Poplatky na UPCE 2021: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

 • Poplatek za přijímací řízení je 500 Kč
 • Poplatek za prodloužení studia je 15 000 Kč za 6 měsíců
 • Poplatek za studium v cizím jazyce je 10 000 Kč

Poplatky za studium na UPCE 2021

 1. Poplatek za přihlášku na UPCE 2021

  Poplatky za studium na UPCE 2021Poplatek za přijímací řízení na Univerzitu Pardubice je shodný pro všechny nabízené obory. V aktuálním akademickém roce se vybírá 500 Kč.

 2. Poplatek za prodloužení studia na UPCE 2021

  Poplatek za prodloužení studia na Univerzitě Pardubice je stanoven na 15 000 Kč za každých 6 dalších započatých měsíců.

 3. Poplatek za studium v cizím jazyce na UPCE 2021

  Za studium v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce zaplatí studenti za každý jeden akademický rok 10 000 Kč.

Fakulty Univerzity Pardubice

 • Dopravní fakulta Jana Pernera
 • Fakulta ekonomicko-správní
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta filozofická
 • Fakulta chemicko-technologická
 • Fakulta restaurování
 • Fakulta zdravotnických studií