, Cena plynu 2019 → Srovnání cen, co tvoří vyúčtování? - Skrblík.cz

Cena plynu 2019: Srovnání cen za m3, co tvoří vyúčtování za plyn

Vyúčtování za plyn tvoří dvě části – regulovaná složka, jejíž výši stanovuje každoročně Energetický regulační úřad a neregulovaná složka. Tu si stanovují sami obchodníci s plynem.

Ceny plynu: Rok 2018 vs. 2019

Ve výpočtu jsou použity údaje domácnosti se spotřebou 25 MWh ročně, obchodníkem je Pražská plynárenská, distributorem je společnost Pražská plynárenská Distribuce a. s. a produkt je beze slev.

Skutečné náklady na plyn pro vaši domácnost si můžete spočítat v kalkulačce.

Položka Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Regulovaná složka
Distribuce plynu 6 374,91 Kč 6 291,78 Kč 6 427,03 Kč
Činnost operátora trhu 60 Kč 51,50 Kč 51,25 Kč
Neregulovaná složka
Platba za odebíraný plyn 20 930 Kč 20 930 Kč 20 930 Kč
Stálý měsíční poplatek 1 320 Kč 1 320 Kč 1 320 Kč
DPH 21 % 6 023,83 Kč 6 004,59 Kč 6 032,94 Kč
Celkem za rok 34 708,74 Kč 34 597,87 Kč 34 761,22 Kč

Cena plynu 2019

Regulované složky plynu

Výši jednotlivých částí regulovaných složek plynu stanovuje Energetický regulační úřad se sídlem v Jihlavě. Ceny jsou vyhlašovány vždy v listopadu na následující kalendářní rok.

Regulovaná složka činí zhruba jednu čtvrtinu z celkových nákladů na plyn.

 • Distribuce plynu
  Nejvyšší část této složky tvoří náklady na distribuci plynu. Protože do každé domácnosti vede jen jedno plynové potrubí, nelze si distributora vybrat a je přidělen dle místa odběru. Celou částku tvoří dvě složky – jedna určovaná dle skutečného odběru a spolu s ní měsíční fixní sazba.
 • Činnost operátora trhu
  Operátor trhu je státní podnik, který organizuje trh s plynem. Výše tohoto poplatku je přímo závislá na spotřebě.

Distributoři plynu v ČR

Neregulované složky plynu

Tvoří zhruba tři čtvrtiny celkových nákladů na plyn, cenu si stanovují sami obchodníci. Jestliže vám někdo slibuje např. slevu 20 % na plyn, řeč je pouze o této neregulované části.

 • Platba za odebíraný plyn
  Částka, jejíž výše odpovídá skutečné spotřebě plynu. V cenících a ve vyúčtování je rozpočítávána zpravidla na 1 MWh.
 • Fixní měsíční sazba
  Neměnný měsíční poplatek, na jehož výši nemá vaše spotřeba žádný vliv. Obchodníkovi má pokrýt například náklady související s vyúčtováním.

K regulované i neregulované složce je dále třeba připočíst DPH ve výši 21 %.

Co tvoří cenu plynu

Ceny plynu 2019

Pro zjištění konkrétní ceny plynu v roce 2019 navštivte web příslušného obchodníka:

Kdy se stanovují ceny plynu?

Ceny plynu na následující kalendářní rok ohlašuje Energetický regulační úřad i jednotliví obchodníci s plynem vždy do konce listopadu.

>