Prohlášení správce vkladu

Veronika Jelínková
Publikováno 14. června 2022

Vzorový dokument prohlášení správce vkladu je určen všem, kdo mají v úmyslu založit firmu, přesněji řečeno obchodní korporaci. Mezi ty se řadí obchodní společnosti, nejčastěji společnost s ručením omezeným a akciová společnost (s.r.o. a a.s.), a družstva.

Náležitosti prohlášení správce vkladu

V prohlášení o splacení vkladu společníky by měla být identifikovaná samotná společnost včetně adresy sídla. Patrně nejdůležitější součástí vzoru je seznam všech společníků spolu s podíly a informacemi o splacených podílech.

Kdy použít

Vzor prohlášení využije správce vkladu, tedy osoba, která zajišťuje a kontroluje, aby všichni společníci skutečně splnili vkladovou povinnost. Jinými slovy, aby svůj podíl, který se zavázali investovat, skutečně do obchodní korporace v plné výši vložili.

Správce finanční prostředky od společníků vybírá a vkládá na bankovní účet, který za tímto účelem zřídil.

Správcem vkladu může být například někdo ze společníků, nebo i samotná banka.

Forma

Vzor formuláře nemá jednotnou, zákonem danou formu.

Nutné náležitosti

Náležitosti také nejsou nijak stanoveny, zpravidla by však prohlášení správce vkladu mělo obsahovat informace a identifikační údaje o:

  • správci základního jmění společnosti (včetně jména, adresy a rodného čísla)
  • zakládané společnosti
  • jednotlivých společnících
  • výši jejich podílů
  • splacených podílech
  • bankovním účtu, kam byla peněžitá částka uložena

Na co nezapomenout

Vzhledem k tomu, že náležitosti formuláře nejsou dány zákonem, upozorníme spíše na jednu důležitou skutečnost, kterou by se nemuselo vyplatit opomenout. Pokud správce vkladu v prohlášení uvede vyšší částku, než která je splacena, ručí věřitelům obchodní korporace za její dluhy až do výše tohoto rozdílu, a to po dobu 5 let od vzniku obchodní korporace.

Právní náležitosti

Veškeré detaily, které se týkají správce vkladu a vkladové povinnosti lze nalézt v Zákoně o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), Zákon č. 90/2012 Sb., v platném znění, zejména v § 15 a následujících, § 253 a násl. a § 344 a násl.

Náhled vzoru prohlášení správce vkladu

Formulář prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky

Správce základního jmění (vkladu) společnosti:
Jan Vzor
Komenského 1
500 02 Pardubice
651403/3659

Prohlašuji, že základní jmění společnosti:
Firma s. r. o.
Nádražní 943
500 02 Pardubice

bylo splaceno společníky v plné výši dle společenské smlouvy.

Splacené vklady:

Společník Podíl Splacený podíl Splaceno
Jan Vzor 198 000 Kč 198 000 Kč 100 %
Pavel Syka 198 000 Kč 198 000 Kč 100 %
Dominik Podhájecký 204 000 Kč 204 000 Kč 100 %
Celkem 600 000 Kč 600 000 Kč 100 %

Základní jmění společnosti bylo složeno v peněžité formě a bylo uloženo u bankovního ústavu Komerční banka, a. s. Jako prokazatelný důkaz o této skutečnosti přikládám potvrzení banky o složení této peněžité částky.

Pardubice 17. května 2024

vlastnoruční podpis
Jan Vzor

1× potvrzení bankovního ústavu o složení peněžité částky

Vzor “Prohlášení správce vkladu” zdarma ke stažení

Ukázku prohlášení správce vkladu si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma prohlášení správce vkladu


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie firma


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás