Vzory zdarma

Oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky zdarma ke stažení

Vzor oznámení o vymezení prostoru pro kuřáky posloužení všem ředitelům a dalším pracovníkům na vedoucích pozicích, kteří se rozhodli omezit kouření v prostorách své společnosti.

Nařízení by mělo obsahovat datum, od kterého jsou nové podmínky v účinnosti, jasné vymezení prostorů, ve kterých je kouření povoleno a dále i případné následky pro ty zaměstnance, kteří poruší pravidla a budou nadále kouřit v prostorech, kde je kouření zakázáno.

Náhled vzoru oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky

Firma, s. r. o. Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2

Oznámení o vymezení prostoru pro kuřáky

Oznamuji všem zaměstnancům:

  • v důsledku množících se stížností, je od března 2021 vymezen prostor pro kuřáky
  • tyto prostory jsou vymezeny před vchodem do každé budovy společnosti a jsou a budou opatřeny dostatečným množstvím vhodných popelníků
  • bude-li od tohoto dne přistižen kterýkoliv zaměstnanec, že kouří na jiném místě, bude s ním vedeno kárné řízení pro vážné porušení pracovní kázně
  • pokud bude zaměstnanec opakovaně kouřit na jiném, než vyhrazeném místě, a bude opakovaně napomínán, může být tento fakt důvodem k rozvázání pracovního poměru pro opakované porušování pracovní kázně.

Praha 1. března 2021

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
generální ředitel

Vzor “Oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky” zdarma ke stažení

Vzor oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky

Diskuze Oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky