Poplatky na VUT 2023: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Ondřej Štěpánek
Publikováno 1. prosince 2022
 • Poplatek za přijímací řízení je 700 Kč
 • Poplatek za prodloužení studia se odvíjí od délky překročení studia
 • Poplatek za studium v cizím jazyce se u konkrétních programů liší

Poplatky za studium na VUT 2023

  1. Poplatek za přihlášku na VUT 2023

   Poplatky za studium na VUT 2023Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením na Vysoké učení technické v Brně pro akademický rok 2022/2023 je 700 Kč, přihláška se podává elektronicky.

   Při platbě v cizí měně je výše poplatku 692 Kč28 €.

  2. Poplatek za prodloužení studia na VUT 2023

   Poplatek za prodloužení studia na Vysokém učení technickém v Brně se odvíjí od délky, o kterou byla překročena standardní délka studia. Částka se platí za každých 6 započatých měsíců studia.

   • Po překročení o méně než 12 měsíců se platí 13 500 Kč.
   • Po překročení o 12-24 měsíců se platí 26 700 Kč.
   • Po překročení o více než 24 měsíců se platí 53 100 Kč.

   Sazby jsou platné v akademickém roce 2022/2023.

  3. Poplatek za studium v cizím jazyce na VUT 2023

   Poplatek za studium v cizím jazyce v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu např. na Fakultě stavební VUT pro akademický rok 2019/2020 činil:

   • pro bakalářské studijní programy 74 195 Kč3000 €
   • pro magisterské studijní programy 86 561 Kč3500 €
   • pro doktorské studijní programy v prezenční formě studia 98 926 Kč4000 €, v kombinované formě studia 37 097 Kč1500 €
    Student má ze zákona právo se do třiceti dnů od oznámení o vyměření poplatku proti tomuto rozhodnutí odvolat. VUT pro tyto účely nabízí i vzor formuláře pro odvolání.

   • Více informací
  4. Fakulty VUT

   • Fakulta architektury
   • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
   • Fakulta chemická
   • Fakulta informačních technologií
   • Fakulta podnikatelská
   • Fakulta stavební
   • Fakulta strojního inženýrství
   • Fakulta výtvarných umění
   • Ústav soudního inženýrství

Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.