, Poplatky na MUNI 2020 → Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Poplatky na MUNI 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Počátky Masarykovy univerzity v Brně sahají až do roku 1919. Univerzita mající 9 fakult ročně vydá přes 400 knižních titulů a přes 50 odborných časopisů, zaujímá tedy na poli vědy nezanedbatelné místo. Skrblík pro vás má přehled studijních poplatků v aktuálním akademickém roce.

Poplatky za studium na MUNI 2020

1Poplatek za přihlášku na MUNI 2020

Poplatky za studium na MUNI 2020Poplatek za přihlášku na Masarykovu univerzitu se liší v závislosti na konkrétní fakultě:

 • Ekonomicko-správní fakulta – 600 Kč
 • Fakulta informatiky – 700 Kč
 • Fakulta sociálních studií – 450 Kč
 • Fakulta sportovních studií – 650 Kč
 • Filozofická fakulta – 600 Kč
 • Lékařská fakulta – 700 Kč
 • Pedagogická fakulta – 600 Kč
 • Právnická fakulta – 600 Kč
 • Přírodovědecká fakulta – 600 Kč

Výše poplatku je uvedena pro bakalářské studium. Poplatek pro navazující magisterské či doktorské studium se může lišit. Více informací zde.

Přihláška na Masarykovu univerzitu je k dispozici pouze v elektronické verzi, papírové přihlášky již neexistují. Zájemci mohou využít přípravné kurzy k přijímacímu řízení.

2Poplatek za delší studium na MUNI 2020

Výše poplatku za prodloužené studium se na Masarykově univerzitě odvíjí od délky překročení studia (navýšené o jeden rok). Poplatek se vybírá za každých 6 započatých měsíců studia:

 • o méně než 6 měsíců – 18 000 Kč
 • o více než 6 a méně než 12 měsíců – 24 000 Kč
 • o více než 12 a méně než 18 měsíců – 30 000 Kč
 • o 18 a více měsíců – 36 000 Kč

3Poplatek za studium v cizím jazyce na MUNI 2020

Sazba poplatku za studium v cizím jazyce na Masarykově univerzitě se liší v závislosti na fakultě a studijním programu.

FakultaBakalářský a magisterský nenavazujícíMagisterský navazujícíDoktorský
PrF60 000 Kč (Finanční právo a finanční vědy)
2 500 eur (ostatní studijní programy)
LF300 000 Kč (Všeobecné lékařství)
340 000 Kč (Zubní lékařství)
195 000 Kč (Fyzioterapie)
0 eur
PřF3 000 eur3 000 eur3 000 eur
FF2 500 eur (Anglický jazyk a literatura)
1 650 eur (ostatní studijní obory)
2 500 eur (Anglický jazyk a literatura)
1 900 eur (ostatní studijní obory)
500 eur (Religionistika)
2 000 eur (Anglická jazykověda; Literatury v angličtině)
2 500 eur (ostatní studijní obory)
PdF55 000 Kč55 000 Kč55 000 Kč
ESF3 500 eur1 200 eur
FI3 000 eur2 000 eur
FSS2 200 eur3 000 eur1 950 eur
FSpS4 000 eur

Fakulty Masarykovy univerzity

 • Ekonomicko-správní fakulta
 • Fakulta informatiky
 • Fakulta sociálních studií
 • Fakulta sportovních studií
 • Filozofická fakulta
 • Lékařská fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
>