Poplatky na VŠB-TUO 2024: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Ondřej Štěpánek
Publikováno 1. prosince 2023
 • Poplatek za přijímací řízení je 500 Kč
 • Poplatek za prodloužení studia je odvozen od délky odstudované doby
 • Poplatek za studium v cizím jazyce je různý pro bakalářské a magisterské studium

Poplatky za studium na VŠB-TUO 2024

 1. Poplatky za přihlášku na VŠB-TUO 2024

  Poplatky za studium na VŠB-TUO 2024Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je pro akademický rok 2023/24 stanoven na 500 Kč. Sazba poplatku je shodná na celé Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

 2. Poplatky za prodloužené studium na VŠB-TUO 2024

  Poplatek za prodloužení studia na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava se stanovuje podle délky odstudované doby. Za každých započatých 6 měsíců studia se účtuje poplatek 12 000–24 000 Kč.

 3. Poplatky za studium v cizím jazyce na VŠB-TUO 2024

  Za studium v cizím jazyce zaplatí studenti 50 000 Kč za každý započatý akademický rok v bakalářských a doktorských studijních programech a 50 000 Kč za každý započatý akademický rok v magisterských studijních programech.

  Studenti doktorského studia, kteří se na základě výběrového řízení stali členy řešitelského týmu výzkumného projektu, zaplatí pouze 500 Kč za akademický rok.

 4. Fakulty VŠB-TUO

  • Ekonomická fakulta
  • Fakulta bezpečnostního inženýrství
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
  • Fakulta stavební
  • Fakulta strojní
  • Hornicko-geologická fakulta

Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.