Poplatky na VUT 2021: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Ondřej Štěpánek
Publikováno 10. března 2021
 • Poplatek za přijímací řízení je 600 Kč
 • Poplatek za prodloužení studia se odvíjí od délky překročení studia
 • Poplatek za studium v cizím jazyce se u konkrétních programů liší

Poplatky za studium na VUT 2021

 1. Poplatek za přihlášku na VUT 2021

  Poplatky za studium na VUT 2021Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením na Vysoké učení technické v Brně je 600 Kč, přihláška se podává elektronicky. .

  Při platbě v cizí měně je výše poplatku 639 Kč24 €.

  Uvedené informace platí pro akademický rok 2020/2021.

 2. Poplatek za prodloužení studia na VUT 2021

  Poplatek za prodloužení studia na Vysokém učení technickém v Brně se odvíjí od délky, o kterou byla překročena standardní délka studia. Částka se platí za každých 6 započatých měsíců studia.

  • Po překročení o méně než 12 měsíců se platí 13 200 Kč.
  • Po překročení o 12-24 měsíců se platí 26 400 Kč.
  • Po překročení o více než 24 měsíců se platí 52 800 Kč.

  Sazby jsou platné v akademickém roce 2020/2021 a vychází ze základu MŠMT ve výši 4 393 Kč.

 3. Poplatek za studium v cizím jazyce na VUT 2021

  Poplatek za studium v cizím jazyce v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu např. na Fakultě stavební VUT pro akademický rok 2019/2020 činil:

Student má ze zákona právo se do třiceti dnů od oznámení o vyměření poplatku proti tomuto rozhodnutí odvolat. VUT pro tyto účely nabízí i vzor formuláře pro odvolání.

Fakulty VUT

 • Fakulta architektury
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Fakulta chemická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta podnikatelská
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Fakulta výtvarných umění
 • Ústav soudního inženýrství

Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.