Vzory zdarma

Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli zdarma ke stažení

Obchodní dopis uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu je zasílán zaměstnavatelem zaměstnanci, který svým jednáním způsobil svému zaměstnavateli značnou škodu. Dopis je nejvhodnější zaslat buď doporučeně, anebo ještě lépe do vlastních rukou s dodejkou.

Úvod vzoru dopisu uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu obsahuje nejprve vysvětlení a připomenutí celé záležitosti. Na to navazuje vyčíslení škody a návrh na způsob řešení problému. Nejpravděpodobněji ve formě náhrady škody v určeném termínu.

Náležitosti uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Toto uplatnění zasílají zaměstnavatelé zaměstnanci, který svým chováním způsobil zaměstnavateli škodu.

Forma písemnosti

Uplatnění je psáno formou obecného obchodního dopisu.

Nutné náležitosti

V záhlaví je uvedeno jméno osoby, kdo dopis vyřizuje, spisová značka, číslo jednací a datum a místo.

V samotném textu popíšeme jak a za jakých okolností ke vzniku škody došlo, dále vyčíslíme výši škody a navrhneme, jakým způsobem vyřešit problém. Nejčastěji bývá navrhována náhrada škody v určeném termínu.

V závěru nesmí chybět vlastnoruční podpis žadatele.

Kam doručit

Uplatnění se posílá zaměstnanci doporučeně, nebo dodejkou do vlastních rukou.

Právní náležitosti

Uplatnění je psáno v souladu s §250, zákona č. 262/2006, zákoníku práce.

Náhled vzoru uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Skrblík/0218
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Praha 2. května 2021

Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu

Vážený pane Vzore,

dne 28. dubna 2021 jste byl vyslán na jednodenní služební cestu do Hotelu America v Brně k dojednání podrobností chystané obchodní smlouvy s naším zahraničním partnerem.

Vaše jednání bylo zakončeno společným obědem. Při vstupu do restaurace rekreačního zařízení jste si odložili své věci v restaurační šatně, přičemž jste si vzal svoji aktovku, v níž jste měl uložený podnikový notebook, s sebou ke stolu, kde jste si ji položil vedle své židle na zem. Když jste chtěl uhradit útratu, zjistil jste, že Vám aktovku někdo odcizil.

Uplatňujeme proto právo náhrady způsobené škody ve výši aktuální hodnoty odcizeného notebooku, tj. 33 000 Kč.

Notebook jsme Vám svěřili k výkonu Vaší funkce a do Vaší péče na písemné potvrzení. Odcizení tohoto notebooku bylo nepochybným důsledkem toho, že jste zaviněně porušil povinnosti zaměstnance v souvislosti s plněním pracovního úkolu (§ 255 zák. č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) vzhledem k úpravě provozu v navštívené restauraci a také s ohledem na obsah své aktovky jste ji měl totiž také odložit na místo, jež provozovatel restauračního zařízení k tomuto účelu určil, čili do restaurační šatny.

Lhůtu k provedení finanční úhrady způsobené škody stanovujeme 3 týdny.

Doufáme, že škodu řádně a včas zaplatíte a jsme s pozdravem.

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
jednatel společnosti

Vzor “Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli” zdarma ke stažení

Vzor uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Diskuze Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli