Cestovní pojištění do Belgie

 • S průkazem pojištěnce máte v Belgii nárok na ošetření za stejných podmínek jako místní obyvatelé.
 • Ošetření u lékaře je v Belgii zpoplatněno.
 • U léků na předpis se v Belgii platí spoluúčast.
 1. Ošetření u lékaře v Belgii

  Cestovní pojištění do BelgieVětšina lékařů v Belgii provozuje soukromou praxi, za ošetření je nutné zaplatit přímo jim. Belgický nemocenský fond vám následně po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění a účtenky proplatí náklady na ošetření kromě spoluúčasti.

  Ta se v závislosti na prováděných úkonech pohybuje mezi 25 a 40 %. U lékaře vždy žádejte o zelený doklad o poskytnuté péči nazvaný “Attestation de soins donnés” / “Getuigschrift voor verstrekte hulp”. Aby vám mohla být částka proplacena, musí být na dokladu uvedena cena.

 2. Ošetření u zubaře v Belgii

  U zubaře pacient platí spoluúčast ve výši 25–40 % v závislosti na prováděných úkonech. Vždy je nejprve nutné za ošetření zaplatit a následně vymáhat částku u pojišťovny. Proto si nezapomeňte požádat o zelený doklad o poskytnuté péči “Attestation de soins donnés” / “Getuigschrift voor verstrekte hulp” s uvedenou cenou ošetření.

 3. Nemocniční péče v Belgii

  K návštěvě specialisty v belgické nemocnici není obvykle nutné předchozí doporučení. Pokud nepředložíte zdravotní průkaz, musíte si veškeré náklady zaplatit sami, ale později si můžete zažádat o proplacení od belgického fondu nemocenského fondu, nebo po návratu do ČR od své zdravotní pojišťovny.

  Spoluúčast za pobyt v nemocnici je 1 143 Kč42.89 € za první den, od druhého dne se platí 416 Kč15.62 €. Nezaopatřené děti a některé další znevýhodněné osoby platí pouze 148 Kč5.55 € za den.

  K této částce se navíc přičítá paušální poplatek za léky ve výši 16,52 Kč0.62 € za den pobytu v nemocnici.

 4. Lékařské předpisy v Belgii

  Spoluúčast u léků se liší podle skupiny, do které jsou zařazeny:

  • Skupina A zahrnuje léky na těžké onemocnění, vydávány jsou zdarma.
  • Na léky ze skupin B a C se doplácí 25–80 % z jejich ceny.
  • U léků ze skupiny D je nutné počítat s úhradou plné ceny.

  Za léky připravované přímo v lékárně se připlácejí další 53 Kč2 €.

 5. Záchranná služba v Belgii

  Za využití rychlé záchranné služby se v Belgii platí. Sazba se skládá z paušálního poplatku a z jednotkové ceny za ujeté kilometry.

  V Belgii můžete v naléhavých případech volat na linky 100 nebo 112.

Ke kartičce od pojišťovny si pořiďte cestovní pojištění sjednávané k platební kartě

Skrblík doporučuje cestovat do Belgie nejen s Evropským průkazem zdravotního pojištění, ale také s platební kartou, jejíž součástí je cestovních pojištění. U kreditních karet bývá zdarma, k běžněji se vyskytujícím debetním ho je možné sjednat za měsíční poplatek.

S tímto cestovním pojištěním vám bude proplacena také spoluúčast běžně hrazená pacientem.

Studentům Skrblík doporučuje až 16 měsíců platné cestovní pojištění ISIC.