Vzory zdarma

Potvrzení objednávky zdarma ke stažení

Vzor obchodního dopisu “potvrzení objednávky” slouží především živnostníkům a podnikatelům, kteří provozují vlastní obchod. Zákazník mu nejprve odešle vlastní objednávku zboží a služeb a příjemce mu po zpracování oné objednávky její přijetí stvrdí právě dopisem potvrzujícím onu objednávku.

Potvrzení objednávky mívá v případě neinternetového obchodu formu obchodního dopisu, který je zasílán e-mailem, nebo doporučenou poštou na adresu příjemce zboží či služeb uvedenou v objednávce. Dopis by měl být v zájmu dobrých vztahů odeslán co nejrychleji od doručení objednávky a po jejím zpracování.

Náležitosti potvrzení objednávky

Potvrzení objednávky zasílá dodavatel zákazníkovi jako odpověď na objednávku zboží nebo služeb. Využívá se především tam, kde je kladen důraz na na přesnou a rychlou informaci o vykrytí objednávky. Zákazník získá velmi rychle zpětnou vazbu např. o dostupnosti zboží.

Forma potvrzení

Nejčastěji se využívá e-mailové odpovědi. V písemném styku se používá forma obchodního dopisu, který je zaslán doporučeně na adresu příjemce zboží či služeb uvedenou v objednávce.

Kam doručit

E-mailem či poštou k zákazníkovi.

Nutné náležitosti

  • identifikace obchodníka a zákazníka
  • číslo objednávky
  • výčet objednaného zboží včetně jeho objemu, ceny za kus a celkové ceny
  • datum předpokládaného dodání
  • podpis/ razítko

Na co nezapomenout

V potvrzení je nutné uvést kompletní označení své společnosti a provozovny.

Právní náležitosti

Objednávka musí být ze zákona potvrzena dodavatelem. To upravuje paragraf 1827 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Náhled vzoru potvrzení objednávky

Doporučeně

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: Obj-2020-0223
Vyřizuje: Eduard Skrblík, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, telefon 765 432 019, email@firma.cr

Praha 18. listopadu 2020

Společnost a. s.
Václavské náměstí 1073
110 00 Praha 1

Potvrzení objednávky č. 97/2020

Vážení,

tímto potvrzujeme Vaši objednávku č. 97/2020, která obsahovala následující položky:

Název Počet kusů Cena za kus
CUPRESSUS – pokojový cypřišek 2 ks 350 Kč
CYKAS – ozdobný ker. květináč 1 ks 3 500 Kč
KAPRADINA pokoj. 10 ks 85 Kč
MYRTA 5 ks 295 Kč
ROZMARÝN 10 ks 35 Kč
MONSTERA 1 ks 590 Kč
FICUS BENJAMNA 2 ks 250 Kč
DIEFFENBACHIA 2 ks 250 Kč
YUCCA 1 ks 490 Kč

Vámi objednané pokojové rostliny dodáme nejpozději do konce příštího týdne vlastním autem.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík
ředitel Zahradního ráje, s. r. o.

Vzor “Potvrzení objednávky” zdarma ke stažení

Vzor potvrzení objednávky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma potvrzení objednávky

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Potvrzení objednávky

Diskuze Potvrzení objednávky