Poplatky na VŠE 2023: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Ondřej Štěpánek
Publikováno 1. prosince 2022
 • Poplatek za přijímací řízení je 880 Kč
 • Poplatek za prodloužení studia se odvíjí od započatých měsíců studia
 • Poplatek za studium v cizím jazyce se u konkrétních programů liší

Poplatky za studium na VŠE 2023

 1. Poplatek za přihlášku na VŠE 2023

  Poplatky za studium na VŠE 2023Poplatek za přijímací řízení na Vysoké škole ekonomické je pro akademický rok 2022/2023 stanoven na 880 Kč. Sazba je shodná pro všechny fakulty a studijní obory.

 2. Poplatek za prodloužené studium na VŠE 2023

  Sazba poplatku při překročení standardní doby studia navýšené o jeden rok se odvíjí od počtu započatých měsíců studia:

  • za prvních 6 započatých měsíců studia se platí 21 000 Kč
  • za druhých 6 započatých měsíců studia se platí 21 000 Kč
  • za třetích a každých dalších 6 započatých měsíců studia se platí 34 500 Kč

  Sazba je shodná pro bakalářské i magisterské studium.

 3. Poplatek za studium v cizím jazyce na VŠE 2023

  Standardní výše poplatku za každý započatý akademický rok studia v cizím jazyce na Vysoké škole ekonomické pro studenty zapsané v akademickém roce 2022/2023 je:

  • v bakalářském nebo magisterském studijním programu 93 980 Kč3800 €
  • v doktorském studijním programu 123 658 Kč5000 €
  • v navazujícím magisterském programu International Management se platí 44 517 Kč1800 €

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím uskutečňovaném v cizím jazyce je 1 237 Kč50 €.

  Student má ze zákona právo se do třiceti dnů od oznámení o vyměření poplatku proti tomuto rozhodnutí odvolat.

 4. Fakulty VŠE

  • Fakulta financí a účetnictví
  • Fakulta informatiky a statistiky
  • Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
  • Fakulta mezinárodních vztahů
  • Fakulta podnikohospodářská
  • Národohospodářská fakulta

Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.