Tábor: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Tábor | © Miaow Miaow | Wikipedia

Znak města Tábor1Tábor – základní informace

Nejlepší hotely v Táboře

  • Kraj: Jihočeský kraj
  • Okres: Tábor
  • Obec s rozšířenou působností: Tábor
  • PSČ Tábor: 39001, 39002, 39003, 39005
  • Počet obyvatel Tábor: 35 198
  • Distributor elektřiny v Táboře: E.ON Distribuce, a.s.
  • Distributor plynu v Táboře: E.ON Distribuce, a.s.

2Cena vody Tábor 2020

  • Dodavatel vody v Táboře: ČEVAK a. s.

Aktuální vodné a stočné v Táboře pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Paušální poplatek Cena celkem
2016 47,51 Kč 45,78 Kč 2 083,80 Kč 114,94 Kč
2017 47,32 Kč 45,39 Kč 2 083,80 Kč 114,36 Kč
2018 47,32 Kč 45,39 Kč 2 083,80 Kč 114,36 Kč
2019 47,32 Kč 45,39 Kč 2 083,80 Kč 114,36 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
47,32 Kč 45,39 Kč 2 173,50 Kč 115,29 Kč
2020
od 1.5.2020
45,27 Kč 43,42 Kč 2 079,00 Kč 110,29 Kč

Roční paušální poplatek je již rozpočítán v celkové ceně vody. K výpočtu byla použita průměrná spotřeba vody v domácnosti.

3Poplatek za svoz odpadu Tábor 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Táboře pro rok 2020 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 550 Kč
2017 550 Kč
2018 550 Kč
2019 550 Kč
2020 696 Kč

4Poplatek za psa Tábor 2020

Místní poplatek ze psů v Táboře pro rok 2020 je uveden níže.

Výše místního poplatku ze psů v Táboře pro rok 2020 je 500 Kč za prvního psa v rodinném domě a 1 500 Kč za každého dalšího.

Senioři nad 65 let platí 100 a 300 Kč. V případě obyvatel bytových domů je poplatek 1 000 Kč za prvního, 1 500 Kč za dalšího psa a u seniorů nad 65 let 200 a 300 Kč.

5MHD Tábor: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Táboře jezdí autobusy. Zdarma se přepravují děti do 6 let a občané nad 70 let. Krátkodobé jízdenky jsou nabízené v široké škále platnosti a všechny jsou přestupní.

Krátkodobé jízdenky v předprodeji:

Platnost Základní Senioři 65–70 let Děti do 15 let
4 minuty 10 Kč 5 Kč 5 Kč
8 minut 12 Kč 6 Kč 6 Kč
18 minut 14 Kč 7 Kč 7 Kč
60 minut 16 Kč 8 Kč 8 Kč
24 hodin 50 Kč 25 Kč 25 Kč
7 dní 150 Kč 75 Kč 75 Kč

U řidiče je dostupná pouze 60minutová jízdenka za 18 Kč.

Jízdenky v mobilní aplikaci Sejf:

Platnost Plná Děti, důchodci
10 minut 10 Kč 5 Kč
15 minut 12 Kč 6 Kč
25 minut 14 Kč 7 Kč
70 minut 16 Kč 8 Kč
24 hodin 50 Kč 25 Kč

SMS jízdenky:

  • Plná 70 minut, 18 Kč: COM
  • Děti, důchodci 70 minut, 10 Kč: COMZ

na číslo 902 06

Při nákupu dlouhodobého jízdného záleží na tarifní oblasti, samotné město Tábor spadá pod A, v následující tabulce jsou tedy ceny pouze z zónu A.

Předplatní jízdné:

Občanské Žáci, studenti Senior 65+
15denní 180 Kč 90 Kč 90 Kč
30denní 350 Kč 170 Kč 175 Kč
90denní 930 Kč 440 Kč 465 Kč
Roční 3 060 Kč 1 440 Kč 1 530 Kč

Nadmořská výška města Tábor, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Tábor 2020

Nahlásit chybu