Předtisk obchodního dopisu – vodorovný

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vodorovný předtisk pro obchodní dopis je jedním ze základních a nejpraktičtějších formulářů. Dá se využít de facto k libovolnému účelu, začínaje u objednávky a konče třeba u reklamace. Z toho vyplývá, že samotný dopis píše sám pisatel. Ten si do záhlaví dopisu může doplnit svoji adresu a v případě právnické osoby i logo či znak.

Jak již bylo řečeno výše, vodorovný předtisk pro obchodní dopis je určen převážně pro právnické osoby, obchodní firmy, živnostníky, podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné. Po drobné úpravě však nic nebrání ani osobě fyzické využít tento předtisk.

Předtisk obsahuje několik polí k vyplnění. Jedná se o záhlaví dopisu (označení odesílatele a jeho adresa), váš dopis značky (v případě, že odpovídáte na dopis), naše značka (vámi zvolený identifikátor dopisu), vyřizuje (jméno toho, kdo dopis píše) a místo odeslání (město). Na spodní straně formuláře pak najdete položky pro bankovní a telefonní spojení.

Náležitosti předtisku obchodního dopisu

Předtisk obchodního dopisu svislý je jedním z nejobecnějších formulářů v obchodní korespondenci. Základní údaje jsou na rozdíl od předtisku obchodního dopisu svislého uvedeny v základní řádce vedle sebe.

Forma žádosti

Lze využít obecně využívaný předtisk, který je standardně používaný v obchodní korespondenci.

Nutné náležitosti

V záhlaví je nutné uvést jméno a adresu odesílatele, vpravo nahoru se doplní adresa příjemce, dále je potřebné doplnit zápis pro váš dopis značky ze dne, vaši značku, kontaktní údaje a jméno pisatele a datum a místo vyřízení.

V další části je heslovitý obsah dopisu, samotný text, závěrečný pozdrav, jméno a funkce podepisující osoby.

V zápatí bývá obvykle uvedeno bankovní spojení, IČ a DIČ.

Na co si dát pozor

Nezapomeňte zvolit vhodné oslovení (například vážení obchodní přátelé, vážená paní ředitelko, apod.) a text smysluplně dělit do odstavců.

Kdy použít

Předtisk lze využít například při psaní objednávky, žádosti, nabídky apod. Využijí jej jak fyzické, tak právnické osoby.

Vzor “Předtisk obchodního dopisu – vodorovný” zdarma ke stažení

Vzor vodorovného předtisku obchodního dopisu je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma vodorovný předtisk obchodního dopisu


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie firma


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás