Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Ukázka žádosti o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání je názornou ukázkou jedné z mnoha formalit, které je potřeba uskutečnit před samotným zrušením živnosti.

Správce daně při zjištění, že daňový subjekt přestal vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, učiní opatření potřebná k urychlenému stanovení základů daně a k vybrání nedoplatků na všech daních za celou dobu jeho činnosti, ze které plynuly příjmy podléhající zdanění.

Daňový subjekt je povinen předložit současně se žádostí o výmaz z obchodního rejstříku nebo zápisu přeměny obchodní společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku písemný souhlas správce daně, jehož vydání si vyžádá. Povinnost předložit písemný souhlas správce daně s ukončením činnosti se týká i ostatních podnikatelských subjektů evidovaných v jiných evidencích.

Proti rozhodnutí správce daně o žádosti daňového subjektu podle odstavce 2 se lze odvolat.

Náležitosti žádosti o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání

Žádost musí podat každý živnostník, který se rozhodl zrušit živnost.

Forma žádosti

Žádost je psána písemně ve standardizovaném formátu obecné žádosti.

Nutné náležitosti

V záhlaví je uvedeno jméno a adresa žadatele a název a adresa příslušného finančního úřadu. Dále nesmí chybět datum a místo, kde žádost píšeme.

V samotném textu nezapomeneme uvést IČ a DIČ a důvod proč jste se rozhodli ukončit podnikání. Zároveň je vhodné uvést, jakým způsobem jste vyřešili závazky ke státu ohledně nedoplatků na daních apod.

V závěru žádosti nezapomeňte na pozdrav a vlastnoruční podpis.

Vhodné přílohy

Jako přílohu žádosti přidejte daňové přiznání.

Kam poslat

Žádost je nejvhodnější doručit doporučeně na živnostenský úřad.

Náhled žádosti o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2
IČO 088621805146
DIČ CZ234502081165

Finanční úřad Praha 2
Vinohradská 2488/49
120 00 Praha 2

Praha 17. července 2024

Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání

Vážení,

žádám Vás o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání, neboť chci Živnostenskému úřadu v Praze podat žádost o zrušení živnosti. Důvodem je neschopnost dále konkurovat čalounictvím, která v posledním roce zahájila činnost ve stejné městské části, jako je má provozovna.

Podávám tímto finančnímu úřadu, jako svému místně příslušnému správci daně, informaci o ukončení podnikání ke dni 23. července 2023.

Do konce roku 2023 jsem rozprodal veškerý hmotný majetek, drobný hmotný majetek a zásoby, a tyto příjmy jsem uvedl jako součást příjmů z podnikání v daňovém přiznání, které ke dnešnímu dni přikládám. Vypočtenou daň jsem již zaplatil 20. března 2024.

Tím jsou mé závazky ke státu vyrovnány, a tak by podle mého názoru nemělo finančnímu úřadu nic bránit ve vyjádření souhlasu s ukončením mé činnosti.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík

Daňové přiznání

Vzor “Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání” zdarma ke stažení

Ukázku žádosti o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie OSVČ


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás