Vzory zdarma

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem zdarma ke stažení

Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele poslouží všem zaměstnavatelům, kteří musejí z důvodů vážného provinění ukončit pracovní poměr s některým ze svých zaměstnanců. Oznámení o okamžitém zrušení pracovního poměru by mělo být vždy zasíláno doporučeně, nejlépe však do vlastních rukou.

Obsahem takového oznámení by pak mělo být oznámení důvodů vedoucích ke zrušení pracovního poměru. Je však nutné pamatovat na to, že tyto podmínky musejí být naprosto v souladu se zákonem. Součástí dopisu by mělo být i datum, ke kterému pracovní vztah končí.

Náhled vzoru okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Doporučeně

Pan/Paní: Eduard Skrblík
Rodné číslo: 921843/4589
Bytem: Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2

Okamžité zrušení pracovního poměru

Vážený pane Skrblíku,

na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 11. 9. 2017 jste v naší společnosti zaměstnán na pozici prodejce aut.

Tímto Vám oznamujeme, že s Vámi okamžitě rušíme pracovní poměr dle § 55 odst. 1 písm. b) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, neboť jste porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonané práci hrubým způsobem. K výše uvedenému rozhodnutí jsou dány tyto důvody:

I.

Opakovaně jste pro své vlastní potřeby a bez svolení nadřízeného užíval naší společností prodávané vozidlo.

II.

Dne 8. 7. 2021 jste přišel do zaměstnání ve značně podnapilém stavu, kdy Vám bylo naměřeno 0,8 promile alkoholu v krvi. V tento den jste měl navíc absolvovat předváděcí jízdy s potenciálními zákazníky.

III.

Od 29. 7. 2021 až do dnešního dne nejste přítomen na pracovišti, nekomunikujete a nereagujete na naše výzvy.

Váš pracovní poměr končí dnem doručení tohoto oznámení o okamžitém zrušení pracovního poměru.

(vlastnoruční podpis)

Firma, s.r.o
Jan Bureš

V Praze dne 8. 8. 2021

Vzor “Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem” zdarma ke stažení

Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma vzor Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Diskuze Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem