Oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky

Veronika Jelínková
Publikováno 27. října 2021

Vzor oznámení o vymezení prostoru pro kuřáky posloužení všem ředitelům a dalším pracovníkům na vedoucích pozicích, kteří se rozhodli omezit kouření v prostorách své společnosti.

Náležitosti oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky

Kdy použít

Vzor oznámení využijí zaměstnavatelé pokud mají mezi svými zaměstnanci kuřáky a potřebují jasně určit, ve kterých prostorách společnosti je umožněno kouřit.

Forma

Forma oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky je písemná.

Nutné náležitosti

  • datum
  • vymezení prostoru
  • případné následky při nedodržení pravidel
  • odpovědná osoba

Na co nezapomenout

Při tvorbě tohoto oznámení je třeba podmínky a pravidla vymezit zcela jasně a zřetelně, aby nemohlo dojít k následným problémům s pochopením oznámení.

Právní náležitosti

Tuto problematiku řeší § 103 a § 106 zákona č. 262/2006 Sb.

Náhled vzoru oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky

Firma, s. r. o. Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2

Oznámení o vymezení prostoru pro kuřáky

Oznamuji všem zaměstnancům:

  • v důsledku množících se stížností, je od dubna 2024 vymezen prostor pro kuřáky
  • tyto prostory jsou vymezeny před vchodem do každé budovy společnosti a jsou a budou opatřeny dostatečným množstvím vhodných popelníků
  • bude-li od tohoto dne přistižen kterýkoliv zaměstnanec, že kouří na jiném místě, bude s ním vedeno kárné řízení pro vážné porušení pracovní kázně
  • pokud bude zaměstnanec opakovaně kouřit na jiném, než vyhrazeném místě, a bude opakovaně napomínán, může být tento fakt důvodem k rozvázání pracovního poměru pro opakované porušování pracovní kázně.

Praha 15. dubna 2024

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
generální ředitel

Vzor “Oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky” zdarma ke stažení

Vzor oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie firma


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás