Vzory zdarma

Odvolání z funkce zdarma ke stažení

Vzor obchodního dopisu odvolání z funkce zachycuje ukázku korespondence mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem, který byl odvolán ze své funkce, například ekonomického náměstka. Kupní smlouva by měla obsahovat důvod, proč je zaměstnavatel z funkce odvoláván, datum, k jakému je z funkce odvolán a zákon, který toto odvolání upravuje.

V dopise odvolání z funkce by neměly chybět ani informace, jak bude se zaměstnancem dále naloženo.

Náhled vzoru objednávky

Firma a. s.
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2

Jan Vzor
Seifertova 876
500 02 Hradec Králové

Praha 10. března 2020

Odvolání z funkce

Vážený pane Vzore,

dne 1. září 2019 jste byl jmenován do funkce ředitele ekonomického odboru akciové společnosti Firma a.s. Tuto funkci zastáváte ode dne jmenování až do dnešního dne, to jest 18. října 2020. Z důvodu vašich závažných nedostatků spočívajících v neodborném, nezodpovědném a nedostatečném výkonu pracovních povinností, k nimž jste se zavázal, stejně jako z důvodu neadekvátní komunikace s podřízenými zaměstnanci, Vás tímto odvolávám z funkce dle § 65 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to ke dni 31. října 2020.

Výše zmíněným odvoláním z funkce Váš pracovní poměr v akciové společnosti Firma a.s. nekončí, což vyplývá z příslušných ustanovení zákona. Dle § 65 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, Vás proto zařazujeme na pozici __________, která mnohem více odpovídá Vaší kvalifikaci a profesním dovednostem. Na tuto pozici můžete nastoupit ke dni 1. listopadu 2020. Nesouhlasíte-li s výše přiřazenou pozicí, dostavte se prosím k projednání Vašeho dalšího pracovního zařazení.

V Praze dne 18. října 2020

(vlastnoruční podpis)
Předseda představenstva akciové společnosti Firma a.s.

Vzor “Odvolání z funkce” zdarma ke stažení

Vzor odvolání z funkce je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma vzor odvolání z funkce

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Odvolání z funkce

Diskuze Odvolání z funkce