Vzory zdarma

Odvolání z funkce zdarma ke stažení

Vzor obchodního dopisu odvolání z funkce zachycuje ukázku korespondence mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem, který byl odvolán ze své funkce, například ekonomického náměstka.

Náležitosti dokumentu

Forma

Písemná forma

Nutné náležitosti

  • důvod odvolání z funkce
  • datum, k jakému je z funkce odvolán
  • zákon, který toto odvolání upravuje
  • informace o dalších krocích zaměstnance
  • podpis

Kam doručit

Odvolání se zasílá nejlépe oficiálním e-mailem, nebo doporučeně poštou.

Doporučení

V dopise o odvolání z funkce by samozřejmě neměl chybět důvod, proč byl z funkce odvolán.

Právní náležitosti

Odvolání z funkce popisuje hned několik zákonů:

Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. o odvolání z pracovní pozice vedoucího pracovníka
Zákon č. 312/2002 Sb., odvolání z funkce vedoucího úředníka
Zákon o státní službě, zákon č. 234/2014 Sb. odvolání ze služebního místa

Náhled vzoru objednávky

Firma a. s.
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2

Jan Vzor
Seifertova 876
500 02 Hradec Králové

Praha 10. března 2021

Odvolání z funkce

Vážený pane Vzore,

dne 1. září 2020 jste byl jmenován do funkce ředitele ekonomického odboru akciové společnosti Firma a.s. Tuto funkci zastáváte ode dne jmenování až do dnešního dne, to jest 18. října 2021. Z důvodu vašich závažných nedostatků spočívajících v neodborném, nezodpovědném a nedostatečném výkonu pracovních povinností, k nimž jste se zavázal, stejně jako z důvodu neadekvátní komunikace s podřízenými zaměstnanci, Vás tímto odvolávám z funkce dle § 65 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to ke dni 31. října 2021.

Výše zmíněným odvoláním z funkce Váš pracovní poměr v akciové společnosti Firma a.s. nekončí, což vyplývá z příslušných ustanovení zákona. Dle § 65 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, Vás proto zařazujeme na pozici __________, která mnohem více odpovídá Vaší kvalifikaci a profesním dovednostem. Na tuto pozici můžete nastoupit ke dni 1. listopadu 2021. Nesouhlasíte-li s výše přiřazenou pozicí, dostavte se prosím k projednání Vašeho dalšího pracovního zařazení.

V Praze dne 18. října 2021

(vlastnoruční podpis)
Předseda představenstva akciové společnosti Firma a.s.

Vzor “Odvolání z funkce” zdarma ke stažení

Vzor odvolání z funkce je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma vzor odvolání z funkce

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Odvolání z funkce

Diskuze Odvolání z funkce