Vzory zdarma

Žádost o zápis do obchodního rejstříku zdarma ke stažení

Žádost o zápis do obchodního rejstříku se zasílá na příslušný okresní soud po uzavření společenské smlouvy mezi dvěma a více fyzickými osobami. Dopis se zasílá doporučeně a předně by měl obsahovat jména osob, které uzavřely společenskou smlouvu, datum jejího sepsání a procento splacení vkladu všech společníků.

Krom toho by měl dopis obsahovat i přesný název společnosti, předmět jejího podnikání, jména, adresy trvalého bydliště a rodná čísla zakladatelů, sídlo společnosti, IČ, DIČ, výši základního kapitálu a jména jednatelů. Přílohou žádosti i zápis do obchodního rejstříku by pak měla být podepsaná a notářsky ověřená společenská smlouva.

Náhled vzoru žádost o zápis do obchodního rejstříku

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

Okresní soud pro Prahu 2
Francouzská 808/19
120 00 Praha 2

Praha 25. 2. 2020

Žádost o zápis do obchodního rejstříku

Na základě uzavření společenské smlouvy mezi Eduardem Skrblíkem a Petrem Specimenem ze dne 12. února 2020 a splacení 100% vkladu všech společníků podávám žádost o zapsání do obchodního rejstříku.

Dále uvádím tyto údaje:

  • Název společnosti: Firma, s. r. o.
  • Předmět podnikání: nákup a výroba produktů zdravé výživy za účelem jejich dalšího prodeje
  • Zakladatelé: Eduard Skrblík (Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, r. č. 764824/6969), Petr Specimen (Komenského 3190, 110 00 Praha 1, r. č. 795430/5658)
  • Sídlo společnosti: ČSA 250, 530 02 Pardubice
  • IČ: 4790523
  • DIČ: CZ 1844790523
  • Základní kapitál: 30 000 Kč
  • Jednatel společnosti: Eduard Skrblík

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Přílohy:

Podepsaná notářsky ověřená společenská smlouva

Vzor “Žádost o zápis do obchodního rejstříku” zdarma ke stažení

Vzor žádosti o zápis do obchodního rejstříku je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma žádost o zápis do obchodního rejstříku

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žádost o zápis do obchodního rejstříku

Diskuze Žádost o zápis do obchodního rejstříku