Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání poslouží všem podnikatelům, kterým nepředvídatelné skutečnosti značně zkomplikovaly odevzdání daňového přiznání v řádném termínu. Lhůty pro podání daňových přiznání k jednotlivým daním stanovují zvláštní hmotné předpisy, které tyto daně upravují. Jedinou výjimku pak tvoří právě zákon o daních z příjmů, který tuto lhůtu pro podání daňového přiznání neupravuje.

Ze závažných důvodů pak může být právě před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání podána žádost o prodloužení této lhůty k podání. Požádat o prodloužení může jednak přímo daňový subjekt, zákonný zástupce osoby, která není způsobilá k samostatnému jednání před správcem daně popřípadě zmocněný zástupce zvolený poplatníkem nebo ustanovený zástupce.

Lhůta pro podání daňového přiznání může být následně prodloužena až o tři měsíce po uplynutí lhůty; pokud jsou součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání i příjmy zdaňované v zahraničí na základě daňového přiznání, může správce daně na žádost prodloužit lhůtu pro podání přiznání až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Náležitosti žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Žádost využijí živnostníci nebo firmy, kteří z nepředvídatelných důvodů nemohou odevzdat daňové přiznání v řádném termínu.

Forma žádosti

Žádost je psána písemně ve standardizovaném formátu obecné žádosti.

Nutné náležitosti

 • jméno a adresa žadatele
 • název a adresa příslušného finančního úřadu
 • datum
 • místo, kde žádost píšete
 • IČO, DIČ
 • důvod žádosti
 • délku požadovaného prodloužení
 • odvolání na příslušný paragraf zákona o správě daní a poplatků
 • vlastnoruční podpis.

Kam poslat

Žádost je nejvhodnější doručit doporučeně či osobně na příslušný finanční úřad.

Právní náležitosti

Žádost je podávána v souladu s § 36 zákona o správě daní a poplatků 337/92Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Náhled vzoru žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2

Finanční úřad Praha 2
Vinohradská 2488/49
102 00 Praha 2 – Vinohrady

Praha 22. května 2024

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Žádám Vás o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob o dva měsíce.

Uvádím důležité údaje:

 • Obchodní jméno: Eduard Skrblík –  čalounictví
 • Sídlo podnikání: Zanzibarská 208/11, 102 00 Praha 2
 • IČO: 7202062211
 • DIČ: CZ4502081165
 • Zápis v OR vedený Obvodním soudem v Praze 2, oddíl B, vložka 231279

Důvodem žádosti je skutečnost, že jsem 19. května 2024 obdržel od výrobce účetního programu COSYS dopis s upozorněním a omluvou, že v algoritmu programu nesouhlasí součty v hlavní knize se skutečným stavem a že mi bude opravená verze zaslána nejpozději do konce následujícího měsíce.

Vzhledem k tomu, že bude nutné ještě všechna data překontrolovat, předpokládám časovou náročnost této kontroly na další měsíc.

Jsem přesvědčen, že pochopíte, že za této situace není v mých možnostech podat správné daňové přiznání v určené lhůtě a vyhovíte mé žádosti o její prodloužení.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Notářsky ověřená kopie dopisu výrobce účetního programu

Vzor “Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání” zdarma ke stažení

Vzor žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie finanční úřad


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás