, Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy zdarma ke stažení

Vzor pozvánky k podpisu pracovní smlouvy má formát klasického obchodního dopisu, který zasílá zaměstnavatel svému novému zaměstnanci, který vzešel třeba z výběrového řízení. Je zpravidla zasílán doporučeně či do vlastních rukou.

Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy obsahuje nejprve informaci o tom, že zaměstnanec úspěšně splnil podmínky pro přijetí do společnosti. Dále pak obsahuje další podrobnosti, kdy a kde se podpis a projednání dalších nutných podmínek uskuteční.

Náležitosti pozvánky k podpisu pracovní smlouvy

Pozvánku posílá zaměstnavatel novému zaměstnanci, kterého si vybral na danou pozici například na základě výběrového řízení.

Forma pozvánky

Pozvánka má formát klasického obchodního dopisu. Obvykle je zasílána formou dopisu doporučeně do vlastních rukou, ale je možno ji zaslat i prostřednictvím emailu.

Nutné náležitosti

Pozvánka v první části obsahuje nutné údaje o osobě, která danou věc vyřizuje (jméno a kontaktní telefon či e-mail), dále údaje o adresátovi (budoucím zaměstnanci) a místo a datum vyřízení.

V další části je uvedena informace, že zaměstnanec úspěšně splnil podmínky pro přijetí. Dále je nutné uvést, kdy a kde bude smlouva podepsána a případné projednání dalších nutných podmínek k uskutečnění.

V poslední části je uvedeno jméno a funkce pověřené osoby.

Na co si dát pozor

Pozvánka by měla být vlastnoručně podepsána pověřenou osobou.

Náhled vzoru pozvánky k podpisu pracovní smlouvy

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Skrblík/0218
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Jana Vzorová
Seifertova 1153
500 02 Hradec Králové

Praha 3. března 2019

Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy

Vážená paní Vzorová,

na základě výběrového řízení jste byla vybrána na místo asistentky generálního ředitele.

Zveme Vás k projednání pracovních podmínek, náplně práce, platových podmínek, popř. k podpisu pracovní smlouvy.

Dostavte se prosím 10. března 2019 v 10:00 hodin na adresu společnosti Firma s. r. o., místnost A26.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se stanete členkou našeho týmu.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
vedoucí personálního oddělení

Příloha
Osobní dotazník

Vzor “Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy” zdarma ke stažení

Vzor pozvánky k podpisu pracovní smlouvy je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma pozvánku k podpisu pracovní smlouvy

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy

Diskuze Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy