Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Veronika Jelínková
Publikováno 25. října 2021

Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele poslouží všem zaměstnavatelům, kteří musejí z důvodů vážného provinění ukončit pracovní poměr s některým ze svých zaměstnanců.

Náležitosti okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Kdy použít

Tento vzor využije zaměstnavatel v případě, že potřebuje na základně hrubého porušení pracovních povinností okamžitě ukončit pracovní poměr s dotyčným zaměstnancem.

Forma

Forma dokumentu je písemná a z pravidla se zasílá poštou do vlastních rukou.

Nutné náležitosti

  • Zaměstnanec
  • Předmět
  • Důvody okamžitého zrušení pracovního předmětu
  • Odkaz na příslušný zákon
  • Datum ukončení pracovního poměru
  • Podpis odpovědné osoby

Na co nezapomenout

Při okamžitém zrušení pracovního poměru je třeba postupovat v souladu se zákonem. Kromě podložených důvodů, které vedou ke zrušení, musí dokument obsahovat datum, od kterého je ukončení platné.

Právní náležitosti

Tuto problematiku upravuje Zákoník práce č. 262/2006 Sb. Okamžité ukončení pracovního poměru najdete pak v § 55.

Náhled vzoru okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Doporučeně

Pan/Paní: Eduard Skrblík
Rodné číslo: 921843/4589
Bytem: Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2

Okamžité zrušení pracovního poměru

Vážený pane Skrblíku,

na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 11. 9. 2017 jste v naší společnosti zaměstnán na pozici prodejce aut.

Tímto Vám oznamujeme, že s Vámi okamžitě rušíme pracovní poměr dle § 55 odst. 1 písm. b) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, neboť jste porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonané práci hrubým způsobem. K výše uvedenému rozhodnutí jsou dány tyto důvody:

I.

Opakovaně jste pro své vlastní potřeby a bez svolení nadřízeného užíval naší společností prodávané vozidlo.

II.

Dne 6. dubna 2024 jste přišel do zaměstnání ve značně podnapilém stavu, kdy Vám bylo naměřeno 0,8 promile alkoholu v krvi. V tento den jste měl navíc absolvovat předváděcí jízdy s potenciálními zákazníky.

III.

Od 7. dubna 2024 až do dnešního dne nejste přítomen na pracovišti, nekomunikujete a nereagujete na naše výzvy.

Váš pracovní poměr končí dnem doručení tohoto oznámení o okamžitém zrušení pracovního poměru.

(vlastnoruční podpis)

Firma, s.r.o
Jan Bureš

V Praze dne 20. dubna 2024

Vzor “Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem” zdarma ke stažení

Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma vzor Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie firma


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás