Cestovní pojištění do Francie

Ve Francii stejně jako ve zbývajících zemích EU můžete k ošetření použít Evropský průkaz zdravotního pojištění. Ten vám garantuje stejný přístup lékařů a stejná práva i povinnosti, jako mají místní.

Ošetření u lékaře ve Francii

Abyste mohli ve Francii využít ošetření v rámci Evropského průkazu zdravotního pojištění, je třeba navštívit smluvní zdravotnické zařízení. Označuje se conventionné. Smluvní lékaři se dělí na dvě skupiny: Secteur 1Secteur 2.

U lékařů s označením Secteur 1 se účtuje pouze standardní částka, platí se přímo lékaři, jenž proti platbě vystaví potvrzení feuille de soins. To se po nákladu do Česka předkládá zdravotní pojišťovně, jež vám posléze proplatí náklady.

Lékaři z kategorie Secteur 2 si navíc účtují další poplatek, který pojišťovna neproplácí.

Spoluúčast je 30 % z nákladů (z asi 666 Kč25 € u praktického lékaře) + 27 Kč1 € poplatek za návštěvu.

Ošetření u zubaře ve Francii

Pro ošetření v rámci průkazu zdravotního pojištění je třeba využít státního zubaře, označují se jako conventionné. Za ošetření se platí, přičemž vám je vystaveno potvrzení (francouzsky feuille de soins). S ním můžete vymáhat částečné proplacení ošetření u české zdravotní pojišťovny. Spoluúčast činí 30 % z ceny nákladů + paušální poplatek 27 Kč1 € .

Nemocniční péče ve Francii

Pro ošetření je třeba využít nemocnici, která má uzavřenu smlouvu se státem. Smlouva se označuje conventionné a mohou ji mít uzavřenou i některé soukromé nemocnice.

Jednodušší lékařské zákroky jsou zdarma, složitější se platí. Po návratu do Česka můžete o proplacení požádat zdravotní pojišťovnu.

Za pobyt v nemocnici se platí denní poplatek 480 Kč18 € za den + 20 % nákladů spojených s hospitalizací. U vážných případů platíte pouze 480 Kč18 € za den.

Lékařské předpisy ve Francii

Léky se ve Francií platí, ale česká pojišťovna ty schválené proplácí. V lékárně je třeba si vzít potvrzení (feuille de soins). U některých léků se platí spoluúčast ve výši 35–85 %, kterou pojišťovna neproplácí. Dále je zde poplatek 13,32 Kč0.50 € za každou položku na receptu.

Záchranná služba ve Francii

Bezplatná je záchranná služba pouze u pacientů v ohrožení života, přičemž o tomto faktu rozhoduje lékař. V opačném případě se platí 30 % ceny transportu + paušální poplatek 53 Kč2 € .

Ve Francii můžete volat na nouzové číslo 112.

Průkaz pojištěnce doplňte cestovním pojištěním u platební karty

Skrblík doporučuje přibalit si do Francie krom Evropského průkazu zdravotního pojištění také platební kartu s cestovním pojištěním. U dražších kreditních karet bývá jejich bezplatnou součástí, u ostatních karet bývá obvykle za měsíční poplatek v řádech desetikorun.

Smysluplné je také a pojištění odpovědnosti za škodu – to bývá součástí některých pojištění domácností.

Studentům s platným průkazem ISIC Skrblík doporučuje cestovní pojištění ISIC.