Poplatky na Univerzitě Karlově 2022: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Ondřej Štěpánek
Publikováno 8. října 2021
 • Poplatek za přijímací řízení se liší dle formy přihlášky a studia
 • Poplatek za prodloužení studia se odvíjí od koeficientu ekonomické náročnosti
 • Poplatek za studium v cizím jazyce se liší dle fakulty a studia

Poplatky za studium na UK 2022

 1. Poplatek za přihlášku na UK 2022

  Poplatky za studium na UK 2022Poplatek za přihlášku na Univerzitu Karlovu je stanoven na 20 % ze základu pro stanovení poplatků dle vyhlášky Ministerstva školství.

  Pro akademický rok 2020/2021 je poplatek za papírovou přihlášku stanoven na 870 Kč, při použití elektronické verze se platí 820 Kč. U doktorských studijních programů je poplatek ve výši 770 Kč za papírovou verzi, přihláška v elektronické podobě stojí 720 Kč.

 2. Poplatky za prodloužené studium na UK 2022

  Poplatek za prodloužené studium se na Univerzitě Karlově odvíjí od koeficientu ekonomické náročnosti. Níže uvedená částka se účtuje za každých 6 započatých měsíců studia.

  Studijní oborPoplatekKoeficient
  Anglistika-amerikanistika24 000 Kč1,20
  Biochemie43 500 Kč2,80
  Bioinformatika35 000 Kč2,25
  Biologie35 000 Kč2,25
  Čeština v komunikaci neslyšících24 000 Kč1,20
  Demografie29 000 Kč1,65
  Ekologie a ochrana prostředí29 000 Kč1,65
  Ekonomické teorie29 000 Kč1,65
  Epidemiologie43 500 Kč2,80
  Farmacie35 000 Kč2,25
  Filologie24 000 Kč1,20
  Filozofie20 000 Kč1,00
  Fyzika43 500 Kč2,80
  Geografie29 000 Kč1,65
  Geologie35 000 Kč2,25
  Historické vědy20 000 Kč1,00
  Humanitní studia20 000 Kč1,00
  Humanitní vědy20 000 Kč1,00
  Hydrologie a hydrogeologie35 000 Kč2,25
  Chemie43 500 Kč2,80
  Informační studia a knihovnictví20 000 Kč1,00
  Informatika35 000 Kč2,25
  Klinická a toxikologická analýza43 500 Kč2,80
  Logika20 000 Kč1,00
  Matematika35 000 Kč2,25
  Mediální a komunikační studia24 000 Kč1,20
  Mediální a komunikační studia – na FSV29 000 Kč1,65
  Mezinárodní teritoriální studia29 000 Kč1,65
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury20 000 Kč1,00
  Ošetřovatelství35 000 Kč2,25
  Pedagogika20 000 Kč1,00
  Politologie20 000 Kč1,00
  Politologie – uskutečňovaný na FSV29 000 Kč1,65
  Porodní asistence35 000 Kč2,25
  Právo a právní věda29 000 Kč1,65
  Překladatelství a tlumočnictví24 000 Kč1,20
  Psychologie20 000 Kč1,00
  Sociální politika a sociální práce20 000 Kč1,00
  Sociální práce20 000 Kč1,00
  Sociologie20 000 Kč1,00
  Sociologie – uskutečňovaný na FSV29 000 Kč1,65
  Specializace v pedagogice24 000 Kč1,20
  Specializace ve zdravotnictví35 000 Kč2,25
  Speciální chemicko-biologické obory43 500 Kč2,80
  Speciální pedagogika24 000 Kč1,20
  Tělesná výchova a sport29 000 Kč1,65
  Teologie20 000 Kč1,00
  Učitelství pro střední školy24 000 Kč1,20
  Učitelství pro základní školy24 000 Kč1,20
  Vědy o zemi35 000 Kč2,25
  Všeobecné lékařství43 500 Kč2,80
  Vychovatelství24 000 Kč1,20
  Zdravotnická bioanalytika35 000 Kč2,25
  Zubní lékařství54 000 Kč3,50
 3. Poplatky za studium v cizím jazyce na UK 2022

  Poplatek za studium v cizím jazyce na Univerzitě Karlově se odvíjí od studijního programu:

  FakultaBakalářské studiumMagisterské studiumDoktorské studium
  KTF25 000 Kč25 000 Kč25 000 Kč
  ETF2 700 Kč25 000 Kč25 000 Kč
  HTF2 000 Kč
  PF14 634 Kč600 €
  1. LFZubní lékařství – 360 000 Kč
  Všeobecné lékařství – 360 000 Kč
  The International Master Programme in Addictions 250 000 Kč
  0 Kč
  2. LFVšeobecné lékařství – 330 000 Kč0 Kč
  3. LFVšeobecné lékařství – 330 000 Kč0 Kč
  LFPlZubní lékařství – 340 000 Kč
  Všeobecné lékařství – 300 000 Kč
  0 Kč
  LFHKZubní lékařství – 340 000 Kč
  Všeobecné lékařství – 310 000 Kč
  0 Kč
  FaF185 369 Kč7600 €0 Kč
  FF110 000 Kč110 000 Kč2 000 Kč
  PřF60 000 KčEcology 30 000 Kč, ostatní 60 000 Kč0 Kč
  MFFEU 84 000 Kč, mimo EU 140 000 KčEU 140 000 Kč, mimo EU 140 000 Kč0 Kč
  PedF60 000 Kč60 000 Kč0 Kč
  FSV146 344 Kč6000 €73 172 Kč3000 €217 077 Kč8900 €12 195 Kč500 €
  FTVSTělesná výchova a sport – 160 000 Kč
  Specializace ve zdravotnictví – 220 000 Kč
  Tělesná výchova a sport – 160 000 Kč
  Specializace ve zdravotnictví – 220 000 Kč
  60 000 Kč
  FHS48 781 Kč2000 €v anglickém jazyce – 48 781 Kč2000 €
  v německém jazyce – 4 878 Kč200 €
  12 195 Kč500 €

Fakulty Univerzity Karlovy

 • 1. lékařská fakulta
 • 2. lékařská fakulta
 • 3. lékařská fakulta
 • Evangelická teologická fakulta
 • Fakulta humanitních studií
 • Fakulta sociálních věd
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • Filozofická fakulta
 • Husitská teologická fakulta
 • Katolická teologická fakulta
 • Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • Lékařská fakulta v Plzni
 • Matematicko-fyzikální fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.