Vzory zdarma

Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti zdarma ke stažení

Ukázka dopisu návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti slouží všem jednatelům či jiným zástupcům obchodních společností, jež chtějí vložit část svého osobního majetku do jejich společnosti.

Dokument se zasílá zpravidla doporučeně na adresu místně příslušného katastrálního úřadu. Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti je potřeba před vlastním použitím mírně upravit, zejména pak adresy a další podrobnosti o dané obchodní společnosti a nemovitosti.

Náhled vzoru návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti

Navrhovatel
Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2
rodné číslo 631314/1234

Katastrální úřad
K Pivovaru 313
500 02 Hradec Králové

Praha 19. července 2021

Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti

Správní poplatek: zaplacen kolkem na tomto návrhu

Přílohy:

  1. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Firma s. r. o.
  2. Společenská smlouva obchodní společnosti
  3. Prohlášení vkladatele o vložení nemovitosti v pěti stejnopisech
  4. Notářsky ověřena kopie listiny prokazující oprávnění s nemovitostí nakládat

I.

Prohlášením ze dne 1. července 2021 jsem se rozhodl, že vložím nemovitost a to rodinný dům čp. 100 spolu se stavební parcelou č. 455/5 a zahradou par. č. 455/8, vše v katastrálním území Hradec Králové, do základního kapitálu obchodní společnosti Firma, s. r. o. se sídlem v Hradci Králové, 500 02, Podnikatelská 219, IČ 12345678. Nemovitost je zapsána u Katastrálního úřadu v Hradci Králové na listu vlastnictví č. 818.

II.

K návrhu přikládám doklady uvedené na přední straně a žádám, aby Katastrální úřad v Hradci Králové provedl vklad prohlášením o vložení nemovitosti do základního kapitálu odchodní společnosti tak, jak je navrženo.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Vzor “Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti” zdarma ke stažení

Ukázka dokumentu Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti

Diskuze Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti