, Cestovní pojištění do Bulharska zdarma - Skrblík.cz

Cestovní pojištění do Bulharska

Ušetřit za cestovní pojištění do Bulharska můžete díky modré kartičce zdravotní pojišťovny. S ní máte nárok na ošetření za stejných podmínek, jako platí pro Bulhary.

Ošetření u lékaře v Bulharsku

S Evropským průkazem zdravotního pojištění je bezplatné pouze ošetření ve střediscích se smlouvou s Národní zdravotní pojišťovnou, kterou má dnes v Bulharsku většina lékařů. Za návštěvu lékaře se platí paušálně 2,90 BGN (asi 39 Kč).

Ošetření u zubaře v Bulharsku

Evropský průkaz se na většinu zdravotnických úkonů nevztahuje. Pokud lékař nemá smlouvu s Národní zdravotní pojišťovnou, musíte úkon zaplatit na místě a tato částka vám již proplacena nebude.

Nemocniční péče v Bulharsku

Za den hospitalizace se v Bulharsku platí 5,40 BGN, což odpovídá částce 72 Kč, a to po dobu nejvýše 10 dní. K této sumě je navíc třeba připočíst doplatky za podané léky.

Lékařské předpisy v Bulharsku

Náklady na léky v Bulharsku propláceny nejsou. Pokud si necháte léky předepsat lékařem se smlouvou se státní zdravotní pojišťovnou a následně si je vyzvednete v lékárně, která smlouvu se SZP má také, může Vám být účtována nižší částka.

Na dražší léky, například na chronické onemocnění si můžete nechat od lékaře vypsat zvláštní předpisovou knížku.

Záchranná služba v Bulharsku

Záchranná služba je v Bulharsku zdarma, výjimkou jsou pouze výjezdy do lyžařských středisek, které si pacient hradí sám.

V Bulharsku můžete v naléhavých případech volat na tísňovou linku 112 nebo linku záchranné služby 150.

Průkazka pojištěnce + pojištění u platební karty

Evropský průkaz zdravotního pojištění doporučujeme používat společně s cestovním pojištěním vydávaným k platební kartěpojištěním odpovědnosti za škodu.

Studentům Skrblík doporučuje výhodné cestovní pojištění sjednávané ke kartě ISIC. Jeho platnost je až 16 měsíců.

>