Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor pozvánky k podpisu pracovní smlouvy má formát klasického obchodního dopisu, který zasílá zaměstnavatel svému novému zaměstnanci, který vzešel třeba z výběrového řízení. Je zpravidla zasílán e-mailem, doporučeně či do vlastních rukou.

Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy obsahuje informaci o tom, že zaměstnanec úspěšně splnil podmínky pro přijetí do společnosti. Dále obsahuje podrobnosti o podpisu.

Náležitosti pozvánky k podpisu pracovní smlouvy

Pozvánku posílá zaměstnavatel novému zaměstnanci, kterého si vybral na danou pozici například na základě výběrového řízení.

Forma pozvánky

Pozvánka má formát klasického obchodního dopisu. Obvykle je zasílána formou dopisu doporučeně do vlastních rukou, nebo je možno ji zaslat prostřednictvím e-mailu.

Nutné náležitosti

  • údaje o osobě, která danou věc vyřizuje (jméno, telefon, e-mail)
  • údaje o budoucím zaměstnanci
  • místo a datum vyřízení
  • informace, že budoucí zaměstnanec uspěl ve výběrovém řízení a splnil podmínky pro přijetí
  • datum a čas pospisu smlouvy, místo podpisu
  • další případné podmínky k uskutečnění
  • jméno, funkce a podpis pověřené osoby

Na co si dát pozor

Pozvánka by měla být vlastnoručně podepsána pověřenou osobou.

Právní náležitosti

Vše k pracovní smlouvě je upraveno v zákoníku práce.

Náhled vzoru pozvánky k podpisu pracovní smlouvy

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Skrblík/0218
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Jana Vzorová
Seifertova 1153
500 02 Hradec Králové

Praha 11. července 2024

Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy

Vážená paní Vzorová,

na základě výběrového řízení jste byla vybrána na místo asistentky generálního ředitele.

Zveme Vás k projednání pracovních podmínek, náplně práce, platových podmínek, popř. k podpisu pracovní smlouvy.

Dostavte se prosím 18. července 2024 v 10:00 hodin na adresu společnosti Firma s. r. o., místnost A26.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se stanete členkou našeho týmu.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
vedoucí personálního oddělení

Příloha
Osobní dotazník

Vzor “Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy” zdarma ke stažení

Vzor pozvánky k podpisu pracovní smlouvy je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma pozvánku k podpisu pracovní smlouvy


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie firma


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás