Poplatky na VŠE 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejná vysoká škola ekonomická v ČR. V současnosti má VŠE 6 fakult, které studentům nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Na VŠE studuje v současnosti téměř 18 tisíc studentů, Skrblík pro vás připravil aktuální přehled poplatků za studium.

Poplatky za studium na VŠE 2020

1Poplatek za přihlášku na VŠE 2020

Poplatky za studium na VŠE 2020Poplatek za přijímací řízení na Vysoké škole ekonomické je pro akademický rok 2020/2021 stanoven na 870 Kč. Sazba je shodná pro všechny fakulty a studijní obory.

2Poplatek za prodloužené studium na VŠE 2020

Sazba poplatku při překročení standardní doby studia navýšené o jeden rok se odvíjí od počtu započatých měsíců studia:

 • za prvních 6 započatých měsíců studia se platí 21 000 Kč
 • za druhých 6 započatých měsíců studia se platí 21 000 Kč
 • za třetích a každých dalších 6 započatých měsíců studia se platí 34 500 Kč

Sazba je shodná pro bakalářské i magisterské studium.

3Poplatek za studium v cizím jazyce na VŠE 2020

Standardní výše poplatku za každý započatý akademický rok studia v cizím jazyce na Vysoké škole ekonomické pro studenty zapsané v akademickém roce 2020/2021 je:

 • v bakalářském nebo magisterském studijním programu 3 800 eur
 • v doktorském studijním programu 5 000 eur
 • v navazujícím magisterském programu International Management se platí 1 800 eur

Poplatek za úkony spojené s přijímacím uskutečňovaném v cizím jazyce je 50 EUR.

Student má ze zákona právo se do třiceti dnů od oznámení o vyměření poplatku proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Fakulty VŠE

 • Fakulta financí a účetnictví
 • Fakulta informatiky a statistiky
 • Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
 • Fakulta mezinárodních vztahů
 • Fakulta podnikohospodářská
 • Národohospodářská fakulta