Poplatky na MUNI 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Počátky Masarykovy univerzity v Brně sahají až do roku 1919. Univerzita mající 9 fakult ročně vydá přes 400 knižních titulů a přes 50 odborných časopisů, zaujímá tedy na poli vědy nezanedbatelné místo. Skrblík pro vás má přehled studijních poplatků v aktuálním akademickém roce.

Poplatky za studium na MUNI 2020

1Poplatek za přihlášku na MUNI 2020

Poplatky za studium na MUNI 2020Poplatek za přihlášku na Masarykovu univerzitu se liší v závislosti na konkrétní fakultě:

 • Ekonomicko-správní fakulta – 600 Kč
 • Fakulta informatiky – 700 Kč
 • Fakulta sociálních studií – 450 Kč
 • Fakulta sportovních studií – 650 Kč
 • Filozofická fakulta – 600 Kč
 • Lékařská fakulta – 700 Kč
 • Pedagogická fakulta – 600 Kč
 • Právnická fakulta – 600 Kč
 • Přírodovědecká fakulta – 600 Kč

Výše poplatku je uvedena pro bakalářské studium. Poplatek pro navazující magisterské či doktorské studium se může lišit. Více informací zde.

Přihláška na Masarykovu univerzitu je k dispozici pouze v elektronické verzi, papírové přihlášky již neexistují. Zájemci mohou využít přípravné kurzy k přijímacímu řízení.

2Poplatek za delší studium na MUNI 2020

Výše poplatku za prodloužené studium se na Masarykově univerzitě odvíjí od délky překročení studia (navýšené o jeden rok). Poplatek se vybírá za každých 6 započatých měsíců studia:

 • o méně než 6 měsíců – 18 000 Kč
 • o více než 6 a méně než 12 měsíců – 24 000 Kč
 • o více než 12 a méně než 18 měsíců – 30 000 Kč
 • o 18 a více měsíců – 36 000 Kč

3Poplatek za studium v cizím jazyce na MUNI 2020

Sazba poplatku za studium v cizím jazyce na Masarykově univerzitě se liší v závislosti na fakultě a studijním programu.

Fakulta Bakalářský a magisterský nenavazující Magisterský navazující Doktorský
PrF 60 000 Kč (Finanční právo a finanční vědy)
2 500 eur (ostatní studijní programy)
LF 300 000 Kč (Všeobecné lékařství)
340 000 Kč (Zubní lékařství)
195 000 Kč (Fyzioterapie)
0 eur
PřF 3 000 eur 3 000 eur 3 000 eur
FF 2 500 eur (Anglický jazyk a literatura)
1 650 eur (ostatní studijní obory)
2 500 eur (Anglický jazyk a literatura)
1 900 eur (ostatní studijní obory)
500 eur (Religionistika)
2 000 eur (Anglická jazykověda; Literatury v angličtině)
2 500 eur (ostatní studijní obory)
PdF 55 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč
ESF 3 500 eur 1 200 eur
FI 3 000 eur 2 000 eur
FSS 2 200 eur 3 000 eur 1 950 eur
FSpS 4 000 eur

Fakulty Masarykovy univerzity

 • Ekonomicko-správní fakulta
 • Fakulta informatiky
 • Fakulta sociálních studií
 • Fakulta sportovních studií
 • Filozofická fakulta
 • Lékařská fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta