, Urgence 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Urgence zdarma ke stažení

Typ obchodního dopisu urgence se nejčastěji vztahuje k předem odeslané objednávce, která však doposud nepostoupila do fáze realizace. Dokument se zpravidla píše na vodorovném či svislém předtisku obchodního dopisu a zasílá se protistraně doporučeným dopisem.

Vzor urgence je správně napsán velmi důraznou, avšak stále slušnou formou, která má vyvinout na protistranu nátlak, aby začaly plnit své závazky dle domluvených smluv. V úvodu dopisu nezapomeňte nejprve vysvětlit důvod vaší urgence a popsat, jak má být stav dané věci dle smlouvy.

Ve druhé fázi dopisu vyjádřete ujištění, že budou všechny objednané služby popřípadě produkty dodány včas dle smlouvy a vaše obchodní přátelství tak neutrpí na újmě. Vzor urgence je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Náležitosti urgence

Jedná se o typ obchodního dopisu, kterým upozorňujeme na nesplnění nějaké povinnosti – např. prodávající dosud nedoručil zboží, odběratel nezaplatil zboží apod.

 • Forma písemnosti
  Uplatnění je psáno formou obecného obchodního dopisu.
 • Nutné náležitosti
  V záhlaví je uvedeno jméno osoby, kdo dopis vyřizuje, spisová značka, číslo jednací a datum a místo.
  V samotném textu popíšeme důvod urgence a uvedeme, jak má být daný stav věci uveden do pořádku.
  V závěru nesmí chybět vlastnoruční podpis toho, kdo urgenci podává.
 • Doporučení
  Urgenci je vhodné psát důrazně, ale zároveň slušně a upozornit na fakt, že pokud se vše vrátí do normálního stavu např. podle smlouvy, neutrpí tím přátelské obchodní vztahy.
 • Kam doručit
  Urgenci je vhodné doručit doporučeně či osobně osobě nebo firmě, po které splnění uzavřených podmínek požadujeme. Možnost je i doručení emailem.

Náhled vzoru urgence

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Obj-2019-0223
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Společnost a. s.
Václavské náměstí 1073
110 00 Praha 1

Praha 9. května 2019

Urgence rekonstrukce areálu penzionu

Vážený pane Novotný,

žádáme Vás tímto o co nejrychlejší zahájení rekonstrukčních prací. Ty měly začít již včera odvozem zbytků stavebního materiálu, vysekáním, vyhrabáním a odvozem nežádoucích porostů a následně měly skončit výsadbou objednaných květin a okrasných dřevin.

Vše mělo být dokončeno do 31. května 2019, kdy bude v penzionu obnoven běžný lázeňský provoz.

Žádáme Vás o urychlení prací, aby se vše stihlo podle smluveného termínu.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
správce objektu

Vzor “Urgence” zdarma ke stažení

Vzor urgence je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma vzor urgence

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Urgence

Diskuze Urgence