Urgence

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Typ obchodního dopisu urgence se nejčastěji vztahuje k předem odeslané objednávce, která však doposud nepostoupila do fáze realizace. Dokument se zpravidla píše na vodorovném či svislém předtisku obchodního dopisu a zasílá se protistraně doporučeným dopisem.

Vzor urgence je správně napsán velmi důraznou, avšak stále slušnou formou, která má vyvinout na protistranu nátlak, aby začaly plnit své závazky dle domluvených smluv. V úvodu dopisu nezapomeňte nejprve vysvětlit důvod vaší urgence a popsat, jak má být stav dané věci dle smlouvy.

Ve druhé fázi dopisu vyjádřete ujištění, že budou všechny objednané služby popřípadě produkty dodány včas dle smlouvy a vaše obchodní přátelství tak neutrpí na újmě. Vzor urgence je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Náležitosti urgence

Jedná se o typ obchodního dopisu, kterým upozorňujeme na nesplnění nějaké povinnosti – např. prodávající dosud nedoručil zboží, odběratel nezaplatil zboží apod.

Forma písemnosti

Uplatnění je psáno formou obecného obchodního dopisu.

Nutné náležitosti

V záhlaví je uvedeno jméno osoby, kdo dopis vyřizuje, spisová značka, číslo jednací a datum a místo.

V samotném textu popíšeme důvod urgence a uvedeme, jak má být daný stav věci uveden do pořádku.

V závěru nesmí chybět vlastnoruční podpis toho, kdo urgenci podává.

Doporučení

Urgenci je vhodné psát důrazně, ale zároveň slušně a upozornit na fakt, že pokud se vše vrátí do normálního stavu např. podle smlouvy, neutrpí tím přátelské obchodní vztahy.

Kam doručit

Urgenci je vhodné doručit doporučeně či osobně osobě nebo firmě, po které splnění uzavřených podmínek požadujeme. Možnost je i doručení emailem.

Náhled vzoru urgence

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Obj-2024-0223
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Společnost a. s.
Václavské náměstí 1073
110 00 Praha 1

Praha 14. dubna 2024

Urgence rekonstrukce areálu penzionu

Vážený pane Novotný,

žádáme Vás tímto o co nejrychlejší zahájení rekonstrukčních prací. Ty měly začít již včera odvozem zbytků stavebního materiálu, vysekáním, vyhrabáním a odvozem nežádoucích porostů a následně měly skončit výsadbou objednaných květin a okrasných dřevin.

Vše mělo být dokončeno do 4. května 2024, kdy bude v penzionu obnoven běžný lázeňský provoz.

Žádáme Vás o urychlení prací, aby se vše stihlo podle smluveného termínu.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
správce objektu

Vzor “Urgence” zdarma ke stažení

Vzor urgence je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma vzor urgence


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie firma


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás