, Žádost o změnu stavby

Vzory zdarma

Žádost o změnu stavby zdarma ke stažení

Vzor žádosti o změnu stavby zachycuje žádost o úpravu již předem vydaného rozhodnutí týkajícího se určité stavby. Odbor stavebního úřadu totiž může v odůvodněných případech na žádost stavebníka udělit povolení ke změně stavby před jejím vlastním dokončením.

Stavební úřad žádost projedná v rozsahu, v jakém se změna samotných práv dotýká a následně vydá vlastní rozhodnutí, kterým změnu stavby buď povolí (přičemž případně rozhodne i o námitkách účastníků a stanoví podle potřeby další zcela závazné podmínky), nebo žádost zamítne. K tomuto řízení o změně se přiměřeně vztahují i ustanovení o stavebním řízení.

Ve vzoru žádosti o změnu stavby, který si můžete stáhnout zcela zdarma, se dotyčný odvolává na ustanovení zákona ve smyslu §68 odst. 1 zák. č. 50/1995 Sb. a co nejpodrobněji vyjmenovává vlastní záměr.

Náhled vzoru žádosti o změnu stavby

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

ÚMČ Praha 2
odbor výstavby
náměstí Míru 600/20
120 00 Praha 2

Praha 4. března 2018

Žádost o změnu stavby

Na základě osobního jednání, které se uskutečnilo dne 2. 3. 2018 s Ing. M. Horákovou, podávám žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením.

Dne 29. 10. 2017 jsem požádal odbor výstavby ÚMČ Praha 2 o vydání stavebního povolení ke zvětšení a přestavbě garáže u mého rodinného domku v Zanzibarské ulici v Praze 2, číslo katastru 563/C, na skladové prostory.

Na základě rozhodnutí odboru výstavby z 12. 12. 2017 (č. j. OV/9/2017) mi bylo vydáno stavební povolení na uvedenou přestavbu. Stavební práce jsem zahájil 3. 1. 2018. Protože se však v posledních týdnech rychle zvyšuje zájem především o dřevěné hračky, které vyrábím, je nutné zvětšit kapacitu budovaných skladových ploch adaptací půdních prostor nad garáží.

Proto ve smyslu § 118 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. podávám žádost o povolení provést změnu stavby před jejím dokončením a přikládám požadovanou dokumentaci.

Očekávám, že má žádost bude vyřízena tak, aby v započatých stavebních pracích mohl bez přerušení pokračovat a ukončit je do konce června 2018.

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

3 sady výkresů

Vzor “Žádost o změnu stavby” zdarma ke stažení

Vzor žádosti o změnu stavby je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma žádost o změnu stavby

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žádost o změnu stavby

Vaše emailová adresa zůstane utajena. Urážlivé nebo nicneříkající komentáře rovnou mažeme. :-)

Diskuze Žádost o změnu stavby