad se sídlem v Jihlavě. Ceny jsou vyhlašovány vždy v listopadu na následující kalendářní rok.

Regulovaná složka činí zhruba jednu čtvrtinu z celkových nákladů na plyn.

 • Distribuce plynu
  Nejvyšší část této složky tvoří náklady na distribuci plynu. Protože do každé domácnosti vede jen jedno plynové potrubí, nelze si distributora vybrat a je přidělen dle místa odběru. Celou částku tvoří dvě složky – jedna určovaná dle skutečného odběru a spolu s ní měsíční fixní sazba.
 • Činnost operátora trhu
  Operátor trhu je státní podnik, který organizuje trh s plynem. Výše tohoto poplatku je přímo závislá na spotřebě.

Distributoři plynu v ČR

K regulované i neregulované složce je dále třeba připočíst DPH ve výši 21 %.

Ceny plynu 2020

Pro zjištění konkrétní ceny plynu v roce 2020 navštivte web příslušného obchodníka:

Kdy se stanovují ceny plynu?

Ceny plynu na následující kalendářní rok ohlašuje Energetický regulační úřad i jednotliví obchodníci s plynem vždy do konce listopadu.

Další články: Jak ušetřit za plyn

 1. Jak ušetřit za plyn
 2. Cena plynu 2020
 3. Změna dodavatele plynu