Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti

Veronika Jelínková
Publikováno 24. října 2021

Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti slouží všem jednatelům či jiným zástupcům obchodních společností, kteří chtějí vložit část svého osobního majetku do jejich společnosti.

Náležitosti návrhu na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti

Kdy použít

Návrh se podává, pokud chce některý z jednatelů dané společnosti vložit do základního kapitálu nepeněžitý vklad.

Forma

Forma podání je písemná. Dokument se zpravidla odnáší nebo zasílá doporučeně poštou na adresu příslušného katastrálního úřadu.

Nutné náležitosti

 • Navrhovatel vkladu
 • Katastrální úřad
 • Místo a datum
 • Předmět
 • Informace o správním poplatku
 • Seznam příloh
 • Text návrhu
 • Vlastnoruční podpis

Na co nezapomenout

Pokud se rozhodnete vložit nemovitost do kapitálu společnosti, přechází vlastnická práva na danou obchodní společnost.

Právní náležitosti

Nepeněžité vklady, mezi které patří i vklady nemovitostí, jsou upravovány Občanským zákoníkem (NOZ) – zákon č. 89/2012 Sb. a Zákonem o obchodních korporacích (ZOK) – zákon č. 90/2012 Sb.

Náhled vzoru návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti

Navrhovatel
Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2
rodné číslo 631314/1234

Katastrální úřad
K Pivovaru 313
500 02 Hradec Králové

Praha 17. července 2024

Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti

Správní poplatek: zaplacen kolkem na tomto návrhu

Přílohy:

 1. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Firma s. r. o.
 2. Společenská smlouva obchodní společnosti
 3. Prohlášení vkladatele o vložení nemovitosti v pěti stejnopisech
 4. Notářsky ověřena kopie listiny prokazující oprávnění s nemovitostí nakládat

I.

Prohlášením ze dne 10. července 2024 jsem se rozhodl, že vložím nemovitost a to rodinný dům čp. 100 spolu se stavební parcelou č. 455/5 a zahradou par. č. 455/8, vše v katastrálním území Hradec Králové, do základního kapitálu obchodní společnosti Firma, s. r. o. se sídlem v Hradci Králové, 500 02, Podnikatelská 219, IČ 12345678. Nemovitost je zapsána u Katastrálního úřadu v Hradci Králové na listu vlastnictví č. 818.

II.

K návrhu přikládám doklady uvedené na přední straně a žádám, aby Katastrální úřad v Hradci Králové provedl vklad prohlášením o vložení nemovitosti do základního kapitálu odchodní společnosti tak, jak je navrženo.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Vzor “Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti” zdarma ke stažení

Ukázka dokumentu Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie firma


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás