Úvěr ze stavebního spoření 2024 » Srovnání, podmínky, na co lze použít

Lenka Chládková
Publikováno 9. prosince 2023
 • V návaznosti na spoření lze požádat o úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr
 • Na úvěr existuje zákonný nárok, stačí splnit stanovené podmínky
 • Pro získání úvěru je nutné mít již našetřenu část z ceny nemovitosti

Úvěr ze stavebního spoření 2024

Úvěr ze stavebního spoření 2024Smyslem úvěru ze stavebního spoření je poskytnout finanční prostředky těm klientům, kteří si ještě nestihli naspořit celou cílovou částku, ale již potřebují řešit otázku bydlení. Úvěr ze stavebního spoření lze poskytnout maximálně do výše cílové částky.

Cílová částka se nejčastěji stanovuje jako cena rekonstrukce mínus naspořená částka. K ceně rekonstrukce je třeba připočíst poplatky.

Poplatek za uzavření smlouvy obvykle činí 1 % z cílové částky. Některé spořitelny omezují maximální výši poplatku na 10–30 000 Kč, při sjednání online může dokonce činit pouze 500 Kč.

Navíc se platí poplatek za vedení účtu v částce kolem 300 Kč ročně. Úroková sazba je u každé spořitelny odlišná, v současné době se pohybuje od 2,99–3,99 %.

Výhody a nevýhody úvěru ze stavebního spoření

Výhody úvěru ze stavebního spoření

 • Účastník má na úvěr ze stavebního spoření zákonný nárok, splní-li stanovené podmínky.
 • Úroková sazba je stejná po celou dobu splácení (na rozdíl od  hypotéky).
 • Úvěr lze splácet i více než 20 let.

Nevýhody úvěru ze stavebního spoření

 • Úroková sazba je vyšší než během prvního období fixace hypotéky. (U hypotéky lze následně úrokovou sazbu zvýšit, u úvěru ze stavebního spoření to nelze.)
 • Pro získání úvěru je nutné mít již našetřenu část z ceny nemovitosti.
 • Čekací lhůta na úvěr se pohybuje v řádu několika let.

Podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření

 1. Minimální doba spoření

  Pro schválení úvěru ze stavebního spoření je nutné na ten samý účet ukládat peníze alespoň po dobu 24 měsíců. Stanovuje to zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.

 2. Naspoření určité výše cílové částky

  Pro schválení úvěru ze stavebního spoření je nutné mít naspořeno 35–50 % z cílové částky. Přesnou hranici si stanovuje každá spořitelna sama.

  Stavební spořitelny dávají možnost jednotlivé smlouvy o stavebním spoření v rámci jedné domácnosti sloučit. Požadovaného minima díky tomu lze dosáhnout rychleji.

 3. Dosažení požadovaného hodnotícího čísla

  Pojem hodnotící číslo (nebo bodové hodnocení) spořitelny používají k vyhodnocení rizika při poskytnutí úvěru.

  Každá spořitelna používá jiný systém výpočtu, obvykle ho ovlivňuje výše naspořené částky nebo tempo spoření. Společně s požadovanou a výslednou hodnotou ho naleznete ve smluvních podmínkách.

 4. Prověření v registru dlužníků

  Před schválením obou druhů úvěrů banky nahlížejí do registru dlužníků SOLUS. Záznam v něm může být dvojího typu:

  • Pozitivní záznam (evidenční) udává, že klient již někde čerpá úvěr. Pokud ho řádně a včas splácí, může tento záznam pomoct k získání dalšího úvěru.
  • Negativní záznam se v registru objeví, pakliže se klient u existujícího úvěru zpožďuje se splátkami, nebo nesplácí vůbec. Tento záznam má obvykle za následek zamítnutí žádosti o úvěr ze stavebního spoření. A to i v případech, kdy došlo k naspoření odpovídající části cílové částky.

  Ojediněle se může stát, že je v evidenci veden neoprávněný či nepravdivý zápis. V takovém případě stačí nashromáždit důkazy a požádat SOLUS o zrušení záznamu. Pokud je žádost oprávněná, záznam je do 3 měsíců vymazán.

  Spořitelny tento fakt po doložení dokladů zohledňují a úvěr ze stavebního spoření schvalují.

 5. Zajištění nemovitosti

  U úvěrů do 500 000 Kč spořitelnám obvykle stačí zajištění formou ručitele. Jakmile je částka úvěru vyšší, vyžadují obvykle zajištění nemovitosti.

 6. Na co lze použít úvěr ze stavebního spoření

  Úvěr ze stavebního spoření 2024Úvěr je vždy vázán na bydlení. Lze jim financovat koupi, rekonstrukci či stavbu nemovitosti určené k bydlení, její vybavení nebo stavební pozemek. Úvěrem ze stavebního spoření lze hradit vypořádání v případě rozvodu či úmrtí. Podmínky si stanovují jednotlivé spořitelny.

  V posledních letech dochází vlivem rostoucí konkurence k uvolňování podmínek. Nově tak lze financovat pořízení nábytku, domácích spotřebičů nebo koberců. Vždy se však musí jednat o součást větší investice.

Na úvěr ze stavebního spoření se čeká až 8 let

Úvěr ze stavebního spoření 2024Po dosažení požadovaného hodnotícího čísla spořitelna oznámí možný termín čerpání úvěru.

Následně je nutné pečlivě dodržovat pokyny od spořitelny. Některé uvedené termíny jsou závazné a jejich nedodržení je důvodem pro odložení čerpání úvěru až o několik měsíců.

Na úvěr ve výši 2 miliony korun se obvykle čeká od dvou do osmi let.

Překlenovací úvěr (meziúvěr) 2024

Úvěr ze stavebního spoření 2024O překlenovací úvěr (alias meziúvěr) může klient požádat, pokud zatím neplní podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření. Na meziúvěr neexistuje zákonný nárok, o jeho případném schválení rozhoduje stavební spořitelna na základě svých vlastních podmínek.

Podat žádost o překlenovací úvěr lze kdykoliv během spoření. Meziúvěr tak slouží k překlenutí doby do přidělení úvěru ze stavebního spoření. Čerpat ho lze buď jednorázově, nebo postupně. Úvěr opět musí posloužit k řešení bytových potřeb.

Po přiznání úvěru ze stavebního spoření je s jeho pomocí překlenovací úvěr splacen. Poté klient již splácí pouze standardní úvěr s nižší úrokovou sazbou.

Nevýhody meziúvěru

 • Klient si půjčuje a splácí částku, kterou již má současně naspořenou.
 • Úroková sazba je vzhledem k vyššímu riziku v porovnání s běžným úvěrem ze stavebního spoření vyšší. Nejčastěji se pohybuje v rozmezí 3,5–4,4 % ročně.

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.