Poplatky na VUT 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Historie Vysokého učení technického sahá až do roku 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně. Škola má osm fakult a nabízí širokou škálu oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké. Skrblík pro vás má aktuální přehled poplatků za studium na VUT.

Poplatky za studium na VUT 2020

1Poplatek za přihlášku na VUT 2020

Poplatky za studium na VUT 2020Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením na Vysoké učení technické v Brně je stanoven na základě formy přihlášky. Při podání přihlášky v papírové formě činí 650 Kč, při podání přihlášky v elektronické formě je 600 Kč.

Při platbě v cizí měně je výše poplatku 23 eur.

Uvedené informace platí pro akademický rok 2019/2020.

2Poplatek za prodloužení studia na VUT 2020

Poplatek za prodloužení studia na Vysokém učení technickém v Brně se odvíjí od délky, o kterou byla překročena standardní délka studia. Částka se platí za každých 6 započatých měsíců studia.

 • Po překročení o méně než 12 měsíců se platí 12 300 Kč.
 • Po překročení o 12-24 měsíců se platí 24 600 Kč.
 • Po překročení o více než 24 měsíců se platí 49 200 Kč.

Sazby jsou platné v akademickém roce 2019/2020 a vychází ze základu MŠMT ve výši 4 090 Kč.

3Poplatek za studium v cizím jazyce na VUT 2020

Poplatek za studium ve studijním programu v cizím jazyce určí rektor. V případě studenta zapsaného ke studiu na některé z fakult ho určí děkan fakulty a v případě studenta zapsaného ke studiu na vysokoškolském ústavu ředitel vysokoškolského ústavu, a to na základě kalkulací nákladů zejména s ohledem na náročnost studia a počet těchto studentů.

Student má ze zákona právo se do třiceti dnů od oznámení o vyměření poplatku proti tomuto rozhodnutí odvolat. VUT pro tyto účely nabízí i vzor formuláře pro odvolání.

Fakulty VUT

 • Fakulta architektury
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Fakulta chemická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta podnikatelská
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Fakulta výtvarných umění
 • Ústav soudního inženýrství