Poplatky na Univerzitě Karlově 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Nejstarší česká univerzita a jedna z nejstarších evropských univerzit čítala v době svého vzniku ve 14. století čtyři fakulty. V současnosti jich má 17 a nabízí svým studentům vzdělání v nejrůznější směrech. Skrblík pro vás má přehled poplatků za studium na Karlově univerzitě pro aktuální akademický rok.

Poplatky za studium na UK 2020

1Poplatek za přihlášku na UK 2020

Poplatky za studium na UK 2020Poplatek za přihlášku na Univerzitu Karlovu je stanoven na 20 % ze základu pro stanovení poplatků dle vyhlášky Ministerstva školství.

Pro akademický rok 2019/2020 je poplatek za papírovou přihlášku stanoven na 810 Kč, při použití elektronické verze se platí 760 Kč. U doktorských studijních programů je poplatek ve výši 710 Kč.

2Poplatky za prodloužené studium na UK 2020

Poplatek za prodloužené studium se na Univerzitě Karlově odvíjí od koeficientu ekonomické náročnosti. Níže uvedená částka se účtuje za každých 6 započatých měsíců studia.

Studijní obor Poplatek Koeficient
Anglistika-amerikanistika 22 500 Kč 1,20
Biochemie 40 500 Kč 2,80
Bioinformatika 32 500 Kč 2,25
Biologie 32 500 Kč 2,25
Čeština v komunikaci neslyšících 22 500 Kč 1,20
Demografie 27 000 Kč 1,65
Ekologie a ochrana prostředí 27 000 Kč 1,65
Ekonomické teorie 27 000 Kč 1,65
Epidemiologie 40 500 Kč 2,80
Farmacie 32 500 Kč 2,25
Filologie 22 500 Kč 1,20
Filozofie 18 500 Kč 1,00
Fyzika 40 500 Kč 2,80
Geografie 27 000 Kč 1,65
Geologie 32 500 Kč 2,25
Historické vědy 18 500 Kč 1,00
Humanitní studia 18 500 Kč 1,00
Humanitní vědy 18 500 Kč 1,00
Hydrologie a hydrogeologie 32 500 Kč 2,25
Chemie 40 500 Kč 2,80
Informační studia a knihovnictví 18 500 Kč 1,00
Informatika 32 500 Kč 2,25
Klinická a toxikologická analýza 40 500 Kč 2,80
Logika 18 500 Kč 1,00
Matematika 32 500 Kč 2,25
Mediální a komunikační studia 22 500 Kč 1,20
Mediální a komunikační studia – na FSV 27 000 Kč 1,65
Mezinárodní teritoriální studia 27 000 Kč 1,65
Obecná teorie a dějiny umění a kultury 18 500 Kč 1,00
Ošetřovatelství 32 500 Kč 2,25
Pedagogika 18 500 Kč 1,00
Politologie 16 000 Kč 1,00
Politologie – uskutečňovaný na FSV 27 000 Kč 1,65
Porodní asistence 32 500 Kč 2,25
Právo a právní věda 27 000 Kč 1,20
Překladatelství a tlumočnictví 22 500 Kč 1,20
Psychologie 18 500 Kč 1,00
Sociální politika a sociální práce 18 500 Kč 1,00
Sociální práce 18 500 Kč 1,00
Sociologie 18 500 Kč 1,00
Sociologie – uskutečňovaný na FSV 27 000 Kč 1,65
Specializace v pedagogice 22 500 Kč 1,20
Specializace ve zdravotnictví 32 500 Kč 2,25
Speciální chemicko-biologické obory 40 500 Kč 2,80
Speciální pedagogika 22 500 Kč 1,20
Tělesná výchova a sport 27 000 Kč 1,65
Teologie 18 500 Kč 1,00
Učitelství pro střední školy 22 500 Kč 1,20
Učitelství pro základní školy 22 500 Kč 1,20
Vědy o zemi 32 500 Kč 2,25
Všeobecné lékařství 40 500 Kč 2,80
Vychovatelství 22 500 Kč 1,20
Zdravotnická bioanalytika 32 500 Kč 2,25
Zubní lékařství 50 500 Kč 3,50

3Poplatky za studium v cizím jazyce na UK 2020

Poplatek za studium v cizím jazyce na Univerzitě Karlově se odvíjí od studijního programu:

Fakulta Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium
KTF 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč
ETF 2 700 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč
HTF 20 000 Kč
PF 600 eur
1. LF Zubní lékařství – 360 000 Kč
Všeobecné lékařství – 360 000 Kč
Adiktologie – 320 000 Kč
Prezenční forma – 150 000 Kč
Kombinovaná forma – 0 Kč
2 000 Kč
2. LF Všeobecné lékařství – 330 000 Kč 2 000 Kč
3. LF Všeobecné lékařství – 330 000 Kč 0 Kč
LFPl Zubní lékařství – 340 000 Kč
Všeobecné lékařství – 300 000 Kč
2 000 Kč
LFHK Zubní lékařství – 340 000 Kč
Všeobecné lékařství – 310 000 Kč
0 Kč
FaF 7 600 eur 0 Kč
FF 110 000 Kč 110 000 Kč 2 000 Kč
PřF 60 000 Kč 60 000 Kč 50 000 Kč
MFF EU 84 000 Kč 140 000 Kč 150 000 Kč
PedF 60 000 Kč 60 000 Kč 2 000 Kč
FSV 6 000 eur 3 000–8 900 eur 500 eur
FTVS Tělesná výchova a sport – 160 000 Kč
Specializace ve zdravotnictví – 220 000 Kč
Tělesná výchova a sport – 160 000 Kč
Specializace ve zdravotnictví – 220 000 Kč
95 000 Kč
FHS 2 000 eur v anglickém jazyce – 2 000 eur
v německém jazyce – 200 eur
2 000 eur

Fakulty Univerzity Karlovy

 • 1. lékařská fakulta
 • 2. lékařská fakulta
 • 3. lékařská fakulta
 • Evangelická teologická fakulta
 • Fakulta humanitních studií
 • Fakulta sociálních věd
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • Filozofická fakulta
 • Husitská teologická fakulta
 • Katolická teologická fakulta
 • Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • Lékařská fakulta v Plzni
 • Matematicko-fyzikální fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta