Vzory zdarma

Přiznání k silniční dani zdarma ke stažení

Formulář přiznání k dani silniční 2021 využijí všechny fyzické i právnické osoby, jež podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, musejí podávat přiznání k silniční dani.

Náležitosti přiznání k silniční dani

Úvodní strana tiskopisu čítá kolonky pro vyplnění informací o poplatníkovi, rozlišení zdali se jedná o právnickou či fyzickou osobu, kontaktní údaje a v neposlední řadě i číslo bankovního účtu daného subjektu. Zadní strana formuláře pro přiznání daně silniční pro rok 2021 obsahuje kolonky pro vyplnění všech vozidel, jichž se přiznání týká a zejména pak tabulky, do kterých se vyplňují jednotlivé sazby, slevy, osvobození a zejména pak celková výše daně.

Forma

Jednotný formulář

Nutné náležitosti

  • identifikace poplatníka, kontaktní údaje
  • číslo bankovního účtu subjektu
  • informace o vozidlech, které dani podléhají

Kam doručit

Přiznání k silniční dani se odevzdává vyplněné na světle modrém formuláři příslušnému finančnímu úřadu.

Doporučení k přiznání

Sledujte jednotlivé sazby, slevy, osvobození od daně

Právní náležitosti

Zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.

Tiskopis přiznání k silniční dani 2021 je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Vzor “Přiznání k silniční dani” zdarma ke stažení

Ukázku přiznání k silniční dani si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma tiskopis přiznání k silniční dani

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Přiznání k silniční dani

Diskuze Přiznání k silniční dani