, Ustanovení odpovědného zástupce 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Ustanovení odpovědného zástupce zdarma ke stažení

Vzor žádosti o ustanovení odpovědného zástupce pomůže zejména živnostníkům a dalším podnikatelům, kteří se rozhodli či byli donuceni změnit zodpovědnou osobu. Doporučený dopis se adresuje příslušnému živnostenskému úřadu a měl by se stejně jako tento vzor skládat z několika bodů.

Tím prvním by mělo být samotné objasnění celé záležitosti a označení vydaného živnostenského oprávnění. V dopise by dále nemělo chybět jméno nového odpovědného zástupce spolu s jeho trvalým bydlištěm a rodným číslem. Nezapomeňte uvést i kvalifikaci nového odpovědného zástupce a datum jeho nástupu do funkce.

K dopisu by bylo vhodné přiložit i výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce, výuční list odpovědného zástupce, doklad o praxi odpovědného zástupce a doklad o zaplacení správního poplatku.

Náležitosti ustanovení odpovědného zástupce

Zákon umožňuje živnostníků provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.

 • Forma
  Nejlépe lze využít předem stanoveného formuláře, který je dostupný na živnostenských úřadech popř. na jejich webových stránkách.
 • Nutné náležitosti
  Nutná je jednoznačná specifikace vydaného živnostenského oprávnění a jméno nového odpovědného zástupce (trvalé bydliště, rodné číslo, kvalifikace). Potřebnou součástí je vysvětlení celé záležitosti a určení datumu nástupu do funkce zástupce.
 • Kam doručit
  Oznámení se podává u kteréhokoliv živnostenského úřadu nebo lze využít služeb Czech Pointu.
 • Právní náležitosti
  Ustanovení je podáváno v souladu s § 11 zákona o živnostenském podnikání 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Důležité upozornění
  Podání ustanovení je zpoplatněno podle příslušných sazebníků. K ustanovení je nutné doručit výpis rejstříku trestů a doklad o kvalifikaci odpovědného zástupce.

Náhled vzoru Ustanovení odpovědného zástupce

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

Živnostenský úřad Náchod
Ústavní 56
547 01 Náchod

Náchod 25. března 2019

Ustanovení nového odpovědného zástupce

Vážení,

na základě ohlášení živnosti SLUNEČNICE – nákup, výroba a prodej zeleniny a květin živnostenskému úřadu v Náchodě bylo dne 5. března 2019 uděleno panu Eduardu Skrblíkovi oprávnění provozovat uvedenou živnost po tragicky zesnulé paní Terezii Vzorové. Živnostenský list jí byl vydán pod čj. ŽO/542/2009/R.

Vzhledem k tomu, že jsem byl dosud odpovědným zástupcem a nyní budu pokračovat v provozování výše zmíněné živnosti, nebudu již moci vykonávat funkci odpovědného zástupce. Ustanovuji proto tímto pana Jana Nováka (r. č. 810217/3259, trvale bytem ČSA 250, 530 02 Pardubice) novým odpovědným zástupcem. Pan Novák byl dosud vedoucím prodejny SLUNEČNICE v Náchodě, Komenského 3190.

Odpovědný zástupce je vyučený v oboru zahradník, je plně způsobilý k právním úkonům a soud ani správní orgán mu neuložil zákaz činnosti týkající se provozování živnosti.

Odpovědný zástupce se ujme své funkce dne 15. dubna 2019.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Přílohy:

 • Výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce
 • Výuční list odpovědného zástupce
 • Doklad o praxi odpovědného zástupce
 • Doklad o zaplacení správního poplatku

Vzor “Ustanovení odpovědného zástupce” zdarma ke stažení

Vzor ustanovení odpovědného zástupce je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma ustanovení odpovědného zástupce

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Ustanovení odpovědného zástupce

Diskuze Ustanovení odpovědného zástupce