Poslední upomínka – pokus o smír

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Poslední upomínka, někdy také známá jako poslední pokus o smír je typ obchodního dopisu, kterým se odesílatel domáhá například uhrazení faktury. Jedná se o poslední krok po první a druhé upomínce, který předchází předání celého případu k vyřešení u obchodního soudu. Z tohoto důvodu by měla být psána, stejně jako tento vzor, velmi důrazně a nemilosrdně.

Náležitosti poslední upomínky

Forma

Písemná forma

Nutné náležitosti

  • označení obou stran (dlužník, věřitel)
  • označení, že jde o poslední upomínku
  • údaje o faktuře, která je po splatnosti
  • informace o termínu splatnosti a celkové dlužné částce
  • výše penále a výše dodatečných nákladů
  • nový termín splatnosti (ihned)
  • nastínění dalších kroků, které jste připraveni podniknout v případě neuhrazení částky
  • podpis

Kam doručit

Poslední upomínka se zasílá poštou doporučeně (dopis s hlavičkou právního oddělení dané společnosti) na adresu odběratele nezaplaceného zboží či služeb.

Doporučení k poslední upomínce

Na začátku dopisu je vhodné připomenout o jaké faktuře je řeč, datum její splatnosti a celková pohledávaná částka.

V poslední upomínce alias posledním pokusu o smír nesmí chybět číslo bankovního účtu, na který chcete dlužnou částku splatit.

V samém závěru obchodního dopisu by stejně jako ve vzoru, který si můžete stáhnout zdarma, neměl chybět pozitivní vzkaz a ujištění, že se vše vyřeší ke zdárnému konci a obchodní vztahy nebudou nijak narušeny.

Právní náležitosti

Každý, komu jsou dluženy peníze, má právo na splnění pohledávky podle č. 89/2012 Sb., § 1721) a zároveň uplatní právo na úroky z prodlení podle č. 89/2012 Sb., § 1970).

Náhled vzoru Poslední upomínka – pokus o smír

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Obj-2024-0223
Vyřizuje: JUDr. Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Společnost a. s.
Václavské náměstí 1073
110 00 Praha 1

Praha 15. července 2024

Poslední upomínka – pokus o smír

Vážení,

naposledy Vám tímto připomínáme úhradu faktury č. 27861/2024 ze dne 17. ledna 2024 na částku Kč 124 861 Kč,– za odebrané palubky, která byla splatná dne 16. února 2024.

Žádáme Vás o úhradu faktury nejpozději do 29. července 2024 na účet č. 542147-44/0710 u pobočky ČNB v Praze. Pokud nebude výše uvedená faktura v tomto termínu uhrazena, budeme nuceni předat celou záležitost k vyřešení obchodnímu soudu.

Věříme, že vzhledem k předchozím obchodním vztahům nenecháte tuto kauzu dojít tak daleko a fakturu uhradíte obratem.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

JUDr. Eduard Skrblík
vedoucí právního oddělení

Vzor “Poslední upomínka – pokus o smír” zdarma ke stažení

Vzor poslední upomínky – pokusu o smír je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma poslední upomínku – pokus o smír


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie firma


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás