Vzory zdarma

Potvrzení o převzetí svěřených předmětů zdarma ke stažení

Vzor potvrzení o převzetí svěřených předmětů využijí všichni zaměstnanci, kteří potřebují smluvně upravit vztah se svým zaměstnancem, jemuž svěřili do užívání například pracovní nářadí, počítač či mobilní telefon.

Náležitosti potvrzení o převzetí svěřených předmětů

Potvrzení se vydává v případě, že zaměstnavatel svěřuje zaměstnanci pro výkon sjednané práce předměty např. PC, náředí apod., a potřebuje si smluvně ošetřit jejich případnou ztrátu či poškození.

Kdy použít

Potvrzení je využito v případě, že jej požaduje zaměstnavatel. Týká se předmětů jejichž hodnota nepřevyšuje částku 50 000 Kč. Proto se nedá použít na převzetí služebního automobilu.

Forma

Jediná forma je forma písemná. Dokument zůstává u zaměstnavatele, přičemž vydá dvě vyhotovení. Jedno vyhotovení dostává zaměstnanec.

Nutné náležitosti

 

  • Informace o obou smluvních stranách (IČO, rodné číslo, jména, korespondenční adresy apod.)
  • seznam svěřených předmětů
  • datum předání
  • další ujednání vztahující se k řešení situace při poškození či ztrátě předmětů
  • podpisy obou stran

Na co nezapomenout

Potvrzení může být vydáno pouze na předmět, který využívá jediná osoba. Nelze jej uplatnit, pokud telefon, nebo notebook využívá více zaměstnanců (například mistři střídající se na směnách).

Právní náležitosti

Potvrzení se vydává v souladu s § 255 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Náhled vzoru potvrzení o převzetí svěřených předmětů

Dnešního dne sepsali

Firma s. r. o., Zanzibarská 208/11, 120 00, Praha 2
v zastoupení Eduarda Skrblíka, vedoucího personálního oddělení
dále jen Zaměstnavatel

a

pracovnice Jana Vzorová, narozena 19. února 1989
trvalé bydliště Seifertova 1153, 500 02 Hradec Králové
dále jen Zaměstnanec

toto

Potvrzení o převzetí svěřených předmětů

v souladu s § 178 a § 181 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Zaměstnanec je na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 2. 2018 zaměstnán u Zaměstnavatele jako asistent generálního ředitele. Zaměstnavatel dnešního dne Zaměstnanci předal a Zaměstnanec dnešního dne převzal tyto předměty:

  • mobilní telefon značky HTC
  • notebook značky Sony

Zaměstnanec a Zaměstnavatel potvrzují předání a převzetí výše uvedených předmětů svými podpisy.

Praha 10. března 2021

Zaměstnavatel
Firma s. r. o.
jednající Eduardem Skrblíkem, generálním ředitelem
(vlastnoruční podpis)

Zaměstnanec
Jana Vzorová
(vlastnoruční podpis)

Vzor “Potvrzení o převzetí svěřených předmětů” zdarma ke stažení

Vzor potvrzení o převzetí svěřených předmětů je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma potvrzení o převzetí svěřených předmětů

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Potvrzení o převzetí svěřených předmětů

Diskuze Potvrzení o převzetí svěřených předmětů