Poplatky na VUT 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Historie Vysokého učení technického sahá až do roku 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně. Škola má osm fakult a nabízí širokou škálu oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké. Skrblík pro vás má aktuální přehled poplatků za studium na VUT.

Poplatky za studium na VUT 2020

1Poplatek za přihlášku na VUT 2020

Poplatky za studium na VUT 2020Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením na Vysoké učení technické v Brně je 600 Kč, přihláška se podává elektronicky. .

Při platbě v cizí měně je výše poplatku 24 eur.

Uvedené informace platí pro akademický rok 2020/2021.

2Poplatek za prodloužení studia na VUT 2020

Poplatek za prodloužení studia na Vysokém učení technickém v Brně se odvíjí od délky, o kterou byla překročena standardní délka studia. Částka se platí za každých 6 započatých měsíců studia.

 • Po překročení o méně než 12 měsíců se platí 13 200 Kč.
 • Po překročení o 12-24 měsíců se platí 26 400 Kč.
 • Po překročení o více než 24 měsíců se platí 52 800 Kč.

Sazby jsou platné v akademickém roce 2020/2021 a vychází ze základu MŠMT ve výši 4 393 Kč.

3Poplatek za studium v cizím jazyce na VUT 2020

Poplatek za studium v cizím jazyce v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu např. na Fakultě stavební VUT pro akademický rok 2019/2020 činil:

 • pro bakalářské studijní programy 3 000 eur
 • pro magisterské studijní programy 3 500 eur
 • pro doktorské studijní programy v prezenční formě studia 4 000 eur, v kombinované formě studia 1 500 eur

Student má ze zákona právo se do třiceti dnů od oznámení o vyměření poplatku proti tomuto rozhodnutí odvolat. VUT pro tyto účely nabízí i vzor formuláře pro odvolání.

Fakulty VUT

 • Fakulta architektury
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Fakulta chemická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta podnikatelská
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Fakulta výtvarných umění
 • Ústav soudního inženýrství