Poplatky na Univerzitě Karlově 2024: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Ondřej Štěpánek
Publikováno 1. prosince 2023
  • Poplatek za přijímací řízení se liší dle formy přihlášky a studia
  • Poplatek za prodloužení studia se odvíjí od koeficientu ekonomické náročnosti

m

 • Poplatek za studium v cizím jazyce se liší dle fakulty a studia

Poplatky za studium na UK 2024

 1. Poplatek za přihlášku na UK 2024

  Poplatky za studium na UK 2024Poplatek za přihlášku na Univerzitu Karlovu je stanoven na 20 % ze základu pro stanovení poplatků dle vyhlášky Ministerstva školství.

  Pro akademický rok 2023/2024 je poplatek za papírovou přihlášku stanoven na 930 Kč, při použití elektronické verze se platí 880 Kč.

  U doktorských studijních programů je poplatek ve výši 830 Kč za papírovou verzi, přihláška v elektronické podobě stojí 780 Kč.

 2. Poplatky za prodloužené studium na UK 2024

  Poplatek za prodloužené studium se na Univerzitě Karlově odvíjí od koeficientu ekonomické náročnosti. Níže uvedená částka se účtuje za každých 6 započatých měsíců studia.

  Studijní obor Poplatek Koeficient
  Anglistika-amerikanistika 25 500 Kč 1,20
  Biochemie 46 000 Kč 2,80
  Bioinformatika 37 000 Kč 2,25
  Biologie 37 000 Kč 2,25
  Čeština v komunikaci neslyšících 25 500 Kč 1,20
  Demografie 31 000 Kč 1,65
  Ekologie a ochrana prostředí 31 000 Kč 1,65
  Ekonomické teorie 31 000 Kč 1,65
  Epidemiologie 46 000 Kč 2,80
  Farmacie 37 000 Kč 2,25
  Filologie 25 500 Kč 1,20
  Filozofie 21 000 Kč 1,00
  Fyzika 46 000 Kč 2,80
  Geografie 31 000 Kč 1,65
  Geologie 37 000 Kč 2,25
  Historické vědy 21 000 Kč 1,00
  Humanitní studia 21 000 Kč 1,00
  Humanitní vědy 21 000 Kč 1,00
  Hydrologie a hydrogeologie 46 000 Kč 2,25
  Chemie 46 000 Kč 2,80
  Informační studia a knihovnictví 21 000 Kč 1,00
  Informatika 37 000 Kč 2,25
  Klinická a toxikologická analýza 46 000 Kč 2,80
  Logika 21 000 Kč 1,00
  Matematika 37 000 Kč 2,25
  Mediální a komunikační studia 25 500 Kč 1,20
  Mediální a komunikační studia – na FSV 31 000 Kč 1,65
  Mezinárodní teritoriální studia 31 000 Kč 1,65
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury 21 000 Kč 1,00
  Ošetřovatelství 37 000 Kč 2,25
  Pedagogika 21 000 Kč 1,00
  Politologie 21 000 Kč 1,00
  Politologie – uskutečňovaný na FSV 31 000 Kč 1,65
  Porodní asistence 37 000 Kč 2,25
  Právo a právní věda 31 000 Kč 1,65
  Překladatelství a tlumočnictví 25 500 Kč 1,20
  Psychologie 21 000 Kč 1,00
  Sociální politika a sociální práce 21 000 Kč 1,00
  Sociální práce 21 000 Kč 1,00
  Sociologie 21 000 Kč 1,00
  Sociologie – uskutečňovaný na FSV 31 000 Kč 1,65
  Specializace v pedagogice 25 500 Kč 1,20
  Specializace ve zdravotnictví 37 000 Kč 2,25
  Speciální chemicko-biologické obory 46 000 Kč 2,80
  Speciální pedagogika 25 500 Kč 1,20
  Tělesná výchova a sport 31 000 Kč 1,65
  Teologie 21 000 Kč 1,00
  Učitelství pro střední školy 25 500 Kč 1,20
  Učitelství pro základní školy 25 500 Kč 1,20
  Vědy o zemi 37 000 Kč 2,25
  Všeobecné lékařství 46 000 Kč 2,80
  Vychovatelství 25 500 Kč 1,20
  Zdravotnická bioanalytika 37 000 Kč 2,25
  Zubní lékařství 57 500 Kč 3,50
 3. Poplatky za studium v cizím jazyce na UK 2024

  Poplatek za studium v cizím jazyce na Univerzitě Karlově se odvíjí od studijního programu:

  Fakulta Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium
  KTF 25 000 Kč 25 000 Kč 11 902 Kč€500
  ETF 25 000 Kč 25 000 Kč 11 902 Kč€500
  HTF 2 000-12 000 Kč
  PF 0 Kč
  1. LF Zubní lékařství: 360 000–500 000 Kč
  Všeobecné lékařství: 360 000–500 000 Kč
  The International Master Programme in Addictions: 250 000 Kč
  0 Kč
  2. LF Všeobecné lékařství: 330 000–460 000 Kč 0 Kč
  3. LF Všeobecné lékařství: 330 000–460 000 Kč 0 Kč
  LFPl Zubní lékařství: 340 000–370 000 Kč
  Všeobecné lékařství: 300 000–370 000 Kč
  0 Kč
  LFHK Zubní lékařství: 340 000 Kč
  Všeobecné lékařství: 310 000–350 000 Kč
  0 Kč
  FaF 180 909 Kč€7600 0 Kč
  FF 110 000 Kč 110 000 Kč 0–2 000 Kč
  PřF 60 000 Kč Botany, Ecology, Immunology: 30 000 Kč, ostatní 60 000 Kč 0 Kč
  MFF EU 80 933 Kč€3400
  mimo EU 135 681 Kč€5700
  EU 80 933 Kč€3400
  mimo EU 135 681 Kč€5700
  0 Kč
  PedF 60 000–180 000 Kč 60 000–180 000 Kč 0 Kč
  FSV 95 215 Kč€4000166 626 Kč€7000 71 411 Kč€3000235 657 Kč€9900 0–11 902 Kč€500
  FTVS Tělesná výchova a sport a jiné: 160 000 Kč
  Specializace ve zdravotnictví + Fyzioterapie: 220 000 Kč
  Tělesná výchova a sport a jiné: 160 000 Kč
  Specializace ve zdravotnictví + Fyzioterapie: 220 000 Kč
  0 Kč
  FHS 47 608 Kč€200071 411 Kč€3000 v anglickém jazyce – 47 608 Kč€200071 411 Kč€3000
  v německém jazyce – 4 761 Kč€200
  11 902 Kč€50016 663 Kč€700
 4. Fakulty Univerzity Karlovy

  • 1. lékařská fakulta
  • 2. lékařská fakulta
  • 3. lékařská fakulta
  • Evangelická teologická fakulta
  • Fakulta humanitních studií
  • Fakulta sociálních věd
  • Fakulta tělesné výchovy a sportu
  • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
  • Filozofická fakulta
  • Husitská teologická fakulta
  • Katolická teologická fakulta
  • Lékařská fakulta v Hradci Králové
  • Lékařská fakulta v Plzni
  • Matematicko-fyzikální fakulta
  • Pedagogická fakulta
  • Právnická fakulta
  • Přírodovědecká fakulta

Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.