Poplatky na VŠE 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejná vysoká škola ekonomická v ČR. V současnosti má VŠE 6 fakult, které studentům nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Na VŠE studuje v současnosti téměř 18 tisíc studentů, Skrblík pro vás připravil aktuální přehled poplatků za studium.

Poplatky za studium na VŠE 2020

1Poplatek za přihlášku na VŠE 2020

Poplatky za studium na VŠE 2020Poplatek za přijímací řízení na Vysoké škole ekonomické je pro akademický rok 2019/2020 stanoven na 810 Kč. Sazba je shodná pro všechny fakulty a studijní obory.

2Poplatek za prodloužené studium na VŠE 2020

Sazba poplatku při překročení standardní doby studia navýšené o jeden rok se odvíjí od počtu započatých měsíců studia:

 • za prvních 6 započatých měsíců studia se platí 21 000 Kč
 • za druhých 6 započatých měsíců studia se platí 21 000 Kč
 • za třetích a každých dalších 6 započatých měsíců studia se platí 34 500 Kč

Sazba je shodná pro bakalářské i magisterské studium.

3Poplatek za studium v cizím jazyce na VŠE 2020

Standardní výše poplatku za každý započatý akademický rok studia v cizím jazyce na Vysoké škole ekonomické pro studenty zapsané v akademickém roce 2018/2019 je 3 600 eur. To platí s několika výjimkami:

 • v doktorském studijním programu se platí 5 000 eur
 • v navazujícím magisterském programu International Management se platí 1 800 eur
 • v bakalářském studijním programu Экономика предприятия и менеджмент v Moskvě se platí 125 000 rublů

Pro studenty zapsané do studia v akademickém roce 2019/2020 platí poplatek ve výši 3 800 eur, respektive 5 000 eur za doktorské studium. Studenti studijního programu Economics of Globalization and European Integration zaplatí poplatek 3 800 eur za celé studium.

Student má ze zákona právo se do třiceti dnů od oznámení o vyměření poplatku proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Fakulty VŠE

 • Fakulta financí a účetnictví
 • Fakulta informatiky a statistiky
 • Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
 • Fakulta mezinárodních vztahů
 • Fakulta podnikohospodářská
 • Národohospodářská fakulta