Vzory zdarma

Upozornění na porušování pracovní kázně zdarma ke stažení

Vzor upozornění na porušování pracovní kázně poslouží všem zaměstnavatelům, kteří musejí upozornit svého zaměstnance na jeho provinění, kterého se dopustil během plnění svých pracovních povinností. Dopis se zpravidla zasílá doporučeně si do vlastních rukou proviněného zaměstnance.

Druhá část upozornění na porušování pracovní kázně by měla obsahovat konkrétní objasnění provinění zaměstnance, výzvu k nápravě a vypsání případných důsledků v případě nenapravení se.

Náležitosti upozornění na porušování pracovní kázně

Upozornění píše zaměstnavatel svému zaměstnanci, pokud se proviní proti pracovním povinnostem.

Forma

Upozornění je psáno formou obecného obchodního dopisu.

Nutné náležitosti

V záhlaví je uvedeno jméno osoby, kdo dopis vyřizuje, spisová značka, číslo jednací a datum a místo.

V samotném textu popíšeme konkrétní objasnění provinění zaměstnance, výzvu k nápravě a doplníme případné důsledky, pokud nedojde k nápravě chyby.

V závěru nesmí chybět vlastnoruční podpis toho, kdo upozornění podává.

Kam doručit

Upozornění je nejlépe doručit osobně nebo doporučeně zaměstnanci.

Právní náležitosti

Upozornění je podáváno v souladu s § 135 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.

Náhled vzoru Upozornění na porušování pracovní kázně

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Skr-2021-0223
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Jana Vzorová
Seifertova 1153
500 02 Hradec Králové

Praha 10. března 2021

Upozornění na porušování pracovní kázně

Vážená paní Vzorová,

již několikrát jste byla upozorněna vedoucím údržby, že neustále ignorujete předepsané ochranné pomůcky (helmu, pracovní rukavice a pracovní obuv), ačkoliv Vám to příslušný právní předpis (§135 odst. 5 písm. c)-d) zák. č. 262/2006 Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) ukládá a on Vás k tomu neustále vyzývá.

Kromě toho jste se neúčastnila pravidelných školení, která vedení pro údržbáře pořádá a jejich absolvování je podle § 135 odst. 4 písm. c)-d) ZP povinné.

Proto Vás vyzýváme, abyste nadále při své práci předepsaných ochranných pomůcek používala a zúčastnila se náhradního školení BOZP pro údržbáře, které se bude konat 3. dubna 2021 od 9:00 hodin v zasedací místnosti. V opačném případě budeme vůči Vám nuceni podniknout příslušné pracovně-právní kroky.

Věříme, že se Vaše chování zlepší.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
personální náměstek

Vzor “Upozornění na porušování pracovní kázně” zdarma ke stažení

Vzor upozornění na porušování pracovní kázně je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma upozornění na porušování pracovní kázně

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Upozornění na porušování pracovní kázně

Diskuze Upozornění na porušování pracovní kázně