, Potvrzení o převzetí svěřených předmětů 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Potvrzení o převzetí svěřených předmětů zdarma ke stažení

Vzor potvrzení o převzetí svěřených předmětů využijí všichni zaměstnanci, kteří potřebují smluvně upravit vztah se svým zaměstnancem, jemuž svěřili do užívání například počítač, auto či mobilní telefon. Úvod takového potvrzení o převzetí svěřených předmětů musí nejprve obsahovat kompletní informace obou smluvních stran – včetně jednoznačné identifikace a korespondenčních adres.

Druhou část smlouvy pak musí tvořit jmenovitý seznam svěřených předmětů a datum předání předmětů.

Náležitosti potvrzení o převzetí svěřených předmětů

Potvrzení se vydává v případě, že zaměstnavatel svěřuje zaměstnanci pro výkon sjednané práce předměty např. PC, automobil apod., a potřebuje si smluvně ošetřit jejich případnou ztrátu či poškození.

Nutné náležitosti

Potvrzení musí obsahovat základní informace o obou smluvních stranách (jednoznačná identifikace – IČO, RČ apod. a korespondenční adresu), dále seznam svěřených předmětů a datum předání a případná další ujednání vztahující se k řešení situace při poškození či ztrátě předmětů.

Na co nezapomenout

Potvrzení musí být řádně podepsáno oběma smluvními stranami.

Právní náležitosti

Potvrzení se vydává v souladu s § 255 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Kdy použít

Potvrzení je využito v případě, že jej požaduje zaměstnavatel. Týká se předmětů jejichž hodnota nepřevyšuje částku 50 000 Kč.

Náhled vzoru potvrzení o převzetí svěřených předmětů

Dnešního dne sepsali

Firma s. r. o., Zanzibarská 208/11, 120 00, Praha 2
v zastoupení Eduarda Skrblíka, vedoucího personálního oddělení
dále jen Zaměstnavatel

a

pracovnice Jana Vzorová, narozena 19. února 1989
trvalé bydliště Seifertova 1153, 500 02 Hradec Králové
dále jen Zaměstnanec

toto

Potvrzení o převzetí svěřených předmětů

v souladu s § 178 a § 181 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Zaměstnanec je na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 2. 2018 zaměstnán u Zaměstnavatele jako asistent generálního ředitele. Zaměstnavatel dnešního dne Zaměstnanci předal a Zaměstnanec dnešního dne převzal tyto předměty:

  • mobilní telefon značky HTC
  • notebook značky Sony

Zaměstnanec a Zaměstnavatel potvrzují předání a převzetí výše uvedených předmětů svými podpisy.

Praha 10. března 2019

Zaměstnavatel
Firma s. r. o.
jednající Eduardem Skrblíkem, generálním ředitelem
(vlastnoruční podpis)

Zaměstnanec
Jana Vzorová
(vlastnoruční podpis)

Vzor “Potvrzení o převzetí svěřených předmětů” zdarma ke stažení

Vzor potvrzení o převzetí svěřených předmětů je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma potvrzení o převzetí svěřených předmětů

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Potvrzení o převzetí svěřených předmětů

Diskuze Potvrzení o převzetí svěřených předmětů