Kmenový list

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Kmenový list je dokument (také cenný papír), jehož funkce by měla být podobná jako u akcie. Vlastník kmenového listu je vlastníkem podílu společnosti, který je jasně v listu uveden.

Kmenové listy mohou využívat společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), které mají ve společenské smlouvě uveden dodatek o vydání kmenových listů. Záznam o kmenových listech může být zapsán již při založení společnosti, nebo dodatečně při změně společenské smlouvy.

Informace o vydání těchto listů uveďte v obchodním rejstříku.

Společnost vydá kmenové listy a ty následně předá společníkům dle podílu. Kmenový list může mít jakoukoli hodnotu. Ovšem všechny kmenové listy musí být ohodnoceny stejně. Součet hodnot kmenových listů je stejný jako počáteční vklad společnosti.

Příklad použití kmenového listu

Příklad 1

Společnost s.r.o. má celkový vklad 20 000 Kč.

V rámci společnosti jsou 2 majitelé, kteří se dohodli, že firmu rozdělí na dva díly. Jeden díl je 60 % a druhý 40 %.

V tomto případě je vhodné celkovou sumu rozdělit na 10 dílů. 1 kmenový list tak bude mít hodnotu 2 000 Kč. 6 listů připadne majiteli A a 4 kusy listů zůstanou majiteli B.

Příklad 2

Tři sestry chtějí založit společnost s ručením omezeným.

Dohodly se, že složí celkový vklad v hodnotě 60 000 Kč. Ovšem jedna ze sester má k dispozici pouze 10 000 Kč místo původního dvojnásobku. Druhá sestra slíbila, že zbytek za ní uhradí.

Kmenové listy rozdělí sestry na 6 kusů v hodnotě 10 000 Kč za kus. Sestra, která složila svých 20 000 Kč, dostane 2 kmenové listy, na druhou připadne pouze 1 list, protože neměla celou svou část. Třetí sestra, která zaplatila sestřin díl, vlastní 3 kmenové listy.

Náležitosti kmenového listu

Forma

Kmenové listy mohou být vydány pouze v případě, že to umožňuje společenská smlouva.

Kmenové listy musí být vytištěné, jasně označené a podepsané.

Nutné náležitosti

  • označení, že jde o kmenový list
  • jednoznačné údaje o společnosti, která listy vydá (jméno, IČO, adresa)
  • informace o společníkovi (jméno, datum narození, adresa)
  • výši vkladu a hodnotu podílu
  • číselné označení listu
  • podpisy všech společníků

Kam doručit

Kmenové listy zůstavají u svého majitele (společníka). Informace pouze uveďte v obchodním rejstříku.

Doporučení u kmenového listu

Informaci o vydání listů co nejdříve zveřejněte v obchodním rejstříku.

Vydání kmenových listů dobře promyslete. Jsou velmi snadno převoditelné a rychle tak ztrácíte kontrolu nad vlastnictvím jednotlivých podílů.

Právní náležitosti

Kmenové listy mohou být vydány pouze v případě, že to umožňuje společenská smlouva.

Kmenové listy jsou cenými papíry dle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

Vzor “Kmenový list” zdarma ke stažení

Vzor kmenového listu je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma kmenový list


jk
jan kovář 05.01.2020 – 18:07

Místo "kmenovým listem zdarma ke stažení" se stáhne dohoda o pracovní činnosti.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.