Cestovní pojištění do Řecka

Řecko je členským státem Evropské unie, v případě potřeby tak můžete využít Evropský průkaz zdravotního pojištění – modrou průkazku pojištěnce. Ta vám zajistí lékařskou péči za stejných podmínek, jako mají sami Řekové.

Ošetření u lékaře v Řecku

Na bezplatné ošetření máte nárok u lékařů spadajících pod systém státní zdravotní péče s označením PEDY nebo ESY, kteří mají uzavřenou smlouvu s EOPYY (státní orgán zodpovědný za zdravotní péči).

Kvůli problematické ekonomické situaci v Řecku můžete být nuceni k přímé platbě za jakoukoliv lékařskou péči. Vždy je lepší se informovat předem a vždy je třeba předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Ošetření u zubaře v Řecku

Po předložení průkazu pojištěnce je ošetření u státních zubařů zdarma. Za ošetření u soukromých dentistů se platí.

Nemocniční péče v Řecku

Ve veřejných nemocnicích je ošetření i péče poskytována zdarma, musí ji však doporučit lékař.

Soukromé nemocnice (i ty se smlouvou s EOPYY) účtují smluvní poplatek ve výši 10–30 % celkových nákladů plus náklady za lékaře, anesteziologa a další podle typu zákroku.

Lékařské předpisy v Řecku

Léky na předpis se vydávají v kterékoliv lékárně. Za vydání léku se účtuje jednorázový poplatek ve výši 25 % z ceny léku plus nevratný paušální poplatek 27 Kč1 € za recept.

Záchranná služba v Řecku

Záchranná služba včetně té letecké je poskytována v naléhavých případech zdarma. V případě nouze v Řecku volejte na linku 166.

Průkaz pojištěnce kombinujte s dalšími pojištěními

Evropský průkaz zdravotního pojištění doporučujeme kombinovat s cestovním pojištěním. U některých karet, zpravidla těch prémiových, bývá součástí poplatku za vedení karty. U karet vydávaných k běžnému účtu je za jeho sjednání nutné platit. Výše poplatku se pohybuje v řádu desítek korun měsíčně.

Studenti s průkazem ISIC si mohou sjednat cestovní pojištění s vysokými limity a nízkou cenou. Skrblík ho doporučuje.