Urgence objednávky

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Obchodní dopis urgence objednávky se používá u podnikatelů, živnostníků a firem, které mají problém s dodavatelskou firmou, jež jim nedodala objednané zboží, produkty či služby v dohodnutém termínu. Urgence objednávky se posílá doporučeným dopisem na adresu dodavatelské firmy.

V úvodu vzoru je vhodné se nejprve údivně pozastavit nad nesplněním ujednaného závazku, přičemž podrobně vysvětlete, o jakou objednávku se jedná. Nezapomeňte uvést ani číslo nedodané objednávky a datum, ke kterému měla být plněna. V závěru dopisu vyjádřete politování nad nastalou situací a vyjádření přání, že se v budoucnu nebude opakovat. V opačném případě jinak budete nuceni hledat si nového dodavatele.

Vzor obchodního dopisu urgence objednávky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Náležitosti urgence objednávky

Jedná se o typ obchodního dopisu, kterým upozorňujeme na fakt, že dodavatelská firma nesplnila termín v dodání zboží či služeb.

Forma písemnosti

Uplatnění je psáno formou obecného obchodního dopisu.

Nejlépe lze využít předem stanoveného formuláře, který je dostupný na živnostenských úřadech popř. na jejich webových stránkách.

Nutné náležitosti

Nutná je jednoznačná specifikace vydaného živnostenského oprávnění a jméno nového odpovědného zástupce (trvalé bydliště, rodné číslo, kvalifikace).

Potřebnou součástí je vysvětlení celé záležitosti a určení datumu nástupu do funkce zástupce.

Kam doručit

Oznámení se podává u kteréhokoliv živnostenského úřadu nebo lze využít služeb Czech Pointu.

Právní náležitosti

Ustanovení je podáváno v souladu s § 11 zákona o živnostenském podnikání 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Důležité upozornění

Podání ustanovení je zpoplatněno podle příslušných sazebníků. K ustanovaní je nutné doručit výpis rejstříku trestů a doklad o kvalifikaci odpovědného zástupce.

Doporučení

Urgenci je vhodné psát důrazně, ale zároveň slušně a upozornit na fakt, že pokud se vše vrátí do normálního stavu např. podle smlouvy, neutrpí tím přátelské obchodní vztahy. Naopak, pokud dodavatel bude urgenci ignorovat, je to důvod, proč si najdete jiného dodavatele.

Kam doručit

Urgenci je vhodné doručit doporučeně či osobně osobě nebo firmě, po které splnění uzavřených podmínek požadujeme. Možnost je i doručení emailem.

Náhled vzoru urgence objednávky

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Obj-2024-0223
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Praha 20. května 2024

Společnost a. s.
Václavské náměstí 1073
110 00 Praha 1

Urgence dodávky silikonových tkanin

Vážení obchodní přátelé,

až doposud jsme vždy byly s termíny Vašich dodávek spokojeni, a proto si nedovedeme vysvětlit, proč jste nám dle objednávky č.93/2024 dodnes nedodali silonovou tkaninu, jež užíváme jako podšívku do lehkých šusťákových souprav.

U Vás objednaný materiál nutně potřebujeme pro zajištění plynulosti výroby před vyčerpáním do-volených v letních měsících.

Látku jsme dle Vámi potvrzené objednávky měli obdržet nejpozději do 10. dubna 2024, ale dosud jste nám neoznámili termín dodávky ani důvody opoždění zásilky. Žádáme Vás proto o urgentní zaslání námi objednaného zboží, nejpozději do konce května 2024. Nebude-li tak uskutečněno, budeme nuceni si najít jiného, lepšího dodavatele.

Pevně věříme, že naše další objednávky již budete vyřizovat ve stanovených lhůtách.

S pozdravem

Eduard Skrblík
majitel firmy

Vzor “Urgence objednávky” zdarma ke stažení

Vzor urgence objednávky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma urgenci objednávky


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie firma


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás