Poplatky na Univerzitě Karlově 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Nejstarší česká univerzita a jedna z nejstarších evropských univerzit čítala v době svého vzniku ve 14. století čtyři fakulty. V současnosti jich má 17 a nabízí svým studentům vzdělání v nejrůznější směrech. Skrblík pro vás má přehled poplatků za studium na Karlově univerzitě pro aktuální akademický rok.

Poplatky za studium na UK 2020

1Poplatek za přihlášku na UK 2020

Poplatky za studium na UK 2020Poplatek za přihlášku na Univerzitu Karlovu je stanoven na 20 % ze základu pro stanovení poplatků dle vyhlášky Ministerstva školství.

Pro akademický rok 2020/2021 je poplatek za papírovou přihlášku stanoven na 870 Kč, při použití elektronické verze se platí 820 Kč. U doktorských studijních programů je poplatek ve výši 770 Kč za papírovou verzi, přihláška v elektronické podobě stojí 720 Kč.

2Poplatky za prodloužené studium na UK 2020

Poplatek za prodloužené studium se na Univerzitě Karlově odvíjí od koeficientu ekonomické náročnosti. Níže uvedená částka se účtuje za každých 6 započatých měsíců studia.

Studijní obor Poplatek Koeficient
Anglistika-amerikanistika 24 000 Kč 1,20
Biochemie 43 500 Kč 2,80
Bioinformatika 35 000 Kč 2,25
Biologie 35 000 Kč 2,25
Čeština v komunikaci neslyšících 24 000 Kč 1,20
Demografie 29 000 Kč 1,65
Ekologie a ochrana prostředí 29 000 Kč 1,65
Ekonomické teorie 29 000 Kč 1,65
Epidemiologie 43 500 Kč 2,80
Farmacie 35 000 Kč 2,25
Filologie 24 000 Kč 1,20
Filozofie 20 000 Kč 1,00
Fyzika 43 500 Kč 2,80
Geografie 29 000 Kč 1,65
Geologie 35 000 Kč 2,25
Historické vědy 20 000 Kč 1,00
Humanitní studia 20 000 Kč 1,00
Humanitní vědy 20 000 Kč 1,00
Hydrologie a hydrogeologie 35 000 Kč 2,25
Chemie 43 500 Kč 2,80
Informační studia a knihovnictví 20 000 Kč 1,00
Informatika 35 000 Kč 2,25
Klinická a toxikologická analýza 43 500 Kč 2,80
Logika 20 000 Kč 1,00
Matematika 35 000 Kč 2,25
Mediální a komunikační studia 24 000 Kč 1,20
Mediální a komunikační studia – na FSV 29 000 Kč 1,65
Mezinárodní teritoriální studia 29 000 Kč 1,65
Obecná teorie a dějiny umění a kultury 20 000 Kč 1,00
Ošetřovatelství 35 000 Kč 2,25
Pedagogika 20 000 Kč 1,00
Politologie 20 000 Kč 1,00
Politologie – uskutečňovaný na FSV 29 000 Kč 1,65
Porodní asistence 35 000 Kč 2,25
Právo a právní věda 29 000 Kč 1,65
Překladatelství a tlumočnictví 24 000 Kč 1,20
Psychologie 20 000 Kč 1,00
Sociální politika a sociální práce 20 000 Kč 1,00
Sociální práce 20 000 Kč 1,00
Sociologie 20 000 Kč 1,00
Sociologie – uskutečňovaný na FSV 29 000 Kč 1,65
Specializace v pedagogice 24 000 Kč 1,20
Specializace ve zdravotnictví 35 000 Kč 2,25
Speciální chemicko-biologické obory 43 500 Kč 2,80
Speciální pedagogika 24 000 Kč 1,20
Tělesná výchova a sport 29 000 Kč 1,65
Teologie 20 000 Kč 1,00
Učitelství pro střední školy 24 000 Kč 1,20
Učitelství pro základní školy 24 000 Kč 1,20
Vědy o zemi 35 000 Kč 2,25
Všeobecné lékařství 43 500 Kč 2,80
Vychovatelství 24 000 Kč 1,20
Zdravotnická bioanalytika 35 000 Kč 2,25
Zubní lékařství 54 000 Kč 3,50

3Poplatky za studium v cizím jazyce na UK 2020

Poplatek za studium v cizím jazyce na Univerzitě Karlově se odvíjí od studijního programu:

Fakulta Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium
KTF 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč
ETF 2 700 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč
HTF 2 000 Kč
PF 600 eur
1. LF Zubní lékařství – 360 000 Kč
Všeobecné lékařství – 360 000 Kč
The International Master Programme in Addictions 250 000 Kč
0 Kč
2. LF Všeobecné lékařství – 330 000 Kč 0 Kč
3. LF Všeobecné lékařství – 330 000 Kč 0 Kč
LFPl Zubní lékařství – 340 000 Kč
Všeobecné lékařství – 300 000 Kč
0 Kč
LFHK Zubní lékařství – 340 000 Kč
Všeobecné lékařství – 310 000 Kč
0 Kč
FaF 7 600 eur 0 Kč
FF 110 000 Kč 110 000 Kč 2 000 Kč
PřF 60 000 Kč Ecology 30 000 Kč, ostatní 60 000 Kč 0 Kč
MFF EU 84 000 Kč, mimo EU 140 000 Kč EU 140 000 Kč, mimo EU 140 000 Kč 0 Kč
PedF 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč
FSV 6 000 eur 3 000–8 900 eur 500 eur
FTVS Tělesná výchova a sport – 160 000 Kč
Specializace ve zdravotnictví – 220 000 Kč
Tělesná výchova a sport – 160 000 Kč
Specializace ve zdravotnictví – 220 000 Kč
60 000 Kč
FHS 2 000 eur v anglickém jazyce – 2 000 eur
v německém jazyce – 200 eur
500 eur

Fakulty Univerzity Karlovy

 • 1. lékařská fakulta
 • 2. lékařská fakulta
 • 3. lékařská fakulta
 • Evangelická teologická fakulta
 • Fakulta humanitních studií
 • Fakulta sociálních věd
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • Filozofická fakulta
 • Husitská teologická fakulta
 • Katolická teologická fakulta
 • Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • Lékařská fakulta v Plzni
 • Matematicko-fyzikální fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta