, Poplatky na Univerzitě Karlově 2020 → Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Poplatky na Univerzitě Karlově 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Nejstarší česká univerzita a jedna z nejstarších evropských univerzit čítala v době svého vzniku ve 14. století čtyři fakulty. V současnosti jich má 17 a nabízí svým studentům vzdělání v nejrůznější směrech. Skrblík pro vás má přehled poplatků za studium na Karlově univerzitě pro aktuální akademický rok.

Poplatky za studium na UK 2020

1Poplatek za přihlášku na UK 2020

Poplatky za studium na UK 2020Poplatek za přihlášku na Univerzitu Karlovu je stanoven na 20 % ze základu pro stanovení poplatků dle vyhlášky Ministerstva školství.

Pro akademický rok 2019/2020 je poplatek za papírovou přihlášku stanoven na 810 Kč, při použití elektronické verze se platí 760 Kč. U doktorských studijních programů je poplatek ve výši 710 Kč.

2Poplatky za prodloužené studium na UK 2020

Poplatek za prodloužené studium se na Univerzitě Karlově odvíjí od koeficientu ekonomické náročnosti. Níže uvedená částka se účtuje za každých 6 započatých měsíců studia.

Studijní oborPoplatekKoeficient
Anglistika-amerikanistika22 500 Kč1,20
Biochemie40 500 Kč2,80
Bioinformatika32 500 Kč2,25
Biologie32 500 Kč2,25
Čeština v komunikaci neslyšících22 500 Kč1,20
Demografie27 000 Kč1,65
Ekologie a ochrana prostředí27 000 Kč1,65
Ekonomické teorie27 000 Kč1,65
Epidemiologie40 500 Kč2,80
Farmacie32 500 Kč2,25
Filologie22 500 Kč1,20
Filozofie18 500 Kč1,00
Fyzika40 500 Kč2,80
Geografie27 000 Kč1,65
Geologie32 500 Kč2,25
Historické vědy18 500 Kč1,00
Humanitní studia18 500 Kč1,00
Humanitní vědy18 500 Kč1,00
Hydrologie a hydrogeologie32 500 Kč2,25
Chemie40 500 Kč2,80
Informační studia a knihovnictví18 500 Kč1,00
Informatika32 500 Kč2,25
Klinická a toxikologická analýza40 500 Kč2,80
Logika18 500 Kč1,00
Matematika32 500 Kč2,25
Mediální a komunikační studia22 500 Kč1,20
Mediální a komunikační studia – na FSV27 000 Kč1,65
Mezinárodní teritoriální studia27 000 Kč1,65
Obecná teorie a dějiny umění a kultury18 500 Kč1,00
Ošetřovatelství32 500 Kč2,25
Pedagogika18 500 Kč1,00
Politologie16 000 Kč1,00
Politologie – uskutečňovaný na FSV27 000 Kč1,65
Porodní asistence32 500 Kč2,25
Právo a právní věda27 000 Kč1,20
Překladatelství a tlumočnictví22 500 Kč1,20
Psychologie18 500 Kč1,00
Sociální politika a sociální práce18 500 Kč1,00
Sociální práce18 500 Kč1,00
Sociologie18 500 Kč1,00
Sociologie – uskutečňovaný na FSV27 000 Kč1,65
Specializace v pedagogice22 500 Kč1,20
Specializace ve zdravotnictví32 500 Kč2,25
Speciální chemicko-biologické obory40 500 Kč2,80
Speciální pedagogika22 500 Kč1,20
Tělesná výchova a sport27 000 Kč1,65
Teologie18 500 Kč1,00
Učitelství pro střední školy22 500 Kč1,20
Učitelství pro základní školy22 500 Kč1,20
Vědy o zemi32 500 Kč2,25
Všeobecné lékařství40 500 Kč2,80
Vychovatelství22 500 Kč1,20
Zdravotnická bioanalytika32 500 Kč2,25
Zubní lékařství50 500 Kč3,50

3Poplatky za studium v cizím jazyce na UK 2020

Poplatek za studium v cizím jazyce na Univerzitě Karlově se odvíjí od studijního programu:

FakultaBakalářské studiumMagisterské studiumDoktorské studium
KTF25 000 Kč25 000 Kč25 000 Kč
ETF2 700 Kč25 000 Kč25 000 Kč
HTF20 000 Kč
PF600 eur
1. LFZubní lékařství – 360 000 Kč
Všeobecné lékařství – 360 000 Kč
Adiktologie – 320 000 Kč
Prezenční forma – 150 000 Kč
Kombinovaná forma – 0 Kč
2 000 Kč
2. LFVšeobecné lékařství – 330 000 Kč2 000 Kč
3. LFVšeobecné lékařství – 330 000 Kč0 Kč
LFPlZubní lékařství – 340 000 Kč
Všeobecné lékařství – 300 000 Kč
2 000 Kč
LFHKZubní lékařství – 340 000 Kč
Všeobecné lékařství – 310 000 Kč
0 Kč
FaF7 600 eur0 Kč
FF110 000 Kč110 000 Kč2 000 Kč
PřF60 000 Kč60 000 Kč50 000 Kč
MFFEU 84 000 Kč140 000 Kč150 000 Kč
PedF60 000 Kč60 000 Kč2 000 Kč
FSV6 000 eur3 000–8 900 eur500 eur
FTVSTělesná výchova a sport – 160 000 Kč
Specializace ve zdravotnictví – 220 000 Kč
Tělesná výchova a sport – 160 000 Kč
Specializace ve zdravotnictví – 220 000 Kč
95 000 Kč
FHS2 000 eurv anglickém jazyce – 2 000 eur
v německém jazyce – 200 eur
2 000 eur

Fakulty Univerzity Karlovy

 • 1. lékařská fakulta
 • 2. lékařská fakulta
 • 3. lékařská fakulta
 • Evangelická teologická fakulta
 • Fakulta humanitních studií
 • Fakulta sociálních věd
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • Filozofická fakulta
 • Husitská teologická fakulta
 • Katolická teologická fakulta
 • Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • Lékařská fakulta v Plzni
 • Matematicko-fyzikální fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
>