, Urgence objednávky

Vzory zdarma

Urgence objednávky zdarma ke stažení

Obchodní dopis urgence objednávky se používá u podnikatelů, živnostníků a firem, které mají problém s dodavatelskou firmou, jež jim nedodala objednané zboží, produkty či služby v dohodnutém termínu. Urgence objednávky se posílá doporučeným dopisem na adresu dodavatelské firmy.

V úvodu vzoru je vhodné se nejprve údivně pozastavit nad nesplněním ujednaného závazku, přičemž podrobně vysvětlete, o jakou objednávku se jedná. Nezapomeňte uvést ani číslo nedodané objednávky a datum, ke kterému měla být plněna. V závěru dopisu vyjádřete politování nad nastalou situací a vyjádření přání, že se v budoucnu nebude opakovat. V opačném případě jinak budete nuceni hledat si nového dodavatele.

Vzor obchodního dopisu urgence objednávky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Náhled vzoru urgence objednávky

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Obj-2018-0223
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Praha 17. května 2018

Společnost a. s.
Václavské náměstí 1073
110 00 Praha 1

Urgence dodávky silikonových tkanin

Vážení obchodní přátelé,

až doposud jsme vždy byly s termíny Vašich dodávek spokojeni, a proto si nedovedeme vysvětlit, proč jste nám dle objednávky č.93/2018 dodnes nedodali silonovou tkaninu, jež užíváme jako podšívku do lehkých šusťákových souprav.

U Vás objednaný materiál nutně potřebujeme pro zajištění plynulosti výroby před vyčerpáním do-volených v letních měsících.

Látku jsme dle Vámi potvrzené objednávky měli obdržet nejpozději do 15. května 2018, ale dosud jste nám neoznámili termín dodávky ani důvody opoždění zásilky. Žádáme Vás proto o urgentní zaslání námi objednaného zboží, nejpozději do konce května 2018. Nebude-li tak uskutečněno, budeme nuceni si najít jiného, lepšího dodavatele.

Pevně věříme, že naše další objednávky již budete vyřizovat ve stanovených lhůtách.

S pozdravem

Eduard Skrblík
majitel firmy

Vzor “Urgence objednávky” zdarma ke stažení

Vzor urgence objednávky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma urgenci objednávky

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Urgence objednávky

Vaše emailová adresa zůstane utajena. Urážlivé nebo nicneříkající komentáře rovnou mažeme. :-)

Diskuze Urgence objednávky