Žádost o prominutí překážky provozování živnosti ohlašovací

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Ukázka dopisu žádost o prominutí překážky v provozování živnosti ohlašovací přijde vhod všem fyzickým osobám, které by se rády staly živnostníky, avšak brání jim v tom překážka. V tomto případě například v podobě konkurzu, jež byl na fyzickou osobu v minulosti uvalen. Jedná se o oficiální žádost, proto by se měla odesílat doporučenou poštou na adresu místně příslušného živnostenského odboru Krajského soudu.

V žádosti o prominutí překážky v provozování živnosti ohlašovací si dejte záležet na správnosti všech údajů, zejména pak na faktických datech daných skutečností. Zkontrolujte si rovněž správnost adres a nezanedbejte i důvod, který tvoří překážku v živnostenském podnikání.

Náležitosti žádosti o prominutí překážky provozování živnosti ohlašovací

Žádost využijí fyzické osoby, které by rády začaly podnikat, ale brání jim v tom nějaká překážka např. konkurz.

Forma žádosti

Žádost je psána písemně ve standardizovaném formátu obecné žádosti.

Nutné náležitosti

V záhlaví je uvedeno jméno a adresa žadatele a název a adresa příslušného živnostenského úřadu. Dále nesmí chybět datum a místo, kde žádost píšeme.

V samotném textu nezapomeneme uvést IČ a DIČ a důvod proč by měl úřad prominout překážku. Vhodné je uvést, že se odvoláváte na příslušný paragraf zákona o živnostenském podnikání.

V závěru žádosti nezapomeňte na pozdrav a vlastnoruční podpis.

Kam poslat

Žádost je nejvhodnější doručit doporučeně na živnostenský úřad.

Právní náležitosti

Žádost je podávána v souladu s § 8 zákon o živnostenském podnikání 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Náhled vzoru žádosti o prominutí překážky provozování živnosti ohlašovací

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2

Živnostenský odbor
ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 20
120 39 Praha 2

Žádost o prominutí překážky v provozování živnosti ohlašovací

Vážení,

chci ohlásit živnost truhlářství, pro jejíž provozování splňuji všeobecné i zvláštní podmínky podle § 6 a § 7 Živnostenského zákona. V provozování této činnosti mi brání překážka podle § 8 odst. 1 Živnostenského zákona, neboť byl na můj majetek Krajským soudem v listopadu 2023 prohlášen konkurz, který byl v lednu 2024 ukončen.

Žádám Vás tímto o prominutí překážky v provozování živnosti ohlašované fyzickou osobou ve smyslu § 8, odst. 4 živnostenského zákona. V současné době jsou již všechny pohledávky věřitelů uspokojeny. Zároveň jsem v nedávné době získal značnou peněžitou částku na základě dědictví ze závěti po svém zemřelém strýci panu Ferdinandu Novákovi.

Pokud mi bude tato překážka prominuta a bude mi umožněno provozování činnosti, budu jí vykonávat svědomitě a při jejím provozování řádně plnit své závazky.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Přílohy:
Usnesení krajského soudu ze dne 10. listopadu 2023
Usnesení krajského soudu ze dne 15. ledna 2024
Rozhodnutí okresního soudu o nabytí dědictví čj. D 35/05 – 15

Vzor “Žádost o prominutí překážky provozování živnosti ohlašovací” zdarma ke stažení

Šablona dopisu žádost o prominutí překážky v provozování živnosti ohlašovací je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma žádost o prominutí překážky provozování živnosti ohlašovací


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie OSVČ


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás