Pozvánka k výběrovému řízení

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor pozvánky k výběrovému řízení dobře využijí všichni zaměstnavatelé, kteří potřebují rozšířit základnu svých zaměstnanců, a proto si vytipované jedince zvou k výběrovému řízení. Pozvánka k výběrovému řízení má formu dopisu s hlavičkou, který se zasílá e-mailem na adresu potencionálního zaměstnance.

Součástí pozvánky k výběrovému řízení musí být vždy časový harmonogram a informace kdy a kde konkurz probíhá.

Náležitosti pozvánky k výběrovému řízení

Pozvánku posílá zaměstnavatel všem potenciálním zájemcům o danou pracovní pozici.

Forma pozvánky

Pozvánka má písemný formát a obvykle je zasílána prostřednictvím e-mailu.

Nutné náležitosti

  • údaje o osobě, která danou věc vyřizuje (jméno, telefon, e-mail)
  • údaje o budoucím zaměstnanci
  • místo a datum výběrového řízení
  • časový harmonogram
  • způsob vedení výběrového řízení
  • jméno, funkce a podpis pověřené osoby

Na co si dát pozor

Pozvánka by měla být vlastnoručně podepsána pověřenou osobou.

Doporučení

V případě, že samotný text by byl délkou nepřehledný, je vhodné např. časový harmonogram a detaily uvést do samostatné přílohy.

Pokud je to potřeba, uveďte, jaké podklady má mít uchazeč s sebou.

Právní náležitosti

Vše k výběrovému řízení je upraveno v zákoníku práce.

Náhled vzoru pozvánky k výběrovému řízení

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Skrblík/0218
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Paní
Jana Vzorová
Seifertova 1153
500 02 Hradec Králové

Praha 11. července 2024

Pozvánka k výběrovému řízení

Vážená paní Vzorová,

v příloze Vám zasíláme pozvánku a harmonogram k výběrovému řízení na pozici asistentky generálního ředitele.

Těšíme se na Vás a přejeme mnoho úspěchů.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
vedoucí oddělení

Přílohy

  • Pozvánka
  • Harmonogram

Vzor “Pozvánka k výběrovému řízení” zdarma ke stažení

Vzor pozvánky k výběrovému řízení je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma pozvánku k výběrovému řízení


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie firma


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás