, Poslední upomínka – pokus o smír 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Poslední upomínka – pokus o smír zdarma ke stažení

Poslední upomínka, někdy také známá jako poslední pokus o smír je typ obchodního dopisu, kterým se odesílatel domáhá například uhrazení faktury. Jedná se o poslední krok po první a druhé upomínce, který předchází předání celého případu k vyřešení na obchodním soudě. Z tohoto důvodu by měla být psána stejně jako tento vzor velmi důrazně a nemilosrdně.

Obchodní dopis se zpravidla zasílá doporučeně a je opatřen hlavičkou právního oddělení dané společnosti. Zcela jistě by v něm nemělo chybět označení vymáhané faktury, dlužná částka a datum splatnosti. Zároveň s ním ve v poslední upomínce alias posledním pokusu o smír nesmí chybět číslo bankovního účtu, na který chcete dlužnou částku splatit, nový datum splatnosti a případně nastínění dalších kroků, které jste připraveni podniknout v případě neuhrazení částky.

V samém závěru obchodního dopisu by stejně jako ve vzoru, který si můžete stáhnout zdarma, neměl chybět pozitivní vzkaz a ujištění, že se vše vyřeší ke zdárnému konci a obchodní vztahy nebudou nijak narušeny.

Náhled vzoru Poslední upomínka – pokus o smír

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Obj-2019-0223
Vyřizuje: JUDr. Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Společnost a. s.
Václavské náměstí 1073
110 00 Praha 1

Praha 9. května 2019

Poslední upomínka – pokus o smír

Vážení,

naposledy Vám tímto připomínáme úhradu faktury č. 27861/2018 ze dne 12. prosince 2018 na částku Kč 124 861 Kč,– za odebrané palubky, která byla splatná dne 12. ledna 2019.

Žádáme Vás o úhradu faktury nejpozději do 31. května 2019 na účet č. 542147-44/0710 u pobočky ČNB v Praze. Pokud nebude výše uvedená faktura v tomto termínu uhrazena, budeme nuceni předat celou záležitost k vyřešení obchodnímu soudu.

Věříme, že vzhledem k předchozím obchodním vztahům nenecháte tuto kauzu dojít tak daleko a fakturu uhradíte obratem.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

JUDr. Eduard Skrblík
vedoucí právního oddělení

Vzor “Poslední upomínka – pokus o smír” zdarma ke stažení

Vzor poslední upomínky – pokusu o smír je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma poslední upomínku – pokus o smír

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Poslední upomínka – pokus o smír

Diskuze Poslední upomínka – pokus o smír