Poplatky na UPCE 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Univerzita Pardubice vznikla po druhé světové válce a může se tedy pyšnit více než šedesátiletou historií. Se svými téměř 8 500 studenty patří do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol. Univerzita na svých sedmi fakultách poskytuje vzdělání v přírodních, technických, společenskovědních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých oborech. Skrblík pro čtenáře připravil přehled poplatků na UPCE.

Poplatky za studium na UPCE 2020

1Poplatek za přihlášku na UPCE 2020

Poplatky za studium na UPCE 2020Poplatek za přijímací řízení na Univerzitu Pardubice je shodný pro všechny nabízené obory. V aktuálním akademickém roce se vybírá 500 Kč.

2Poplatek za prodloužení studia na UPCE 2020

Poplatek za prodloužení studia na Univerzitě Pardubice je stanoven na 15 000 Kč za každých 6 dalších započatých měsíců.

3Poplatek za studium v cizím jazyce na UPCE 2020

Za studium v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce zaplatí studenti za každý jeden akademický rok 10 000 Kč.

Fakulty Univerzity Pardubice

  • Dopravní fakulta Jana Pernera
  • Fakulta ekonomicko-správní
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Fakulta filozofická
  • Fakulta chemicko-technologická
  • Fakulta restaurování
  • Fakulta zdravotnických studií