, Pozvánka k výběrovému řízení 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Pozvánka k výběrovému řízení zdarma ke stažení

Vzor pozvánky k výběrovému řízení dobře využijí všichni zaměstnavatelé, kteří potřebují rozšířit základnu svých zaměstnanců, a proto si vytipované jedince zvou k výběrovému řízení. Pozvánka k výběrovému řízení má formu dopisu s hlavičkou, který se zasílá doporučeně na adresu potencionálního zaměstnance.

Součástí pozvánky k výběrovému řízení musí být vždy časový harmonogram a informace kdy a kde konkurz probíhá.

Náležitosti pozvánky k výběrovému řízení

Pozvánku posílá zaměstnavatel všem potenciálním zájemcům o danou pracovní pozici.

Forma pozvánky

Pozvánka má formát klasického obchodního dopisu. Obvykle je zasílána formou dopisu doporučeně do vlastních rukou, ale je možno ji zaslat i prostřednictvím emailu.

Nutné náležitosti

Pozvánka v první části obsahuje nutné údaje o osobě, která danou věc vyřizuje (jméno a kontaktní telefon či e-mail), dále údaje o adresátovi (budoucím zaměstnanci) a místo a datum vyřízení.

V další části je samotný text pozvánky, kde je uvedeno místo a časový harmonogram výběrového řízení. Je vhodné uvést, jakým způsobem bude výběrové řízení vedeno a zda je nutné, aby si uchazeč připravil nějaké speciální doklady s sebou.

V poslední části je uvedeno jméno a funkce pověřené osoby.

Na co si dát pozor

Pozvánka by měla být vlastnoručně podepsána pověřenou osobou.

Doporučení

V případě, že samotný text by byl délkou nepřehledný, je vhodné např. časový harmonogram a detaily uvést do samostatné přílohy.

Náhled vzoru pozvánky k výběrovému řízení

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Skrblík/0218
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Paní
Jana Vzorová
Seifertova 1153
500 02 Hradec Králové

Praha 3. března 2019

Pozvánka k výběrovému řízení

Vážená paní Vzorová,

v příloze Vám zasíláme pozvánku a harmonogram k výběrovému řízení na pozici asistentky generálního ředitele.

Těšíme se na Vás a přejeme mnoho úspěchů.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
vedoucí oddělení

Přílohy

  • Pozvánka
  • Harmonogram

Vzor “Pozvánka k výběrovému řízení” zdarma ke stažení

Vzor pozvánky k výběrovému řízení je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma pozvánku k výběrovému řízení

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Pozvánka k výběrovému řízení

Diskuze Pozvánka k výběrovému řízení