, Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy zdarma ke stažení

Vzor pozvánky k podpisu pracovní smlouvy má formát klasického obchodního dopisu, který zasílá zaměstnavatel svému novému zaměstnanci, který vzešel třeba z výběrového řízení. Je zpravidla zasílán doporučeně či do vlastních rukou.

Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy obsahuje nejprve informaci o tom, že zaměstnanec úspěšně splnil podmínky pro přijetí do společnosti. Dále pak obsahuje další podrobnosti, kdy a kde se podpis a projednání dalších nutných podmínek uskuteční.

Náležitosti pozvánky k podpisu pracovní smlouvy

Pozvánku posílá zaměstnavatel novému zaměstnanci, kterého si vybral na danou pozici například na základě výběrového řízení.

 • Forma pozvánky
  Pozvánka má formát klasického obchodního dopisu. Obvykle je zasílána formou dopisu doporučeně do vlastních rukou, ale je možno ji zaslat i prostřednictvím emailu.
 • Nutné náležitosti
  Pozvánka v první části obsahuje nutné údaje o osobě, která danou věc vyřizuje (jméno a kontaktní telefon či e-mail), dále údaje o adresátovi (budoucím zaměstnanci) a místo a datum vyřízení.
  V další části je uvedena informace, že zaměstnanec úspěšně splnil podmínky pro přijetí. Dále je nutné uvést, kdy a kde bude smlouva podepsána a případné projednání dalších nutných podmínek k uskutečnění.
  V poslední části je uvedeno jméno a funkce pověřené osoby.
 • Na co si dát pozor
  Pozvánka by měla být vlastnoručně podepsána pověřenou osobou.

Náhled vzoru pozvánky k podpisu pracovní smlouvy

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Skrblík/0218
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Jana Vzorová
Seifertova 1153
500 02 Hradec Králové

Praha 3. března 2019

Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy

Vážená paní Vzorová,

na základě výběrového řízení jste byla vybrána na místo asistentky generálního ředitele.

Zveme Vás k projednání pracovních podmínek, náplně práce, platových podmínek, popř. k podpisu pracovní smlouvy.

Dostavte se prosím 10. března 2019 v 10:00 hodin na adresu společnosti Firma s. r. o., místnost A26.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se stanete členkou našeho týmu.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
vedoucí personálního oddělení

Příloha
Osobní dotazník

Vzor “Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy” zdarma ke stažení

Vzor pozvánky k podpisu pracovní smlouvy je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma pozvánku k podpisu pracovní smlouvy

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy

Diskuze Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy