Vzory zdarma

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zdarma ke stažení

Ukázka dopisu zrušení pracovního poměru ve zkušební době poslouží všem zaměstnavatelům, kteří jsou nuceni ukončit pracovní poměr s některým ze svých zaměstnanců, kteří jsou stále ve zkušební pracovní době. Oznámení o zrušení je zpravidla zasílání doporučeně či do vlastních rukou zaměstnance.

Vzor zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí obsahovat zákon, na který se zaměstnavatel odvolává spolu s důvodem a datem, ke kterému pracovní poměr fakticky zaniká.

Náhled vzoru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Doporučeně

Pan/Paní: Eduard Skrblík
Rodné číslo: 921843/4589
Bytem: Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2
(dále jen “Zaměstnanec”)

Zaměstnavatel: Firma s. r. o.
Sídlo: K Vahám 871, 360 52 Karlovy Vary
IČ: 12345678
Jednající: Jan Bureš, jednatel (dále jen “Zaměstnavatel”)

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Dne 11. 5. 2021 jsme s Vámi uzavřeli pracovní smlouvu č. 218/2021, na základě které jste byl ke dni 11. 5. 2021 přijat do pracovního poměru na pozici prodejce aut. Tato pracovní smlouva byla uzavřena se zkušební dobou 3 měsíce. Vaše zkušební doba tedy končí dnem 11. 8. 2021.

V souladu s § 66 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Vám tedy oznamujeme, že tímto ukončujeme Váš pracovní poměr ve zkušební době, a to ke dni 9. 8. 2021.

V Praze dne 1. 8. 2021

(vlastnoruční podpis)

Zaměstnavatel

Výše uvedené zrušení pracovního poměru ve zkušební době jsem převzal dne<

(vlastnoruční podpis)

Zaměstnanec

Vzor “Zrušení pracovního poměru ve zkušební době” zdarma ke stažení

Vzor zrušení pracovního poměru ve zkušební době je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Diskuze Zrušení pracovního poměru ve zkušební době