Ustanovení odpovědného zástupce

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor žádosti o ustanovení odpovědného zástupce pomůže zejména živnostníkům a dalším podnikatelům, kteří se rozhodli či byli donuceni změnit zodpovědnou osobu. Doporučený dopis se adresuje příslušnému živnostenskému úřadu a měl by se stejně jako tento vzor skládat z několika bodů.

Tím prvním by mělo být samotné objasnění celé záležitosti a označení vydaného živnostenského oprávnění. V dopise by dále nemělo chybět jméno nového odpovědného zástupce spolu s jeho trvalým bydlištěm a rodným číslem. Nezapomeňte uvést i kvalifikaci nového odpovědného zástupce a datum jeho nástupu do funkce.

K dopisu by bylo vhodné přiložit i výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce, výuční list odpovědného zástupce, doklad o praxi odpovědného zástupce a doklad o zaplacení správního poplatku.

Náležitosti ustanovení odpovědného zástupce

Zákon umožňuje živnostníků provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.

Forma

Nejlépe lze využít předem stanoveného formuláře, který je dostupný na živnostenských úřadech popř. na jejich webových stránkách.

Nutné náležitosti

Nutná je jednoznačná specifikace vydaného živnostenského oprávnění a jméno nového odpovědného zástupce (trvalé bydliště, rodné číslo, kvalifikace).

Potřebnou součástí je vysvětlení celé záležitosti a určení datumu nástupu do funkce zástupce.

Kam doručit

Oznámení se podává u kteréhokoliv živnostenského úřadu nebo lze využít služeb Czech Pointu.

Právní náležitosti

Ustanovení je podáváno v souladu s § 11 zákona o živnostenském podnikání 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Důležité upozornění

Podání ustanovení je zpoplatněno podle příslušných sazebníků. K ustanovení je nutné doručit výpis rejstříku trestů a doklad o kvalifikaci odpovědného zástupce.

Náhled vzoru Ustanovení odpovědného zástupce

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

Živnostenský úřad Náchod
Ústavní 56
547 01 Náchod

Náchod 4. července 2022

Ustanovení nového odpovědného zástupce

Vážení,

na základě ohlášení živnosti SLUNEČNICE – nákup, výroba a prodej zeleniny a květin živnostenskému úřadu v Náchodě bylo dne 5. března 2022 uděleno panu Eduardu Skrblíkovi oprávnění provozovat uvedenou živnost po tragicky zesnulé paní Terezii Vzorové. Živnostenský list jí byl vydán pod čj. ŽO/542/2009/R.

Vzhledem k tomu, že jsem byl dosud odpovědným zástupcem a nyní budu pokračovat v provozování výše zmíněné živnosti, nebudu již moci vykonávat funkci odpovědného zástupce. Ustanovuji proto tímto pana Jana Nováka (r. č. 810217/3259, trvale bytem ČSA 250, 530 02 Pardubice) novým odpovědným zástupcem. Pan Novák byl dosud vedoucím prodejny SLUNEČNICE v Náchodě, Komenského 3190.

Odpovědný zástupce je vyučený v oboru zahradník, je plně způsobilý k právním úkonům a soud ani správní orgán mu neuložil zákaz činnosti týkající se provozování živnosti.

Odpovědný zástupce se ujme své funkce dne 11. července 2022.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Přílohy:

  • Výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce
  • Výuční list odpovědného zástupce
  • Doklad o praxi odpovědného zástupce
  • Doklad o zaplacení správního poplatku

Vzor “Ustanovení odpovědného zástupce” zdarma ke stažení

Vzor ustanovení odpovědného zástupce je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma ustanovení odpovědného zástupce


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.